Університет отримав 43 сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм підготовки магістрів!

28 січня 2019 року
     Успішним завершальнимакордом тривалої та кропіткої роботи колективів всіх факультетів, навчально-наукових інститутів та кафедр спільно з навчальним та навчально-методичним відділами університету щодо акредитації освітніх програм стало отримання 43 СЕРТИФІКАТІВ про акредитацію освітньо-професійних програм підготовки магістрів.

     Така робота була проведена за дорученням ректора університету Станіслава Ніколаєнка на виконання пункту 6 Статті 7 Закону України «Про вищу освіту», відповідно до якої «Документ про вищу освіту державного зразка видається закладом вищої освіти тільки за акредитованою освітньою програмою».

     Отриманню сертифікатів про акредитацію передувала майже піврічна робота з розробки освітніх програм, підготовки та затвердження вченою радою університету акредитаційних справ, перевірки їх Міністерством освіти і науки України на відповідність нормативним вимогам, робота фахівців експертних комісій безпосередньо на кафедрах, факультетах, ННІ та підготовка висновків з якості підготовки фахівців за кожною освітньою програмою в нашому університеті. І на завершення – позитивне рішення Акредитаційною комісією України (протокол від 27 грудня № 133) щодо акредитації всіх заявлених університетом освітніх програм.

 

     Усі сертифікати розміщені на сайті університету в рубриці «Навчальна робота»-Сертифікати про акредитацію: https://nubip.edu.ua/node/55367.

Перелік акредитованих освітньо-професійних програм підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

№ п/п

Назва

освітньо-професійної програми

Шифр та назва спеціальності

1

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

2

Англійська мова та друга іноземна мова

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

3

Німецька мова та друга іноземна мова

035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)

4

Економіка підприємства

051 Економіка

5

Прикладна економіка

051 Економіка

6

Економічна кібернетика

051 Економіка

7

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

8

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

9

Адміністративний менеджмент

073 Менеджмент

10

Менеджмент ЗЕД

073 Менеджмент

11

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

12

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

073 Менеджмент

13

Управління інноваційною діяльністю

073 Менеджмент

14

Управління навчальним закладом

073 Менеджмент

15

Маркетинг

075 Маркетинг

16

Право

081 Право

17

Екологічний контроль та аудит

101 Екологія

18

Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія

19

Інформаційні управляючі системи та технології

122 Комп’ютерні науки

20

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

122 Комп’ютерні науки

21

Машини та обладнання сільськогосподарського  виробництва

133 Галузеве машинобудування

22

Обладнання лісового комплексу

133 Галузеве машинобудування

23

Якість, стандартизація та сертифікація

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

24

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

162 Біотехнології та біоінженерія

25

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

181 Харчові технології

26

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

181 Харчові технології

27

Деревообробні та меблеві технології

187 Деревообробні та меблеві технології

28

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

29

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

30

Агрономія

201 Агрономія

31

Агрохімія і ґрунтознавство

201 Агрономія

32

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

201 Агрономія

33

Захист рослин

202 Захист і карантин рослин

34

Карантин рослин

202 Захист і карантин рослин

35

Садівництво та виноградарство

203 Садівництво та виноградарство

36

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

37

Лісове господарство

205 Лісове господарство

38

Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

39

Водні біоресурси та аквакультура

207 Водні біоресурси та аквакультура

40

Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

41

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

42

Соціальна робота

231 Соціальна робота

43

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

 

 


Оксана Зазимко,
начальник навчального відділу

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook