85% спеціальностей бакалаврату та 70% магістратури, підготовку за якими здійснює Університет, забезпечені Стандартами вищої освіти України!

22 грудня 2020 року
     Успішно триває в нашому Університеті 2020-2021 навчальний рік, у всіх студентів денної форми навчання на часі зимова екзаменаційна сесія в дистанційному режимі та наближується до завершення І-й осінній семестр. Хочеться зазначити, що цього навчального року Університет здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за 46 спеціальностями і освітніми програмами з 22 галузей знань та освітнього ступеня «Магістр» за 37 спеціальностями, 58 освітньо-професійними програмами та 7 унікальними освітньо-науковими програмами з 18 галузей знань.

 

     Приємно відзначити, що 85% спеціальностей бакалаврату та 70% магістратури, підготовка яких здійснюється у нашому університеті, забезпечені Стандартами вищої освіти України, з яких вже наприкінці 2020 року було затверджено 6 бакалаврських та 11 магістерських, у розробці більшості з яких приймали участь найдосвідченіші науково-педагогічні працівники НУБіП України.

     Для можливостей використання Стандартів у повсякденній роботі деканів факультетів, директорів ННІ та їх заступників з навчальної роботи, гарантів освітніх програм, а також викладачів і студентів університету усі вони розміщені на офіційній веб-сторінці НУБіП України у рубриці «Освітня діяльність» підрубриці «Стандарти вищої освіти» за посиланням https://nubip.edu.ua/node/11.


     Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

     Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

  • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
  • перелік компетентностей випускника;нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти;
  • форми атестації здобувачів вищої освіти;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

     Особливу увагу необхідно звернути на те, що:

  • кожна з навчальних дисциплін повинна забезпечувати набуття випускником певного освітнього ступеня, спеціальності та освітньої програми однієї із компетентностей стандартів: інтегральної, загальної або ж спеціальної (фахової або предметної), що стосується гарантів освітніх програм, завідувачів кафедрами та кожного викладача університету;
  • форма атестації здобувачів вищої освіти залежно від освітнього ступеня та спеціальності здійснюється у формі атестаційного екзамену та/або публічного захисту кваліфікаційної роботи, що стосується деканів факультетів, директорів ННІ та гарантів освітніх програм.

     Наш Університет у організації освітнього процесу неухильно дотримується усіх нормативних вимог Стандартів вищої освіти та керується рішеннями вченої ради та ректорату на чолі з ректором Станіславом Ніколаєнком, готуючи висококваліфікованих фахівців!

     Не винятком є і 2020 рік, коли найближчими днями відбудеться грудневий випуск 1799 магістрів, у тому числі 1102 денної форми навчання та 679 заочної, яким хочеться побажати успішного працевлаштування та кар’єрного зростання!

Оксана Зазимко,
заступник начальника навчального відділу

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook