ПРОДОВЖУЄМО ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЯКІСНУ СКЛАДОВУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

April 23, 2020

Сьогодні мова йде не тільки про кількісні показники, а в першу чергу про якість дистанційного навчального процесу. Сучасні умови вимагають відповідності рівня освіти світовим стандартам. Тому ми повинні розуміти, що після карантину вимоги до освіти трансформуються. Інформаційний простір динамічно змінюється і сучасний викладач повинен устигати за цим, вміти користуватися сучасними технологіями, адаптувати курси навчальних дисциплін і т.д.

В цьому контексті викладачі кафедри екобіотехнології та біорізноманіття активно забезпечують якісну технічну і науково-методичну складові у поточному семестрі. Карантин спровокував поштовх для змін на вдосконалення. На період 21.04.2020 р. — 24.04.2020 р. заплановано і продовжено роботу викладачів кафедри з координації та опрацювання занять зі студентами згідно робочого плану.

-                     Промислова біотехнологія; Industrial biotechnology (Бт, 3 к., 1, 2 гр.).

Тематика занять: Types of Downstream Processing.

1. Solid-liquid separation (Flotation, Flocculation and Filtration);

2. Release of Intracellular product (Physical methods of cell disruption (high pressure homogenization, wet milling, and lysis);

3. Purification or Clarification of extract (centrifugation, extraction, dead end filtration, and cross flow filtration);

4. Enrichment (precipitation, batch adsorption, ultrafiltration, and partition);

5. High resolution techniques (ion exchange, affinity, hydrophobic, gelfiltration, adsorption chromatography, and electrophoresis);

6. Concentration (sterile filtration, diafiltration, ultrafiltration, freeze drying, spray drying, and precipitation).

Lab work. Separation of product (cell mass) by sediment filtration, membrane filtration, centrifugation.

Відділення продукту (клітинної маси) методом осадової фільтрації, методом мембранної фільтрації, методом центрифугування.

проф. Патика М.В., доц. Бородай В.В.

-                     Екологія мікроорганізмів; Ecology of Microorganisms (Ек, 1 к., 1,2,3 гр.).

Тематика занять: Enumeration of microorganisms by direct (dry weight determination, cell counting by microscopy and plate counting methods) and indirect methods (turbidimetry, spectrophotometry, estimation of cell components (protein, DNA, RNA or ATP), and online monitoring of carbon dioxide production or oxygen utilization).

Lab work. Standard plate counts of microorganisms and serial dilutions.

проф. Патика М.В., доц. Бородай В.В.

 

 

 

-                     Біотехнологія рослин (ЕКБ М 1, 2 гр.).

Тематика занять: Мікроклональне розмноження рослин.

1. Теорія і принципи мікроклонального розмноження рослин.

2. Етапи мікроклонального розмноження рослин.

3.Фактори, що впливають на регенерацію рослин.

4. Умови культивування рослин-регенерантів 

проф. Кляченко О.Л.

-                     Біотехнологія в агросфері (АгЕ ск - 2ск, 3 ск).

Тематика занять: Культура ізольованих протопластів та соматична гібридизація рослин.

1.Клітинна інженерія рослин та її застосування.

2. Методи виділення та злиття протопластів/

3. Відбір гібридних клітин та регенерація з них рослин.

проф. Кляченко О.Л.

-                     Екологічна біотехнологія (АгЕ 3 к, 1, 3 гр.).

Тематика занять: Збереження біорізноманіття.

Лабораторна робота. Методи визначення якості меду.

проф. Кляченко О.Л.

-                     Основи біотехнології (ФЗР 2 к. 1-2 гр. + с.т.)

Тематика занять: Застосування методу культури клітин і тканин у селекції рослин (нетрадиційний метод селекції).

1. Пряма або позитивна селекція.

2. Непряма (негативна) селекція.

3. Тотальна селекція.

4. Візуальна селекція і неселективний відбір.

5. Отримання клітинних колоній стійких до антибіотиків.

Атестація: 1 група – 88%, 2 група – 100%, с.т. – 83%

доц. Коломієць Ю.В., асист. Богославець В.А.

-                     Екологічна біотехнологія (Бт. М)

Тематика занять: Біодеградація ксенобіотиків.

1. Біодоступність та шляхи біодеградації ксенобіотиків.

2. Мікробні деструктори ксенобіотиків.

3. Біорозклад стійких галогенвмісних ксенобіотиків.

4. Біодеградація вуглеводнів нафтових забруднень.

5. Біодеградація синтетичних поверхнево-активних речовин.

6. Біодеградація фенолів.

7. Біорозклад поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

8. Біотрансформація важких металів.

9. Біотрансформація ксенобіотиків водоростями та рослинами.

Атестація: 1 група – 100%, 2 група – 100%

доц. Коломієць Ю.В., асист. Богославець В.А.

-                     Молекулярна біотехнологія (Бт. 4 к.)

Тематика занять: Молекулярні основи канцерогенезу.

1. Молекулярні механізми канцерогенезу.

2. Онкогени.

3. Гени-супресори пухлинного росту.

4. Гени репарації ДНК.

5. Ракові клітини.

Атестація: 1 група – 78%, 2 група – 100%.

доц. Коломієць Ю.В.

Модульно-контрольна робота по темі «Репарація» (Л/р.).

асист. Богославець В.А.

-                     Інструментальні методи аналізу (Бт 2к. 1, 2 гр.).

Тематика занять: Методи мікроскопічних досліджень біологічних об'єктів.

1. Світлова мікроскопія.

2. Люмінесцентна мікроскопія.

3. Електронна мікроскопія.

Індивідуальні завдання за тематичним блоком.

Атестація 99%.

проф. Патика Т.І.

 Учасники навчального процесу загалом задоволені організацією та методикою викладання під час дистанційного навчання. Була озвучена пропозиція про створення окремої структури супроводу дистанційного навчання.

Бажаємо усім ефективної роботи в нових умовах та міцного здоров’я!

Завідувач кафеди

Микола Патика

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook