Увага! Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій (ЕК) у НУБіП України у 2020-2021 н. р. в умовах адаптивного карантину схвалено рішенням Ректорату університету від 24 листопада 2020 р.

24 листопада 2020 року

 

     «Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2020/2021 н. р. в умовах адаптивного карантину» (додається) розроблено відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження адаптивного карантину та рекомендаційного листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-576 від 12.10.2020 року.
     «Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2020-2021 н. р. в умовах адаптивного карантину» є складовою частиною «Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України» та «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України».
     Тимчасовий порядок було розглянуто та схвалено на засіданні ректорату університету 24 листопада 2020 р. (який проводився в дистанційному режимі) та введено в дію наказом ректора університету від 24.11.2020 року № 929 (додається).
1. Екзаменаційні комісії (далі – ЕК) проводять згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік роботу в дистанційному режимі з атестацій здобувачів вищої освіти університету для встановлення відповідності засвоєних ними рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти для осіб, які завершують навчання за спеціальностями і освітніми програмами підготовки фахівців освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) бакалавра та магістра денної і заочної форм навчання.
2. Для організації дистанційної роботи ЕК декани факультетів і директори ННІ:
 • розробляють та затверджують погоджений з головою комісії розклад роботи кожної ЕК (склад якої затверджується наказом ректора університету), не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації здобувачів вищої освіти (атестаційного (кваліфікаційного) екзамену або/та захисту дипломного проекту (роботи) чи магістерської роботи);
 • розміщують розклад роботи кожної ЕК на офіційній веб-сторінці факультету (ННІ) та доводять його до відома членів ЕК і здобувачів вищої освіти;
 • готують згідно з вимогами «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України» усі документи, потрібні для роботи ЕК, в паперовому вигляді та розміщують їх електронні копії на Google Диску, надають доступ до них голові та членам ЕК;
 • забезпечують у період роботи ЕК якісний дистанційний зв'язок між всіма членами ЕК та здобувачами вищої освіти (з використанням електронних ресурсів Cisco Webex Meeting, Zoom тощо);
 • забезпечують згідно з вимогами «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України» у день проведення роботи ЕК контроль за своєчасним оформленням усієї необхідної документації ЕК та вчасним отриманням її в розпорядження деканату факультету (дирекції ННІ), а також своєчасну дистанційну перевірку дипломних проектів (робіт), магістерських робіт на плагіат.
3. У день проведення атестаційного (кваліфікаційного) екзамену (захисту дипломних проектів (робіт) чи магістерських робіт ) члени ЕК:
 • після реєстрації усіх членів ЕК та здобувачів вищої освіти на відповідному електронному ресурсі (Cisco Webex Meetings, Zoom тощо) та встановлення з ними відеозв’язку, доводять до їх відома підготовлені екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання тощо;
 • організовують дистанційно написання та перевірку письмової частини екзаменаційних завдань (використовуючи можливості Elearn, електронної пошти, вайберу, меседжеру тощо);
 • організовують і дистанційно проводять співбесіди зі здобувачами вищої освіти – ставлять запитання та вислуховують відповіді;
 • під час захисту дипломних проектів (робіт) чи магістерських робіт члени ЕК заслуховують доповідь здобувача вищої освіти, яка супроводжується її презентацією в межах можливості визначеного програмного забезпечення (Cisco Webex Meetings, Zoom тощо), та проводять з ним співбесіду;
 • доводять результати атестації – складання атестаційного (кваліфікаційного) екзамену або/та захисту дипломних проектів (робіт) чи магістерських робіт до відома здобувачів вищої освіти;
 • забезпечують оформлення всієї необхідної документації згідно з вимогами «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України» на Google Диску, у тому числі, бланків протоколів;
 • підписують видрукувані деканатом факультету чи дирекцією ННІ спільно з випусковими кафедрами всі документи, визначені вимогами «Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України», у тому числі, протоколи засідання ЕК, залікові книжки тощо.
4. Для організації дистанційної роботи секретар ЕК:
 • забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів;
 • бере участь у роботі ЕК (очно чи дистанційно);
 • виконує покладені на нього обов'язки передбачені вимогами «Положення про екзаменаційні комісії у НУБіП України».
5. Для організації дистанційної роботи ЕК старости академічних груп:
 • забезпечують підтримання комунікації між здобувачами вищої освіти академічної групи, головою та членами ЕК і деканатом відповідного факультету, дирекцією ННІ;
 • забезпечують разом із гарантами освітніх програм та керівниками дипломних проектів (робіт), магістерських робіт своєчасну подачу паперових версій дипломних проектів (робіт), магістерських робіт у деканати факультету та дирекції ННІ.
6. «Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2020/2021 н. р. в умовах адаптивного карантину» вводиться в дію наказом ректора університету.
     Текст Тимчасового порядку розміщено на сайті НУБіП України в розділі «Освітня діяльність», підрозділі «Положення», «Тимчасовий порядок дистанційної роботи екзаменаційних комісій у НУБіП України у 2020-2021 н. р. в умовах адаптивного карантину».
 
Віктор Шевчук, 
начальник навчального відділу
Оксана Зазимко, 
заступник начальника навчального відділу
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook