Наукова школа експериментальної фізіології та патології тварин

МАЙ_16_5Мазуркевич Анатолій Йосипович

 

 

Доктор ветеринарних наук, професор,

член-кореспондент НААН України

Назва наукової школи: Наукова школа експериментальної фізіології та патології тварин.

Рік заснування: 1993 р.

Засновник та керівник наукової школи: Мазуркевич А.Й. - Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Міжнародної премії "Дружба"; відзначений почесними нагородами: Подіка Кабінету Міністрів України, Почесна Грамота Міністерства агрополітики України, медаль "1500-річчя Києва". У рейтингу "Символ професійності" (2005) відзначений у номінації "За вклад в науку" та "Внесок в підготовку фахівців ветеринарної медицини" (2010), відзнакою Американського біографічного Інституту "Золота медаль для України" (2009).

Діяльність Мазуркевича А.Й. в науці розпочалась із 1968 р., коли він став аспірантом тодішньої Української сільськогосподарської академії під керівництвом професора Баженова С.В. Дослідження, проведені ним у період із 1972 р. по 1993 р., а також надалі його учнями – Даніловим В.Б., Карповським В.І., Солоніним П.К., Голопурою С.І., Малюком М.О. та іншими, були спрямовані на вивчення змін в організмі жуйних, які виникають під впливом продуктів трансформації сечовини та нітратів за фізіологічних умов та в умовах гострої і хронічної нітратної інтоксикації організму.

Наукова школа склалася як одна з гілок наукової школи ветеринарних токсикологів та мікотоксикологів професора Баженова С.В., основним науковим напрямком якої було вивчення токсикології небілкових сполук азоту та яку очолює нині професор Хмельницький Г.О.

Подальше вивчення токсичності небілкових сполук азоту в тваринному організмі виявило велику роль окремих із них у виникненні й розвитку типових загальнопатологічних процесів у тваринному організмі (запалення, пухлини, гіпоксія, реактивність тощо).

Послідовники наукової школи: Сорока Н.М., Замазій М.Д., Ніщеменко М.П., Чумаченко В.В., Карповський В.І., Трокоз В.О., Чмель А.Л., Данілов В.Б., Солонін П.К., Розстальний А.В., Голопура С.І., Малюк М.О., Василик Н.С., Грищук А.В., Журенко О.В., Ковпак В.В., Харкевич Ю.О., Журба В.І.

Загальна кількість учнів наукової школи: 6 докторів та 11 кандидатів ветеринарних наук.

Напрям досліджень наукової школи. Вивчення глибинних механізмів неспецифічної та імунологічної реактивності тварин із різними типами вищої нервової діяльності під впливом фізичних, хімічних та біологічних чинників; вивчення біологічних властивостей стовбурових клітин з метою застосування їх у клітинній терапії.

Основні здобутки наукової школи. Використання комплексного підходу в дослідженнях на тваринах із застосуванням методів ізольованих органів, ангіостомії, фістульного, біопсії, а також сучасних методів лабораторних аналізів дали можливість підтвердити наявність в організмі жуйних молекулярних механізмів поетапного перетворення малотоксичного нітрату через проміжні сполуки до окису азоту (NO2, NO, N2O, NН, NН2), а також зажиттєві зміни в окремих органах цілісного організму, зокрема в шлунково-кишковому каналі, печінці, серцево-легеневому апараті, нирках, молочній залозі в умовах навантаження організму надлишком сечовини або нітратів.       

Наукова новизна проведених експериментальних досліджень полягає у виявленні рівня реакції окремих органів та систем тваринного організму у відповідь на ушкодження. Одержані нові дані стосуються розподілу нітратів i нітритів та їх трансформації в тканинах організму за умов надходження в організм цих сполук в підвищених кількостях. Доведено, що процеси взаємоперетворення нітратів в аміак, які відбуваються в організмі за фізіологічних умов, значно посилюються за нітратного отруєння з утворенням проміжних сполук, серед яких є й особливо небезпечні. Встановлена участь тканин печінки, легень, нирок  i серця в регуляції рівня вказаних речовин в крові за фізіологічних умов і при отруєні; одержані прямі докази участі тканин різних органів у знешкодженні надлишку нітратів i нітритів, що надходять до неї; причому, швидкість знешкодження нітратів i нітритів в анаеробних та аеробних умовах суттєво відрізняється в залежності від виду тканини. Уперше доведено, що метгемоглобіноутворення максимально протікає в капілярах стінки травного апарату в результаті взаємодії нітритів і гемоглобіну; воно є одночасно своєрідним захистом тканин від шкідливого впливу надлишку нітриту, знижуючи його концентрацію і, як наслідок, зниження рівня активних форм кисню та гiдроперекисiв; вперше встановлено активну участь мiкросомального апарату клітин печінки великої рогатої худоби в знешкодженні нітриту, виявлена висока активність перекисного окислення та активізація ним розвитку патологічних явищ; встановлений характер зміни активності основних гормонів; вперше відмічені суттєві порушення електронномiкроскопiчної будови гепатоцитів в умовах хронічного отруєння нітритами. Розроблені нові високоефективні препарати (нітритопротектора) для профілактики нітратних отруєнь. 

Представником цієї школи є доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Лауреат премії імені С.З. Ґжицького Карповський Валентин Іванович.

Зачистив докторську дисертацію на тему "Типи вищої нервової діяльності великої рогатої хдоби та характер адапційних реакції на дію зовнішніх подразників". Його наукова діяльність спрямована на дослідження участі окремих органів і систем організму тварин у формуванні адапційно-компенсаторних реакцій під впливом чинників довкілля вивчення особливостей нейро-ендокринної регуляції фізіологічних функцій організму продуктивних тварин за умов дії антропогенних чинників довкілля; вивчення центральних регуляторних механізмів формування реактивності, резистентності та продуктивності сільськогосподарських тварин і розробка шляхів їх фізіологічної корекції; вивчення механізмів регуляції фізіологічних функцій та розробка ме5тодів їх корекції у свиней за умов промислового вирощування. Під його керівництвом захистило кандидатські дисертації 6 аспірантів.

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Представниками школи опубліковано більше як 800 друкованих праць, у тому числі 17 підручників, навчальних посібників та монографій Державного стандарту вищої освіти з напряму «Ветеринарна медицина», ряду рекомендацій науково-методичного та науково-практичного змісту, 28 патентів та авторських свідоцтв. Мазуркевич А.Й. є співавтором 3 нових лікарських препаратів, зареєстрованих в Україні.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook