В університеті триває активна робота з організації вивчення дисциплін за вибором студента!

27 листопада 2019 року
     26 листопада ректорат університету на своєму черговому засіданні схвалив новий Перелік дисциплін за вибором студентів бакалаврату усіх факультетів та ННІ. До переліку увійшло 105 дисциплін, які будуть викладатися студентам у 2020-2021 навчальному році кращими професорами та доцентами різних факультетів та навчально-наукових інститутів університету.

     Ознайомитися з переліком дисциплін, їх анотаціями та зробити свій вибір студенти можуть, зайшовши на сайті університету у рубрику «Навчальна робота», підрубрику «Вибіркові дисципліни»: https://nubip.edu.ua/node/67362.

     Нагадаємо, що студенти Університету відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти – бакалавр чи магістр.

     Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, який пропонується студентам бакалаврату для вивчення на 4 курсі. Організація вибору двох дисциплін кожним студентом 3-го курсу бакалаврату повного терміну навчання та 1-2 курсів скороченого терміну навчання триватиме до 10 грудня 2019 р. Кожен студент може обрати із запропонованого переліку будь-які дві дисципліни, незалежно від того, викладачами якого факультету чи ННІ вони будуть викладатися.

Бажаємо нашим студентам вдалого вибору дисциплін, які дозволять поглибити знання та розширити світогляд!

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН
ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
на 2020-2021 навчальний рік

     ННІ лісового і садово-паркового господарства
1. Урбоекологія
2. Ботаніка
3. Біологія лісових звірів і птахів
4. Предметний дизайн
5. Дизайн середовища
6. Гриби лісів України

     ННІ енергетики, автомати та енергозбереження
7. Енергозбереження та енергоаудит
8. Smart Grid технології в енергозабезпеченні життя людини
9. Автоматизація: робототехніка, штучний інтелект
10. Методи математичної статистики у наукових дослідженнях
11. Smart – електротехнології в біоінженерії
12. Біокібернетика

     ННІ неперервної освіти і туризму
13. Інформаційно-консультаційна діяльність в агробізнесі
14. Державне управління
15. Організація інноваційного бізнесу

     Факультет ветеринарної медицини
16. Основи ветеринарних знань
17. Біобезпека, біозахист та біоетика
18. Дієтологія та утримання дрібних домашніх тварин
19. Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС

     Юридичний факультет
20. Податкове законодавство
21. Правовий захист сімейних цінностей
22. Правовий захист агробізнесу
23. Захист земельних прав
24. Екологічна політика і право ЄС
25. Лобізм у праві
26. Право інтелектуальної власності

     Гуманітарно-педагогічний факультет
27. Англійська мова (бізнес курс)
28. Іміджелогія (основи етикету та іміджу)
29. Лідерологія
30. Логіка
31. Управління соціальними проектами
32. Психологія успіху
33. Крос-культурна комунікація

     Механіко-технологічний факультет
34. Машини та обладнання для біотехнологій
35. Технічний сервіс машин
36. Система точного землеробства
37. Машини та обладнання для тваринництва
38. Трактори і автомобілі
39. Транспортна логістика
40. Паливно-мастильні матеріали

     Факультет конструювання і дизайну
41. Біомеханіка
42. Робототехніка
43. Наноматеріали і технології
44. Ройові інтелектуальні системи
45. 3-Д моделювання
46. Smart будівлі

     Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології
47. Хімічний захист рослин
48. Основи карантину рослин
49. Основи біотехнології
50. Біоінженерія
51. Основи екології
52. Радіобіологія
53. Сталий розвиток

     Факультет тваринництва та водних біоресурсів
54. Декоративне птахівництво
55. Нутріциологія
56. Практичне бджільництво
57. Основи фермерської аквакультури
58. Декоративна аквакультура та аквадизайн
59. У світі тварин

     Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК
60. Основи переробки м’яса
61. Основи переробки риби та морепродуктів
62. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
63. Технологія кормів для домашніх тварин
64. Харчові та дієтичні добавки
65. Проектування підприємств м’ясопереробної галузі
66. Кухні народів світу (у т.ч. українські національні страви)

     Факультет землевпорядкування
67. Земельні ресурси і земельний кадастр
68. Дистанційне зондування Землі і технології обробки геопросторових даних
69. Навігаційні технології у природокористуванні
70. Безпілотні технології в дослідженнях біоресурсів і природокористування
71. Environmental mapping
72. Туристична картографія

     Агробіологічний факультет
73. Хімія навколишнього середовища
74. Фітоенергетика, лікарські рослини та їх цінність
75. Технологія виробництва та експертиза вин
76. Якість і безпечність продукції рослинництва
77. Генетичні аспекти селекції
78. Ґрунтові ризики в агровиробництві
79. Органічне овочівництво і садівництво
80. Кліматологія

     Факультет інформаційних технологій
81. Інформаційні системи та технології
82. Програмування
83. Веб-технології та Веб дизайн
84. Організація баз даних
85. Комп’ютерні мережі та кібербезпека
86. Інструменти статистичної обробки даних
87. Системи штучного інтелекту
88. Технології BlockChain

     Факультет аграрного менеджменту
89. Започаткування власної справи
90. Попит і пропозиція аграрного ринку
91. Менеджмент і маркетинг в агробізнесі
92. Управління персоналом
93. PR та реклама
94. Біоекономіка
95. Міжнародна економічна інтеграція
96. Основи кооперації
97. Управління бізнес проектами

     Економічний факультет
98. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
99. Оподаткування суб’єктів господарювання і фізичних осіб
100. Глобальна економіка
101. Математичні моделі та методи
102. Основи фінансової грамотності та приватних інвестицій
103. Організація бізнесу
104. Аналіз ринків
105. Fundamentals of Microeconomics (гостьовий професор Grings M.)

О. Зазимко,
начальник навчального відділу


 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook