Факультет інженерії та енергетики

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки


 

 

Завідувач кафедри
Василенко Віталій Васильович

доктор технічних наук, професор

Тел.: (04631) 2-52-70
Електронна пошта: [email protected]

 

СКЛАД КАФЕДРИ:
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
ПРОБЛЕМАТИКА КАФЕДРИ:
 • проведення на високому теоретичному та методичному рівнях навчальної роботи з дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • формування у студентів знань, умінь та навичок кваліфікованого інженера-енергетика;
 • забезпечення об’єктивного оцінювання знань студентів шляхом застосування сучасних форм контролю;
 • підвищення якості знань студентів у ході вивчення дисциплін професійної та практичної підготовки;
 • науково-методичне забезпечення лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, навчальних, виробничих та переддипломних практик;
 • інтеграція навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності кафедри в навчальний процес;
 • розробка методичного забезпечення для самостійної роботи студентів, переважно з використанням навчально-інформаційного порталу на платформі Moodle.

За останні роки викладачами кафедри було видано 97 методичних розробок. Викладачі кафедри є авторами наукових та науково-методичних видань, серед яких підручники та навчальні посібники, які мають гриф Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики. Зокрема:

 1. Головко В.М. Навчальний посібник з грифом МОН: Основи конструювання установок з відновлюваними джерелами енергії / Головко В.М., Кудря С.О. – Ніжин.: ПП Міланік, 2010;
 2. Драганов Б.Х. Основи теплотехніки і гідравліки. Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.10010201 „Експлуатація і ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва” / Драганов Б.Х., Міщенко А.В., Борхаленко Ю.О. – К.: Аграрна освіта, 2010;
 3. Чуєнко М.О. Електричні машини. Частина І. Електричні машини постійного струму і трансформатори. Тексти лекцій з дисципліни «Електричні машини» для студентів спеціальності 6.091900 «Енергетика сільськогосподарського виробництва / Чуєнко М.О., Чуєнко Р.М., Кушніренко А.Г. – Ніжин, «Міланік», 2009;
 4. Чуєнко М.О. Енергетичні засоби в АПК (Електричні машини). Лабораторний практикум з дисципліни „Енергетичні засоби в АПК” (Електричні машини) для студентів спеціальності 6.091900 – «Енергетика сільськогосподарського виробництва» / Чуєнко М.О., Чуєнко Р.М., Кушніренко А.Г. – Ніжин, «Міланік», 2009;
 5. Чуєнко М.О. Навчальний посібник: Елекиричні машини. Курс лекцій з дисципліни "Електричні машини" (частина ІІ. Асинхронні, синхронні машини і мікромашини) для студентів спеціальності 6.091901 – "Енергетика сільськогосподарського виробництва" Чуєнко М.О., Чуєнко Р.М., Кушніренко А.Г. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010.
НАУКОВА РОБОТА

Основними науковими напрямами кафедри електрифікованих технологій в аграрному виробництві є розробка нових способів передпосівної обробки насіння зернових культур, удосконалення технологій зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Cтворено лабораторію електричного освітлення та опромінення, лабораторію електронагріву та електротехнологій; лабораторію ТО і ремонту енергообладнання та засобів автоматизації; лабораторію електропостачання. Велика увага приділяється науковим розробкам, патентуванню винаходів і впровадженню їх у лабораторний практикум, наприклад, пристрій передпосівного обробітку насіння, спосіб визначення питомого опору ґрунту та інше.
   
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook