В ННІ неперервної освіти і туризму в режимі online відбулося чергове розширене засідання Ради роботодавців

24 вересня 2020 року

 

 Ключі до перетворення України знаходяться в ній самій
Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе.
(А.Шептицький)
     У своєму вітальному слові директор інституту Олена Ковальова привітала членів ради роботодавців, науково-педагогічних працівників інституту, бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», магістрів освітньо-професійної програми «Дорадництво», бакалаврів і магістрів за спеціальностями 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа» та запрошених і побажала плідної роботи й цікавої дискусії в обговоренні питань порядку денного, що стосувалися оновлення баз практик і стажування, стану підготовки до акредитації освітніх програм, систематизації профорієнтаційної роботи в інституті, оновлення складу Ради роботодавців та інших питань.
     Олена Ковальова звернула увагу на формування якісних змін у свідомості роботодавців, освітян та студентів, спрямованих на розуміння нерозривності понять освіта-знання-практика-досвід-конкурентність на ринку праці-сталий розвиток держави.
     Акцентувала увагу на тому, що завдяки тісній співпраці з членами Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму, їх рекомендаціям та практичним порадам вдалося оновити освітньо-професійні програми першого, другого та третього рівнів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійні програми «Дорадництво», 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа», які чітко відповідають вимогам ринку праці та враховують найновітніші тенденцій розвитку цих сфер життєдіяльності суспільства.
     Підкреслюючи важливість проведеної роботи, вона наголосила на необхідності посилення уваги на розширенні баз практик та стажування студентів, на посиленні профорієнтаційної роботи.
     Начальник міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, член ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму Олександр Якубенко, підхопивши виступ директора інституту Олени Ковальової, вказав на найбільшу проблему ринку праці в Україні - відсутність достатньої кількості якісно підготовлених фахівців для всіх галузей і сфер життєдіяльності суспільства. Він зауважив, що кадровий голод зачепив і органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, тому наразі діяльність Національного агентства України з питань державної служби та його територіальних підрозділів спрямована на допомогу закладам вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців для органів публічної влади. Зокрема, він відмітив багаторічну системну взаємодію між ННІ неперервної освіти і туризмуі очолюваним ним територіальним підрозділом у частині підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців за державним замовленням, а також запросив бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» до участі в комунікативних заходах, спрямованих на залучення молоді до роботи в органах публічної влади, зокрема на День відкритих дверей.
     Олександр Старинець - керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, член Ради роботодавців ННІ неперервної освіти і туризму, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, у своєму виступі акцентував увагу на чіткому врахуванні в освітніх програмах на 2020-2021 навчальний рік усіх рекомендацій, висловлених під час попередніх засідань ради роботодавців та наголосив на необхідності посилення практичної підготовки студентів ННІ й запросив відвідати Комітети Верховної Ради України після зняття заборони на відвідування, пов’язані з карантинними обмеженнями.
     Юхновський Олег Іванович, голова комітету підприємців агропромислового комплексу при Торгово-Промисловій Палаті України підтримав пропозиції виступаючих щодо необхідності посилення практичної підготовки студентів та зауважив, що реалії життя вимагають напрацювання навичок ведення малого та середнього бізнесу. Очолюваний ним комітет сприяє розвитку діяльності у сфері агропромислового комплексу, залучення кращого зарубіжного досвіду, передових технологій, виступає посередником у діалозі між бізнесом і владою, сприяє усуненню перешкод для ведення бізнесу, опрацьовує пропозиції бізнесу та вносить їх на розгляд органів державної влади і весь цей спектр завдань потребує висококваліфікованих фахівців, яких здатен підготувати НУБіП України за умови тісної співпраці з роботодавцями.
     Іванов Валерій Юхимович, віцепрезидент Національної федерації спортивного туризму України, майстер спорту по туризму, суддя національної категорії зі спортивного туризму, старший інструктор по туризму вніс пропозиції щодо формування та розвитку професійних компетентностей у студентів, спрямованих на вивчення спектру видів туризму, організацію походів, проведення туристичних заходів, участі у змаганнях. Він запропонував проводити такі заходи як на базі турклубу НУБіП України, так і під час організації спільних експедицій з вивчення туристичних можливостей в сільському зеленому туризмі.
     Корінець Роман Ярославович, Почесний президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України звернув увагу присутніх на незадоволений попит на сільськогосподарські дорадчі послуги в частині розвитку малого та середнього підприємництва на селі, на недооцінку значення та ролі сільськогосподарського дорадництва в Україні, на відсутність культури купівлі й використання інформації з дорадництва. Ці та інші питання він рекомендував розглянути та запропонувати механізми їх вирішення через поєднання теоретичних знань та практичних навичок у студентів, а також введення в навчальний план тем, які сприятимуть популяризації дорадництва в Україні через вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду діяльності дорадників.
     Дідух Марія Миколаївна, директор Громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум» акцентувала увагу присутніх на тому, що управління аграрним бізнесом, від малих виробників до великих компаній, потребує висококваліфікованих кадрів, оскільки глобальні виклики, такі як посухи і зміна клімату, зміщення природних кліматичних зон, зменшення запасів прісної води потребують фахівців у аграрній сфері, здатних адекватно реагувати на ці виклики і займатися прибутковим землеробством. Для підготовки таких фахівців наша спілка буде сприяти ННІ неперервної освіти і туризму удосконалювати підготовку студентів шляхом стажування та надання баз практик для формування необхідних на ринку праці компетентностей.
     Член ради роботодавців, представник Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Юрій Бакун поділився з учасниками круглого столу своїм баченням підготовки фахівців з урахуванням вимог ринку праці та вніс пропозицію щодо перегляду освітніх програм ННІ неперервної освіти і туризму на предмет наявності в них softskill дисциплін, які передбачають формування у здобувачів вищої освіти комунікативних, лідерських компетентностей, уміння приймати відповідні управлінські рішення тощо.
     Член ради роботодавців, заступник голови Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області Юрій Бондар зацікавив присутніх цікавою та пізнавальною розповіддю про роботу в органах місцевого самоврядування, про компетентності, які вкрай необхідні для сучасного публічного службовця і запросив для проходження практики студентів у Чабанівську територіальну громаду.
     Свої рекомендації щодо підготовки фахівців висловили також Іван Фурсенко, перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації громадРодіонРибчинський, голова Громадської спілки «Борошномели» України; науково-педагогічні працівники інституту; аспіранти та студенти, присутні на заході.
     Олена Ковальова подякувала членам Ради роботодавців за висловленні зауваження та змістовні пропозиції і надала слово гарантам освітніх програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», докторам наук з державного управління: Володимиру Олійнику (ОПП підготовки бакалаврів); Сергію Приліпку (ОПП підготовки магістрів); Ірині Грищенко (ОНП підготовки PhD доктор філософії галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»), які доповіли про підготовку до акредитації і роботу з заключення договорів та меморандумів про співпрацю з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Ірина Грищенко доповіла про стажування бакалаврів у Міністерстві інфраструктури України й відзначила позитивні відгуки як зі сторони керівників стажування від міністерства, так і позитивні враження студентів від роботи в структурних підрозділах центрального органу виконавчої влади.
     Про стан підготовки до акредитації ОПП «Дорадництво» доповіли доктори економічних наук, завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу Дар’я Басюк і гарант цієї програми Тетяна Кальна-Дубінюк.
     Крім цього було розглянуто низку питань із забезпечення системної профорієнтаційної, культурно-масової роботи та діяльності під час карантинних обмежень.
     За результатами було проведено анкетування учасників з метою удосконалення освітніх програм та прийнято рекомендації.

     Підсумовуючи результати засідання Олена Ковальова подякувала присутніх і відзначила надзвичайно робочу, дружню, професійну атмосферу зібрання, яка дала змогу напрацювати низку актуальних питань, що потребують вирішення для удосконалення організації освітнього процесу в ННІ неперервної освіти і туризму.
Володимир Олійник, 
заступник директора ННІ неперервної освіти і 
туризму з навчальної і виховної роботи
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook