Сизон Володимир Григорович

  

Кандидат наук з державного управління
 
Депутат Боярської міської ради Київської області
Тарасівський сільський голова (Києво-Святошинський район) 1994-2021 рр.
  
 
 
Навчальні дисципліни: Місцеве самоврядування.
 
Освіта:
1984 р. – Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, спеціальність «Вчитель загально-технічних дисциплін».
2004 рр. – Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність «Магістр державного управління».
 
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління. Спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління. Тема дисертації “Роль органів місцевого самоврядування у впровадженні державно-громадської моделі управління освітою в Україні».
 
Досвід роботи: 1994-2021 рр. – Тарасівський сільський голова (Києво-Святошинський район Київської область).
 
Наукові здобутки:
1. Сизон В.Г. Освітні потреби депутатів сільських рад : [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика : електронне наукове фахове видання. 2016. Вип. 1. URL : http://www.e-patp.academy.gov.ua/2016_1/15.pdf. 
2. Сизон В.Г. Правові засади управління освітою органами місцевого самоврядування України. European applied sciences. 2016. № 7. С. 47–49.
3. Сизон В.Г. Реалізація принципів «доброго врядування» в управлінні освітою на місцевому рівні. Наукові розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. 2016. Вип. 2. С. 171–182.
4. Сизон В.Г. Структурно-функціональна модель державно-громадського управління освітою. Держава та регіони. 2016. № 4 (56). С. 78–83.
5. Сизон В.Г. Шляхи запровадження державно-громадської моделі управління освітою. Науковий вісник Академії муніципального управління : Серія «Управління». 2016. Вип. 4. С. 174–184.
6. Сизон В.Г. Зарубіжний досвід управління освітою на місцевому рівні // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання. 2019. № 4 (6). С. 209–219. URL : file:///D:/Users/star/Downloads/ekspert_4_6_2019_V2.pdf.
7. Сизон В.Г. Роль органів місцевого самоврядування в процесі розвитку соціального діалогу // Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 16 трав. 2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка. К. : НАДУ, 2014. Т. 2. 288 с. С. 125–127.
8. Сизон В.Г. Роль органів місцевого самоврядування у запровадженні державно-громадської моделі управління освітою // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 25 квіт. 2013 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка. К. : НАДУ, 2013. Т. 2. 360 с. С. 39–41.
9. Сизон В.Г., Нестеренко Г.П. Стан та перспективи залучення громадян до управління освітою на місцевому рівні // Реформування процесів публічного управління в сфері освіти та науки України у глобалізаційному та інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (30 жовтня 2020 року) / за заг. ред. О.І. Пархоменко-Куцевіл. Переяслав, 2020. 233 с. С. 194–199.
10. Сизон В.Г., Жабенко Л.В. Громадянські компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як інструмент реалізації принципів «доброго врядування» // Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / за заг. ред. Н.Г. Протасової, Ю.О. Молчанової. К. : НАДУ, 2016. 308 с. С. 38–48.
 
 

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook