Увага! Оголошено конкурс наукових проектів і розробок на 2019 рік!

31 травня 2018 року

     Шановні колеги, з 21 травня в університеті оголошується перший етап конкурсного відбору проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2019 р. за рахунок видатків державного бюджету.

     Формування тематики наукових досліджень і розробок необхідно здійснювати згідно із Законом України «Про пріоритетні напрями науки і техніки» та із врахуванням актуальних напрямів у сфері розвитку науки та суспільного життя.

     Мінімальний обсяг фінансування проектів – 300 тис. грн. на рік, пропоновані терміни виконання фундаментального і прикладного дослідження – до 36 місяців, розробки – до 24 місяців.

     У проектах, вартість яких перевищує 1500 тис. грн. на рік, обов’язково деталізується розрахунок заробітної плати та пояснення щодо кількості виконавців.
     Науковець може бути керівником тільки в одному дослідженні або розробці, враховуючи й ті роботи, які розпочато в минулі роки. Виконавець бере участь не більше, ніж у двох НДР.
     У разі, якщо у виконанні дослідження або розробки беруть участь більше, ніж два доктори наук, обов’язково надається обґрунтування.

     До участі у конкурсі не допускаються роботи, в яких зазначений тип наукової роботи не відповідає змісту та результатам проекту, мета і завдання проекту мають суто методичну спрямованість, відсутній або необґрунтований розрахунок вартості роботи.
     При підготовці фінансових витрат для виконання НДР необхідно запланувати не менше 30% від загальної вартості на статті витрат, які передбачають кошти на відрядження, придбання матеріалів, малоцінне обладнання, оплату комунальних платежів тощо.

      Обговорення проектів НДР відбувається у наукових колективах, на кафедрах.
   Директори науково-дослідних інститутів/заступники деканів факультетів з наукової роботи здійснюють відбір проектів НДР згідно з «Положенням про проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт у Національному університеті біоресурсів і природокористування України» і подають до науково-організаційного відділу НДЧ (корп. 3, кім. 215) зведений перелік проектів та витяги з протоколів науково-технічної/наукової ради наукового структурного підрозділу.

     Перевага при відборі надається проектам, які мають особливо важливе значення для підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, мають прикладні результати подвійного використання, конкурентоспроможності на світовому ринку, спрямовані на використання у соціальній сфері, виробництві, навчальному процесі і реалізація яких забезпечить подальший науково-технологічний розвиток України.

     Наукові керівники повинні зареєструватись в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» МОН України на сайті за посиланням https://kis.rit.org.ua (доступ буде забезпечено з 25 травня), отримати дозвіл науково-організаційного відділу НДЧ на введення проекту НДР, ввести проект у систему і до 21 червня подати до науково-організаційного відділу НДЧ роздруковані із системи 2 примірники проекту НДР разом з комплектом необхідних документів.

     На початку червня буде проведено навчальний семінар щодо особливостей підготовки проектів НДР на конкурс МОН України. Детальна інформація буде опублікована на сайті.

Форма проекту фундаментального/прикладного дослідження
Форма проекту науково-технічної (експериментальної) розробки
Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН України
Паспорти секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН України
Перелік актуальних напрямів у сфері розвитку науки та суспільного життя
Наказ НУБіП України про проведення першого етапу конкурсного відбору
Перелік документів, які додаються до проекту

Науково-дослідна частина

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook