Покращуємо якість підготовки бакалаврів та магістрів: уведено в дію оновлене «Положення про Екзаменаційні комісії в НУБіП України»

28 грудня 2020 року
     Наближається до завершення 2020 рік, в Університеті успішно завершили роботу Екзаменаційні комісії (ЕК), які провели підсумкову атестацію випускників магістратури, високо оцінили рівень їх знань, умінь та компетентностей і присвоїли відповідні кваліфікації. У останні грудневі передноворічні дні декани факультетів та директори ННІ вручили нашим випускникам дипломи магістрів!

 

     Проте, для покращення якості підготовки бакалаврів та магістрів, посилення контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності при підготовці випускних кваліфікаційних робіт та з метою організації ефективної роботи Екзаменаційних комісій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України уже в 2021 році наказом ректора Станіслава Ніколаєнка від 24.12.2020 р. № 1080 уведено в дію оновлене «Положення про Екзаменаційні комісії в НУБіП України».

     Попередньо такі пропозиції щодо оновлення Положення з ініціативи проректора з навчальної і виховної роботи, голови навчально-методичної ради університету Сергія Кваші були розглянуті та схвалені рішенням вченої ради університету (протокол № 5 від 22 грудня 2020 р.).

     З повним текстом оновленого Положення можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці НУБіП України в рубриці «Освітня діяльність» підрубриці «Положення» за посиланням: https://nubip.edu.ua/node/12654.

     Оновлене Положення доповнено розділом:
«Тимчасовий порядок дистанційної роботи Екзаменаційних комісій у НУБіП України в умовах адаптивного карантину» за умови проведення захисту в дистанційному режимі.

     У текст Положення внесено такі доповнення:
Голова ЕК зобов’язаний:

  • вести процедури: проведення атестаційного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи, обговорення результатів екзаменів, виставлення оцінок, вирішення питань про присудження відповідного ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, прийняття рішення про видачу дипломів про вищу освіту звичайного зразка чи з відзнакою або відмову в їх видачі.

Перед засіданням ЕК щодо проведення захисту кваліфікаційних робіт секретар отримує від випускової кафедри:

  • довідку про перевірку кваліфікаційної роботи на плагіат;
  • витяги із засідання випускової кафедри щодо участі здобувача у постерній презентації та результатів проведення попереднього захисту роботи.

Під час роботи ЕК секретар:

  • веде протоколи засідань ЕК, доводить до відома голови та членів ЕК наступну інформацію:
  • оголошує ПІБ здобувача та тему його кваліфікаційної роботи;
  • для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» озвучує рішення кафедри про результати процедури проведення попереднього захисту кваліфікаційної роботи та результати участі здобувача у постерній презентації;
  • довідку про перевірку кваліфікаційної роботи на плагіат.

3.7. Проведення засідання ЕК при захисті кожної кваліфікаційної роботи триває до 30 хв і включає:

  • оголошення секретарем ЕК:

• наукових, творчих здобутків студента (слухача) та рекомендацій випускової кафедри.

     У Положенні змінено на виконання вимог Стандартів вищої освіти:

  • дипломний проект (робота), випускна бакалаврська чи магістерська робота на кваліфікаційна робота;
  • державний екзамен на атестаційний екзамен.

 

Оксана Зазимко,
заступник начальника навчального відділу
Лариса Кліх,
керівник навчально-методичного відділу

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook