Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту взяла участь у розширеному засіданні вченої ради факультету аграрного менеджменту

30 серпня 2017 року

     30 серпня 2017 р. відбулося розширене засідання вченої ради факультету аграрного менеджменту. Засідання розпочав декан Анатолій Остапчук, який привітав присутніх з початком нового навчального року та доповів про результати роботи факультету в 2016-2017 навчальному році, проаналізувавши навчально-методичну роботу та зупинившись на господарській діяльності факультету, а саме оновленні матеріально-технічної бази (аудиторій 114, 233, 312, 510, 614). Ознайомив колектив з основними завданнями та цілями з навчальної та виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік.

     Декан відзначив роботу наукових гуртків, три з яких посіли призові місця за результатами конкурсу студентських наукових гуртків та співробітників кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД, які підготували переможницю ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з «Менеджменту ЗЕД», наголосив на мистецьких на спортивних досягненнях факультету.  

 

     Анатолій Остапчук також інформував присутніх, що факультет аграрного менеджменту має найбільшу в університеті кількість (11) діючих міжнародних проектів та програм. Вдвічі зросла кількість студентів, які навчаються в зарубіжних університетах та проходять виробничу практику на закордонних підприємствах, порівняно з 2015/2016 навчальним роком.

Окремо декан зупинився на результатах вступної кампанії, наголосивши, що цього року факультет втратив значну частину студентів, через низький рівень профорієнтаційній роботи, тому існує необхідність активізації зусиль для залучення до навчання як випускників шкіл, так і технікумів та коледжів. Важливим питанням для факультету є ефективність підготовки науково-педагогічних кадрів, тому декан закликав наукових керівників залучати аспірантів до написання колективних наукових праць, участі в проектах кафедр та сприяти захисту дисертацій.  

      

     В обговоренні доповіді взяли участь завідувачі кафедр: маркетингу та міжнародної торгівлі – доктор економічних наук, професор Ярослава Ларіна, виробничого та інвестиційного менеджменту – член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Лідія Шинкарук, адміністративного менеджменту та ЗЕД – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, заслужений діяч науки і техніки України Валерій Галушко, менеджменту Й.С. Завадського – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Василь Горьовий, кафедри економічної теорії – доктор економічних наук, професор Микола Талавиря.

 

   

    Завідувачі кафедр позитивно оцінили роботу декана й деканату в цілому, повідомили співробітників факультету про профорієнтаційну роботу та результати вступної кампанії 2017, прозвітували про готовність кафедр до нового навчального року та створення навчально-наукових лабораторій, ознайомили присутніх з основними завданнями кафедр на навчальний рік, наголосивши на необхідності підвищення рівня якості навчання й наукової діяльності та закликали співробітників до активізації зусиль щодо збільшення кількості студентів. 

     Завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту  Лідія Шинкарук презентувала колективу факультету оновлений склад кафедри.

 

  

     У своєму виступі Лідія Шинкарук інформувала присутніх про результати вступної кампанії 2017 на нову освітню програму «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами», яка мала високі конкурсні показники.

 

     Для забезпечення навчального процесу на кафедрі розроблено та затверджено робочі програми та навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри, серед яких – 24 нових, зокрема такі дисципліни, як: Джерела фінансування бізнес-проектів, Контролінг інновацій, Проектний підхід в управлінні бізнесом, Міжнародні програми та гранти, Формування та розвиток проектної команди, Управління проектами Start-Up, Ділова гра «Інвестиційна політика в АПК», Ділова гра «Стратегічне управління проектами», Креативні технології в управлінні персоналом, Макроекономічний аналіз і стратегія інвестицій та ін.). Також подано на атестацію –  2 ЕНК, розроблено та підготовлено до атестації – 8 ЕНК. Заплановано розробити ЕНК з інших дисциплін до кінця року.

     З нового навчального року на кафедрі розпочинає роботу навчально-наукова  лабораторія з інвестиційного проектування. Науково-дослідна робота на базі лабораторії передбачає: розробку проектів актуальних для Університету спільно з іншими підрозділами і факультетами; започаткування тренінгів з інвестиційного проектування та бізнес-планування; виконання наукових досліджень на замовлення бізнесу; надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам Університету та підприємствам України. Протягом року також заплановано проведення конкурсів заявок проектів (грудень 2017р.), бізнес-планів (березень 2018р.), проектів Start Up (травень 2018р.) студентів ОС «Магістр» ОП «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами».

     У новому начальному році заплановано розширення дослідницьких та практичних горизонтів роботи студентського наукового гуртка «Менеджмент і сьогодення», здобутки якого було відзначено дипломом другого ступеня за результатами конкурсу студентських наукових гуртків в рамках VІ фестивалю студентської науки Університету (травень 2017 р.), а також активізацію підготовки студентів до участі наукових студентських олімпіад, освітньо-наукових конкурсах та продовження практики участі студентів у засіданнях комітетів Верховної  Ради України.      

      У рамках видавничої діяльності кафедри буде опубліковано 2 навчальних посібника, 10 методичних видань,  3 монографії, розділи у 2 монографіях іноземною мовою у зарубіжному видавництві, 15 статей у фахових наукових виданнях, 10 статей у наукових журналах, які входять наукометричних баз та біля 50 тез доповідей на науково-практичних конференціях, в тому числі разом зі студентами та аспірантами. Сьогодні сумарний h-індекс Google Scholar кафедри становить більше 50.

     

      У жовтні 2017 року кафедрою буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектора» за участі науковців з Нідерландів, Польщі, Румунії, Литви, Білорусі та Молдови. 

    Вагомим напрямами у роботі кафедри є: продовження співробітництва з Інститутом Глобальних трансформацій щодо розробки стратегії розвитку економіки України та ролі АПК; укладання угод про співпрацю з підприємствами АПК та інших галузей економіки України для проходження студентами виробничої практики та  розширення можливостей працевлаштування випускників; організація екскурсій на провідні підприємства АПК та інших галузей економіки України.

    В рамках проведення профорієнтаційної роботи Лідія Шинкарук запропонувала спільно з іншими кафедрами факультету організувати проведення осінньої школи для абітурієнтів «Юний менеджер»  у жовтні 2017 р.

    Завідувач кафедри, поряд з відвідуванням курсів та науково-практичних заходів з підвищення кваліфікації,   відзначила отримання викладачами кафедри сертифікатів про знання англійської мови B1 та наміри щодо продовження його вдосконалення.

    У 2016/2017 навчальному році за ініціативи кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національним університетом біоресурсів і природокористування України за ініціативи кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту підписано угоди щодо формування спільних програм навчання для отримання студентами нової магістерської програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» подвійних дипломів з Поморською академією (м. Слупськ, Польща) та Університетом Foggia (Італія). У новому навчальному році заплановано встановлення зв’язків з іноземними ВНЗ для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі, зокрема з Вищою школою бізнесу (Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University) (м.Новий Сонч, Польща), Вроцлавським економічним університетом (Польща), Суспільною академією наук (м.Лодзь, Польща), Щецинським університетом (Польща) та іншими зарубіжними навчальними закладами.

    Поряд з участю науково-педагогічних працівників кафедри та студентів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, заплановано також організацію зустрічей з представниками іноземних вищих навчальних закладів для студентів факультету аграрного менеджменту.

     Лідія Шинкарук завершила свій виступ звітом про рівень матеріально-технічного забезпечення кафедрою навчального процесу, наголосивши на тому, що  до нового навчального року обладнано науково-навчальну лабораторію з інвестиційного проектування (аудиторія № 614, корпус № 10). 15 комп’ютерів  придбано за кошти Університету, а за кошти співробітників та спонсорів відремонтовано меблі та придбано офісний стіл, стільці, проектор та проекційний екран,  та у кімнату № 413 – 2 комп’ютери.  

 

   Також на засіданні вченої ради факультету виступили начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко, начальник планово-фінансового відділу Олег Бронін, заступник декана з міжнародної діяльності Олена Ковтун. Полковник кафедри військової підготовки звернувся до викладачів із закликом виховувати патріотичний дух серед студентства.

Анатолій Остапчук підвів підсумки засідання, подякував за проведену влітку роботу представникам приймальної комісії, деканату й ще раз привітав колектив факультету з початком нового навчального року.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook