В допомогу викладачу – стандарти вищої освіти

27 травня 2019 року

 

     В НУБіП України для вступників 2019 року на основі стандартів вищої освіти за відповідними спеціальностями розроблено 44 освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, 5 освітньо-наукових та 58 освітньо-професійних програм підготовки магістрів.
     Відтепер, для зручності роботи викладачів та студентів, на сайті університету розміщено всі затверджені на сьогодні стандарти вищої освіти для бакалаврату та магістратури за спеціальностями, ліцензованими в університеті.
     Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.
     Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:
  • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
  • перелік компетентностей випускника;
  • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
  • форми атестації здобувачів вищої освіти;
  • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).
     Із стандартами вищої освіти освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр», затвердженими Міністерством освіти і науки України, можна ознайомитись тут: https://nubip.edu.ua/node/11.
 
Лариса Кліх, 
завідувач навчально-методичного відділу

 
 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook