Університет підтримав проект USJ (Ukrainian scientific journals) та поповнив своїми науковими виданнями десятку міжнародних наукометричних баз

3 жовтня 2016 року

     Проект «Українські наукові журнали» ініційовано академічною громадськістю з метою формування єдиної бази українських наукових журналів, забезпечення зручного для науковців пошуку журналів за назвою, тематикою, наукометричною базою, ISSN, підвищення якості видань відповідно до міжнародних стандартів. У базі представлено зведений перелік українських наукових журналів, наведено міжнародні вимоги до наукових фахових видань та інша корисна інформація.
     Віднині у переліку журналів є й наукові видання нашого вишу.

     Всі науковці мають відкритий доступ до цього інформаційного ресурсу (http://usj.org.ua), де в розділі «Авторам» є можливість віднайти відповіді на базові питання наукометрії та бібліометрії:

 • Коли і навіщо писати статтю?
 • Перевірені джерела інформації. Наукометричні і реферативні бази даних, архіви (Scopus, WoS, DOAJ, elibrary, PubMed, MedLine);
 • Правила оформлення рукопису;
 • Списки літератури. Робота з референс менеджерами (Mendeley EndNote others);
 • Авторське право. Коли і як можна використовувати частини «чужих робіт» (рисунки, таблиці). Плагіат;
 • Авторське право у цифровому середовищі, правові засади відкритого доступу, препринти і постпринти;
 • Рецензування;
 • Що не можна робити. (Салямі, авто плагіат…);
 • Наукометричні показники: Імпакт фактор, індекс Гірша… де, як навіщо розраховуються;
 • Де і як повинен індексуватися автор (Scopus, ResearcherID, ORCID, Google Scholar, Researchgate);
 • Захист дисертацій, документи, законодавчі норми.

     Науково-дослідна частина продовжує працювати над питанням популяризації та включенням наукових видань університету до міжнародних наукометричних баз. 

На часі відділ науково-технічної інформації НДЧ (кімн. 17, корп. 4) приймає пропозиції від підрозділів університету щодо організації й проведення «персоналізованих» семінарів і тренінгів для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників за темами:

 1. Бази даних наукової літератури. Основні наукометричні показники. (Web of Science, Scopus, elibrary, Index Copernicus, Google Scholar, impact factor, Індекс Гірша).
 2. Як робити наукові дослідження у цифровому середовищі: інновації в науковій комунікації, відкритий доступ, відкриті наукові дані.
 3. Ідентифікатори науковця. (Orcid, ResearcherID, Google Scholar, Scopus ID, Academia.edu)
 4. Наукові журнали. Базові вимоги, формат сайту, реєстрація у профільних та наукометричних базах даних, doi (ISSN, doi, Scopus, ESCI (WoS Core collection) impact factor, Індекс Гірша, elibrary, Index Copernicus, Google Scholar).
 5. Підготовка наукової публікації. Добір видання за тематикою і показниками. Оформлення рукопису. Референс менеджери (Mendeley, EndNote).
 6. Репозитарії наукових установ. Створення, функції, можливості.
 7. Журнали відкритого доступу. Creative Commons.
 8. Авторське право і плагіат.

     Всі наукові видання університету за 2015-2016 рр. поповнили міжнародні бази даних періодичних видань Ulrichsweb, Scientific Indexing Services (США), MIAR (Барселона), BASE (Вielefeld academic search engine) (Германія), ResearchBib (Японія), AGRIS, EBSCO, Index Copernicus, Google Scholar. А серія Наукового вісника з економіки індексується ще і в RePEc (Research Papers in Economics). Тепер у видань є власні індекси цитування та імпакт-фактори.
     Це дозволить розширити доступ до праць вчених НУБіП України, здійснити аналіз цитованості їх статей та сприяти впровадженню результатів дисертаційних досліджень здобувачів. З детальною інформацією ви можете ознайомитись на сайті видань за посиланням http://journals.nubip.edu.ua/.


Володимир Отченашко,
начальник науково-дослідної частини,
Наталія Шевченко,
начальник відділу науково-технічної інформації 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій