Підсумки 2017р. та стратегія розвитку факультету ІТ на 2018 р

19 січня 2018 року

 19 лютого на факультеті інформаційних технологій відбулися збори трудового колективу. Про результати та здобутки факультету за 2017 рік звітувала декан Олена Глазунова.

     Олена Григорівна почала звій звіт з основних досягнень, серед яких збільшення кількості науково-педагогічних працівників із науковими ступенями, а також кількості штатних працівників, так у 2017 році із 50 ставок штатні працівники займають 41,75 ставок. Колектив факультету є досить молодим, середній вік педагогічного колективу складає 46 років. Декан підкреслила високий рейтинг викладачів, так 26 з них мають рейтинг вище 2. 
     Декан факультету означила здобутки щодо контингенту. Кількість студентів, які навчаються за контрактом на факультеті зростає. Декан відзначила популярність спеціальностей факультету та достатньо високий вступний бал за спеціальностями: «Комп’ютерні науки» – 174, «Інженерія програмного забезпечення» – 180, «Комп’ютерна інженерія – 169», «Економічна кібернетика» – 182. Проте зменшилась кількість магістрів в порівнянні з попереднім роком.

     Важливим результатом факультету є запровадження експерименту дуальної освіти для освітньої програми «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» та проведення семінарів та майстер-класів від залучених спікерів, які сприяють підвищенню мотивації студентів до навчання та формування в них компетентностей, необхідних на практиці.
     Серед надбань факультету є розширення матеріально-технічної бази та обладнання нових навчальних аудиторій. Крім того, кожна кафедра має лабораторії, які відповідають сучасним вимогам як в естетичному, так і технічному плані. Серед планів на прийдешній рік декан факультету бачить створення конференц-залу, сподіваючись на підтримку ректорату.

     Олена Глазунова відзначила, що навчально-технічне забезпечення в цьому році охарактеризоване значним ростом кількості атестованих електронних курсів, навчальних посібників та навчально-методичного забезпечення, що демонструє високий професійний рівень викладачів факультету.
     Ще одним важливим кроком факультету є система сертифікації викладачів та студентів, що є можливою завдяки співпраці факультету з ІТ-корпораціями та функціонуванню ІТ-академій (MicrosoftImagineAcademy, Cisco Academy, GoogleAcademy, Центр компетенції 1С) на базі факультету.

 

  

     Наукова діяльність відзначена прогресом і досягненням цілей, які були визначені минулого року. У 2017 році науковий доробок факультету доповнився 30 публікаціями у виданнях, що занесені до наукометричних баз. Аспірантура на факультеті розширена до трьох спеціальностей. 
     На факультеті було проведено Олімпіаду з програмування, щорічні міжнародні конференції: «Міжнародна науково-практична конференція “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні», IV Міжнародна конференція «Цифрова освіта в природничих університетах»: обговорено кращі практики е-навчання, VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта»всеукраїнський круглий стіл «Економічна кібернетика: вектор змін»

     Також у 2017 році на факультеті запроваджено науково-практичний журнал "Інформаційні технології в економіці та природокористуванні», за рік опубліковано два випуски видання.

     На факультеті виконуються і державні тематики, і госпдоговірні, і ініціативні. Термін деяких завершується у 2018 році та колектив факультету ставить перед собою нові цілі і задачі.

     Говорячи про фінансову сторону, декан зазначила, що факультет окупає себе. За минулий рік надходження до спецфонду сягнули 5,5 млн. Також Олена Григорівна внесла пропозиції щодо формування переліку ІТ-послуг і сервісів, які може запропонувати факультет. Серед досягнень факультету декан зазначила впровадження інформаційної системи "Деканат", створення відео каналу ІТ.НУБІП з власним контентом та функціонування системи електронного дорадництва.

     Участь в обговоренні звіту взяли завідувачі кафедр факультету д.е.н. Скрипник А.В., к.т.н. Голуб Б.Л., к.е.н. Швиденко М.З., к.п.н. Кузьмінска О.Г., к.п.н. Касаткін Д.Ю., та керівники лабораторій факультету доцент Мокрієв М.В. та Матус Ю.В. Виступаючі позитивно оцінили роботу колективу і підтримали звіт декана.

     Вчений секретар університету Барановська О.Д. позитивно оцінила роботу факультету та відзначила, що викладачі факультету за опитуванням студентів мають одні з найвищих рейтингів по університету.

Ірина Ясенова, 

доцент кафедри комп'ютерних наук 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook