Наукова періодика, що входить до міжнародних наукометричних баз даних

НАУКОВА ПЕРІОДИКА, З ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

 


 

  Журнал включен в базу даных AGRIS и в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Журнал включен в перечень профильных изданий ВАК Украины; регулярно реферируется в отечественных и зарубежных изданиях: "Джерело" (Украина, Киев), "Реферативный журнал" (Россия,Москва, ВИНИТИ), "Математическое ревю" ("Math. Review", США, Американское математическое общество), "Прикладная механика" ("Applied mechanics Reviews", США, Американское общество инженеров-механиков); журнал введен в базу данных американского Института научной информатики Томсона (ISI), в реферативную базу данных Scopus.

 

 

 

 

 

  Журнал індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах EBSCOhost, Index Copernicus, RePEc, Ulrich's Periodicals Dorectory, Socolar, Research Bible.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних наукометричних каталогах та базах даних: SciVerse Scopus - з жовтня 2009 року (SJR 2012= 0,187); Index Copernicus - з січня 2010 року (ICV 2012= 9,21); EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Dorectory - з 2011 року; EconLit - з жовтня 2013 року; Cabell's Directories - з грудня 2013 року; ABI/Inform by ProQuest - з січня 2014 року.

 

 

 


  

  

 Журнал включено в 2013 році до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); Російська наукова електронна бібліотека; EBSCO Publishing; Ukrich's Periodicals Directry USA; Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського; Index Copernicus, Польща.

 

 

 

  

 

 

  

 

       Український журнал "ЕКОНОМІСТ" з 2011 року представлений у міжнародній економічній наукометричній базі RePEc.

 

 

 

 

  

 

   

 

       Юридичний журнал "ПРАВО УКРАЇНИ" внесено до міжнародної наукометричної бази даних EBSCO Publishing, Inc (США).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

         "Ukrainian Biochemical Jornal" ("Український біохімічний журнал") реферується або індексується в "PubMed", "Index Medicus", "Current Contents", "Science Citation Index", "Journal Citation Reports". Електронна версія розміщується на порталах "EBSCO" і "Elsevier".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Журнал включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз: Index Copernicus, Research Bible,   РИНЦ

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015