Наукова школа ветеринарних токсикологів та мікотоксикологів

Баженов Сергій Васильович

(1902-1983)

 

 

Доктор ветеринарних наук, професор

Назва наукової школи: Наукова школа ветеринарних токсикологів та мікотоксикологів.

Рік заснування: 1948 р.

Засновник наукової школи: Баженов С.В. вважається фундатором ветеринарної токсикології в Радянському Союзі. За його активної участі було започатковано вивчення токсичних властивостей бойових отруйних речовин стосовно коней, як основної тяглової сили у військових частинах.

Після евакуації Київського ветеринарного інституту до м. Свердловська (вересень 1941 р.) завідувачем двох самостійних кафедр – фармакології та токсикології – став старший викладач, пізніше (з 1942 р.) кандидат ветеринарних наук Баженов С.В. Після реевакуації до Києва у 1944 р. була створена кафедра фармакології і токсикології, яку очолив доцент, а з 1954 р. доктор ветеринарних наук С.В. Баженов.

У Київському ветеринарному інституті С.В. Баженов очолив науковий напрям з токсикології небілкових сполук азоту, які почали широко використовуватись у сільському господарстві як азотні добрива (нітрати) та як кормова добавка ву годівлі жуйних тварин (карбамід). При цьому було детально вивчено токсикологічні властивості карбаміду, вуглеамонійних солей, ізобутиліденди сечовини, нітратів, нітритів та нітрозамінів, що дало можливість розробити надійні методи своєчасної діагностики отруєнь, а також ефективні методи профілактики отруєнь та лікування тварин.

Професор С.В. Баженов за сумісництвом працював деканом ветеринарного факультету 1946-1947 рр., упродовж 10 років (1947-1957 рр.) виконував обов’язки вченого секретаря Вченої ради Київського ветеринарного інституту.

Академік  Хмельницький ГКерівник наукової школи: професор Хмельницький Григорій Олександрович. У розвиток наукового напряму значний внесок зроблено завдяки керівництву доктора ветеринарних наук, академіка Національної академії аграрних наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора Г.О. Хмельницького, який очолив кафедру в 1979 р. За науковим напрямом токсикології небілкових сполук азоту ним захищено кандидатську (1968 р.) та докторську (1981 р.) дисертації.

Послідовники наукової школи: Мазуркевич А.Й., Духницький В.Б., Тіток В.О., Степанюк В.Д., Вовк Д.М., Панько М.Ф., Слєпченко В.М., Карповський В.І., Матар Ібрагім Аніс (Ірак), Бокор Атіла (Чехія), Кііза Дессі Алекс (Танзанія), Чрие Сандан (Камбоджа), Новіцький К.М., Бойко Г.В., Іщенко В.Д., Гальчинська О.К., Дробницька В.О.

Загальна кількість учнів наукової школи: 4 доктори та 32 кандидати наук.

Напрям досліджень: розробка ефективних методів діагностики та надійних засобів профілактики мікотоксикозів тварин. Дослідження комбінованої дії мікотоксинів на організм тварин та птиці з метою вивчення патогенезу та розробки дієвих засобів лікування.

Основні наукові здобутки: вченими наукової школи за напрямом ветеринарна токсикологія опубліковано понад 350 наукових праць, у тому числі монографія, п’ять науково-практичних рекомендацій, підручники та навчальні посібники з ветеринарної токсикології та наукові статті. Підручник «Ветеринарная токсикология», за редакцією професора С.В. Баженова, витримав 4 видання і перекладений на українську, румунську та польську мови. Авторами посібника «Справочная книга по ветеринарной токсикологии пестицидов» є професори С.В.Баженов та Г.О. Хмельницький.

Дослідженнями, проведеними під керівництвом професора Хмельницького Г.О., було доведено, що найбільш поширений У природно-кліматичних умовах України Т-2 токсин викликає у свиней та лабораторних тварин глибокі порушення обміну речовин, насамперед блокує синтез білків, у тому числі імуноглобулінів, пригнічує активність ферментів, що беруть участь в енергетичному обміні, знижує антиоксидантний захист клітинних мембран, спричиняючи накопичення перекисів ліпідів. Уперше встановлено вплив Т-2 токсину на активність NO-синтази – фермента, що забезпечує поповнення оксиду азоту, який є регулятором біохімічних процесів.

Враховуючи складний механізм токсичного впливу мікотоксинів на організм тварин, Г.О. Хмельницький запропонував комплексний підхід боротьби з мікотоксикозами тварин. За його ініціативи були вивчені та запропоновані найбільш ефективні ентеросорбенти та речовини, що прискорюють процес біотрансформації мікотоксинів у печінці (нукливет, унітіол, БОЛТ), доведена ефективність гемосорбції. 

Завдяки наполегливій праці Г.О. Хмельницького та його послідовників розроблено методи тестування мікотоксинів у кормах з використанням біологічних тест-об’єктів (крес-салат, дафнії та цереодафнії, спермії бугая), удосконалені та валідовані методи визначення дезоксиніваленолу, зеараленону, Т-2 токсину газорідинною хроматографією.

Академік Хмельницький Г.О. за напрямом мікотоксикологїї опублікував понад 450 наукових праць, у т.ч. 5 монографій, 15 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 22 нормативних документів СРСР та України, 10 технічних умов. Він є автором підручників та навчальних посібників з ветеринарної фармакології і токсикології.

Ним та його учнями (Духницьций В.Б., Бойко Г.В., Іщенко В.Д.) у 2011 р. видано навчальний посібник «Ветеринарна мікотоксикологія». 

Науковцями за напрямом вивчення мікотоксикозів тварин опубліковано 160 наукових праць, отримано 4 патенти на корисну модель та розроблені науково-практичні рекомендації.

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи. Розпочаті ву Києві дослідження з токсикології небілкових сполук азоту знайшли своє продовження в інших навчальних закладах та науково-дослідних установах. Зокрема, такі дослідження проводились і проводяться в Інституті біології тварин (м. Львів), Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

Науковий напрям з ветеринарної мікотоксикології, започаткований акад. Хмельницьким Г.О., продовжує розвиватися. У проблемній науковій лабораторії мікотоксикозів тварин досліджуються сорбційні властивості мінеральних та органічних сорбентів відносно різних мікотоксинів. Одночасно розробляються методи виявлення мікотоксинів у сировині та кормах із використанням чутливих біотестоб’єктів та їх кількісного визначення інструментальними методами (високоефективна рідинна хроматографія). Проводяться дослідження комбінованої дії мікотоксинів на організм курчат-бройлерів (зеараленон та дезоксиніваленол, дезоксиніваленол та охратоксини).

Науковці школи займаються інформаційно-консультативною діяльністю, забезпечуть післядипломне навчання та підвищення кваліфікації хіміків-токсикологів лабораторій ветеринарної медицини районного та обласного рівнів, надають допомогу у вирішенні практичних проблем з мікотоксикозів тварин.


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook