Форум «SEВ-2022» – співпраця науки, освіти і бізнесу для післявоєнного відродження країни

7 липня 2022 року

   Виробниче навчання студентів за підтримки роботодавців є головним успіхом у досягненні покращення формування висококваліфікованого фахівця. Таким чином розуміння та вдосконалення не буде рівностороннім, а принесе користь аграрному сектору України.

  У світі вважають, що аграрні університети на пострадянському просторі, як і раніше, забезпечують високий рівень теоретичної підготовки та ведення наукових досліджень. Однак спадщина, що дісталася від колишньої системи освіти, зорієнтована на надання теоретичних знань і меншою на практичне застосування їх у сфері агробізнесу. Хоча випускники вищих навчальних закладів аграрного профілю переважно володіють високим рівнем технологічних знань, проте не мають достатніх можливостей застосовувати їх на практиці, що негативно позначається на працевлаштуванні випускників університетів. Сільське господарство – важлива галузь національної економіки, а підвищення продуктивності праці постає ключовою метою нашої країни.
   Саме тому підготовка адаптованих до умов виробництва молодих спеціалістів відіграватиме у цьому процесі відчутну роль. Тому якраз стратегічним є зосередження уваги на трьох основних питаннях:
   1.  Практика студентів;
   2.  Наявність достовірної сільськогосподарської інформації;
   3.  Розробка методів особистісно-орієнтованої освіти.
   Для вирішення цих питань Національний університет біоресурсів і природокористування України запрошує всіх бажаючих взяти участь у Форумі «SEB-2022», який відбудеться 20 липня 2022 року.
   Форум спрямований на пошук, обговорення та в визначення ефективних механізмів взаємовигідної співпраці між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та бізнес-середовищем для забезпечення перемоги й післявоєнного відновлення України, реалізації євроінтеграційних процесів, гармонізації освітнього та науково-інноваційного середовища.
   Практика розглядається як можливість для студентів набути досвіду на робочому місці, усвідомити особливості галузі на фаховому рівні та зрозуміти, як лекційний матеріал та навчальна програма застосовуються в реальній практичній діяльності. Студенти також можуть працювати над особистісними якостями, не під час навчання, що також є важливим чинником для працевлаштування. Дієві зв’язки між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та організаціями (роботодавцями), що займаються практичним навчанням, повинні мати взаємну користь, оскільки компанії наймають працівників і можуть внести вклад у навчальну програму, щоб забезпечити її актуальність та цінність. Дослідження на практиці виявило безліч підприємств агробізнесу, установ та організацій для стажування, в деяких випадках бажання такої співпраці підтримувалося лише на словах. Основними проблемними питаннями були такі: тривалість практичного навчання, його зміст та оцінювання, рівень зацікавленості всіх залучених сторін, включаючи викладачів і студентів, фермерських господарств, фінансові проблеми й підтримка університетської інфраструктури.
   Таким чином в Форумі для налагодження і покращення співпрації з агробіологічним факультетом НУБіП України вже виявили бажання взяти участь виробничники: Леонід Васильович Центило, ТОВ «Агрофірма Колос», доктор с.-г. наук, професор, Юрій Васильович Демцюра, генеральний директор ТОВ «Агрофірма Хліб України, кандидат с.-г. наук, Андрій Юрійович Відай, ТОВ «Український Аграрний Холдинг», директор департаменту «Управління персоналом», Тарас Корнієнко, заступник голосного агронома агрогрупи «Агрейн», Володимир Анатолійович Мокрієнко, ТОВ «РАЖТ Семенс Україна», керівник відділу по роботі з ключовими клієнтами, кандидат с.-г. наук, Іван Терещенко, ТОВ «РАЖТ Семенс Україна», комерційний директор, Олександр Григорович Матвієць, голова Асоціації Укрсадпром, Олександр Петрович Мигловець, Укравіт, директор агрономічного департаменту.
   Надто важливо, щоб студенти та викладачі мали доступ до реальних даних для використання у навчанні та викладанні, щоб мати вичерпне уявлення про ефективність роботи підприємства, можливість результативно використовувати дані та оцінити стан розвитку дані та оцінити стан розвитку галузі в цілому. Використання умисно викривлених показників або даних фермерських господарств часто для досягнення цілей, встановлених на національному або місцевому рівні, є хибним.
   Традиційний метод викладання навчальних дисциплін в радянських університетах ґрунтувався на передачі та набутті знань й оцінюванні їх шляхом повторення інформації, отриманої на аудиторних заняттях. Викладачі викладали підготовлений матеріал, який занотовували студенти, від яких очікувалося, що вони опрацюють його для складання усного або письмового іспиту. У викладанні та навчанні слід застосовувати інший педагогічний підхід, особливо у підготовці фахівців для аграрної сфери, де необхідні критичне мислення, здатність до вирішення проблем та навички широкого застосування. Студенти знаходяться в центрі навчального процесу і стають активними, а не пасивними слухачами лекцій. Стиль навчання повинен бути гнучким, тому викладач стає організатором процесу навчання, а не вчителем.
Така співпраця є досить актуальною і сподіваємось у майбутньому вона тільки посилюватиметься, а такі заходи як Форум "SEB-2022" тільки допомагатимуть знайти все більше спільних точок дотику освіти, науки і бізнесу.
До зустрічі на форумі "SEВ-2022"!
Юрій Демцюра,
 Генеральний директор ТОВ АФ "Хліб України"
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook