Основні етапи введення в дію освітніх програм

22 березня 2018 року

     Наказом ректора університету № 199 введено в дію положення «Про освітні програми в НУБіП України», оновлене згідно чинного законодавства.(https://nubip.edu.ua/node/12654)

     Освітня програма – це система освітніх компонентів в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кредити ЄКТС, необхідні для її виконання та компетентності, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

     Необхідно нагадати про те, що розроблення, моніторинг та перегляд кожної освітньої програми здійснюється проектними групами. Їх завданням є розроблення, моніторинг, перегляд освітніх програм, а також проведення процедур їх акредитації тасамооцінювання.
     Склад проектної групи освітньої програми затверджується наказом ректора університету за поданням декана відповідного факультету чи директора ННІ на підставі пропозицій випускової кафедри.

     При цьому має бути дотримана ліцензійна умова щодо наявності у складі проектної групи:

  • для бакалаврського рівня вищої освіти − трьох осіб, що мають науковий ступінь або вчене звання;
  • для магістерського рівня вищої освіти − трьох осіб, що мають науковий ступінь та вчене звання, із них − один доктор наук або професор.

     Очолює проектну групу її керівник – гарант освітньої програми, який має науковий ступінь або вчене звання за відповідною чи спорідненою до освітньої програми спеціальністю зі стажем науково-педагогічної роботи не менше 10 років. Гарант може бути керівником лише однієї освітньої програми.

     Для відкриття освітньої програми на засідання навчально-методичної ради Університету проектна група подає такий перелік документів: копію наказу ректора університету про затвердження складу проектної групи, освітньо-професійну програму, графік навчального процесу, навчальний план підготовки фахівців, протокол засідання вченої ради факультету та зовнішню рецензію провідного роботодавця галузі.Всі форми зазначених документів представлено в додатку до цього положення.Освітня програма вважається чинною після затвердження вченою радою університету.

     В 2018 році навчання студентів буде здійснюватися за освітніми програмами.

Лариса Кліх,
начальник навчально-методичного відділу

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook