НУБіП України пропонує вступникам 2023 року та студентам університету 51 освітню програму підготовки бакалаврів, 66 освітньо-професійних та 6 освітньо-наукових програм підготовки магістрів. Запрошуємо на навчання!

31 липня 2023 року
  На сьогодні НУБіП України здійснює підготовку фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за 51 освітньо-професійними програмами та другого магістерського рівня за 66 освітньо-професійними і 6 освітньо-науковими програмами з 21 галузей знань. Навчання за будь-якою із освітніх програм наш Університет пропонує і вступникам 2023 року.
  Нагадаємо, що на сьогодні кожен вступник до закладу вищої освіти, у тому числі і до нашого Університету, вступає, а потім здобуває вищу освіту за обраною освітньою програмою. Освітньо-професійна чи освітньо-наукова програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, а саме: навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо, спрямованих на досягнення студентом передбачених такою програмою компетентностей та результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної кваліфікації.
  Тому, у рамках підготовки до нового 2023-2024 навчального року, для можливості ознайомлення вступників до Університету 2023 року, а також усіх студентів, з освітніми програмами підготовки бакалаврів та магістрів.
  Така важлива, тривала та кропітка робота за дорученням ректора Станіслава Ніколаєнка та проректора з навчально-педагогічної роботи Василя Шинкарука була виконана співробітниками навчального та навчально-методичного відділів Ярославом Рудиком, Оксаною Зазимко, Оленою Колесніковою та Ларисою Кліх, за активної участі деканів факультетів і директорів навчально-наукових інститутів: Баль-Прилипко Л.В., Братішка В.В., Василишина Р.Д., Глазунової О.Г., Гриценка І.С., Діброви А.Д., Євсюкова Т.О., Каплуна В.В., Коломієць Ю.В., Кононенка Р.В., Остапчука А.Д., Ружила З.В., Савицької І.М., Тонхи О.Л., Цвіліховського М.І., Ярої О.С., їх заступників та гарантів освітніх програм і під загальною редакцією академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Ніколаєнка С.М. сформовано:
  • «Каталоги освітніх програм підготовки бакалаврів у 2023-2024 н.р.» https://nubip.edu.ua/node/46601 у 3-х томах, кожен з яких містить: 1 том – 508 аркушів, 2 том – 479 аркушів та 3 том – 520 аркуші.
         
  • «Каталоги освітніх програм підготовки магістрів у 2023-2024 н.р.» https://nubip.edu.ua/node/46601 у 4-х томах, кожен з яких містить: 1 том – 412 аркушів, 2 том – 394 аркуші, 3 том – 374 аркуші та 4 том – 394 аркуші.
         
 
  Тексти Каталогів розглянуто та ухвалено навчально-методичною (24.04.2023 р.) та вченою радою університету (26.04.2023 р., протокол № 10).
  З повним текстом Каталогів освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів у НУБіП України для вступників 2022 року можна ознайомитися на сайті університету (https://nubip.edu.ua/) у розділі «Освітня діяльність», рубриці «Освітні програми», 2023-2024 навчальний рік: https://nubip.edu.ua/node/46601.
  З повним текстом Каталогів навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів у НУБіП України на 2023-2024 н.р. можна ознайомитися на сайті університету (https://nubip.edu.ua/) у розділі «Освітня діяльність», рубриці «Навчальні плани», 2023-2024 навчальний рік: https://nubip.edu.ua/node/23669.
 
Оксана Зазимко, Олена Колеснікова,

заступники начальника навчального відділу  

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook