Факультет інженерії та енергетики

Кафедра природничо-математичних та загальноінженерних дисциплін


 

 

Завідувач кафедри
Василюк Володимир Іванович

кандидат технічних наук, доцент

Тел.: (04631) 2-52-70
Електронна пошта: [email protected]

 

СКЛАД КАФЕДРИ:
 • Демчук Ірина Олександрівна, кандидат технічних наук;
 • Заверткін Анатолій Анатолійович, старший викладач;
 • Кресан Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук;
 • Литвинов Олег Іванович, кандидат технічних наук, доцент;
 • Лукач Василь Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Майбородіна Наталія Вікторівна, кандидат фізико-математичних наук;
 • Миколюк Володимир Валентинович, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 • Ожема Валентина Федорівна, старший викладач;
 • Федорина Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
ПРОБЛЕМАТИКА КАФЕДРИ:
 • Підвищення якості знань студентів при вивченні дисциплін природничо-наукового циклу;
 • Науково-методичне забезпечення лабораторних занять, навчальних практик студентів;
 • Розробка методичного забезпечення для самостійної роботи студентів;
 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес;
 • Удосконалення модульно-рейтингової системи навчання студентів і оцінювання їх знань.
За останні роки викладачами кафедри було видано 35 методичних розробок, зокрема:
 1. Дубко В.О. Метод інваріантів та його застосування до задач управління системами в умовах невизначеності. Інтегральнi iнварiанти стохастичних процесiв: навч.- метод. посіб. / Дубко В.О. – К.: Логос, 2016. – 164 с.
 2. Дубко В.О. Стохастичні диференціальні рівняння. Вибрані розділи: навч.- метод. посіб. / Дубко В.О. – К.: Логос, 2015. – 68 с. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії.
 3. Елементи теорії границь: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи до модуля №2 з дисципліни "Вища математика" / Укл.: Н.В. Майбородіна. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 68 с.
 4. Бойко В.В. Фізика: навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Частина 1. / В.В. Бойко, О.І. Косенко, Т.А. Ананенко, В.В. Лементарьов. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 120 с.
 5. Муквич М.М. Звичайні диференціальні рівняння: навчальний посібник із дисципліни "Вища математика" для самостійної роботи студентів технічних напрямів підготовки / Муквич М.М. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 92 с.
 6. Муквич М.М. Прикладна математика: навчальний посібник для самостійної роботи студентів технічних напрямів підготовки / Муквич М.М. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 120 с.
 7. Вища математика. Модуль 2. Елементи аналітичної геометрії: методичні вказівки і контрольні завдання для самостійної роботи / Укл.: М.М. Муквич. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 56 с.
 8. Елементи лінійної алгебри: методичні вказівки та завдання для самостійної роботи до модуля №1 з дисципліни "Вища математика" / Укл.: Н.В. Майбородіна. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 44 с.
 9. Методичні вказівки до навчальної практики з економічної інформатики для студентів економічних спеціальностей / Укл.: О.А. Заболотній. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012.– 96 с.
 10. Вища математика. Модуль 1. Елементи лінійної та векторної алгебри: методичні вказівки для самостійної роботи / Укл.: М.М. Муквич. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011.– 40 с. 
НАУКОВА РОБОТА
НАПРЯМКИ РОБОТИ:
 • Забезпечення основ теоретичної підготовки дисциплін природничо-наукового циклу;
 • Удосконалення методів формування здібностей студентів до логічного та алгоритмічного мислення;
 • Удосконалення методики вивчення студентами математичних методів при розв’язуванні інженерних та економічних задач;
 • Інтеграція навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності кафедри.

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження для розв’язання теоретичних і науково-технічних задач з теорії стохастичних диференціальних рівнянь, прикладної геометрії, механіки деформівного твердого тіла, проблем педагогіки вищої школи. У 2016 році проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Відкриті еволюціонуючі системи» (20-21 травня 2016 року).

За останні роки викладачами кафедри було видано 55 наукових праць. Зокрема, опубліковано статті у міжнародних рецензованих виданнях:

 1. Дубко В. А. О моделирование динамики подсистемы в многоэлементных взаимодействующих системах и построение стохастического уравнения самодиффузии / Вестник Приамурского гос. ун-та им. Шолом-Алейхема (Российская Федерация).– 2016. – № 1 (16).– С.100-104.
 2. Дубко В.А. Диффузия в когерентных случайных полях // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы V Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 9—10 февраля 2016 года) / Отв. ред. А.В. Коричко. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. –Ч. II. — 390 с. С.160-164.
 3. Дубко В.О. Теорема об уравнении для ядер обобщенного уравнения Ито и ее применение при построении уравнений Колмогорова / В.О. Дубко // Вестник Приамурского гос. ун–та им. Шолом-Алейхема (Российская Федерация).– 2013.– №2(13).– С. 43–53.
 4. Пилипака С.Ф. Конструирование минимальных поверхностей с помощью изотропных кривых, лежащих на поверхности тора / С.Ф. Пилипака, Н.Н. Муквич // An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery «MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture»/ Polish Academy of Sciences, University of Engineering and Economics in Rzeszow, University of Life Sciences in Lublin.– Vol. 18, No 3. – Lublin – Rzeszov, 2016. – С. 101 – 110.
 5. Пилипака С.Ф. Проектирование отвала плуга с линейчатой поверхности по заданной геодезической линии – предельной траектории движения пласта / С.Пилипака, Я. Кремец, Т. Кресан // An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery «MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture»/ Polish Academy of Sciences, University of Engineering and Economics in Rzeszow, University of Life Sciences in Lublin.– Vol. 16, No 3. – Lublin – Rzeszov, 2014. – С. 86 – 98.
 6. Майбородина Н. В. К расчету вынужденных колебаний продольно подкрепленных эллипсоидальных оболочек при нестационарной нагрузке / Н. В. Майбородина, В.Ф. Мейш, В.А. Герасименко // Седьмая Всероссийская конференция необратимые процессы в природе и технике, 29-31 января 2013 г., Москва, МГТУ им. МГТУ им. Н.Э. Баумана;
 7. Майбородина Н.В. Напряжённое состояния подкреплённых поперечными рёбрами эллипсоидальных оболочек при действии нестационарной нагрузки нормальной к поверхности оболочки / Н.В. Майбородина, В.Ф. Мейш // Прикл. механика. – 2013. – Т. 49, № 3. – С. 73 – 84.

На основі проведених наукових досліджень було отримано 2 патенти на корисну модель: 

 1. Пристрій для утворення спіралей шнеків із прямолінійної металевої штаби;
 2. Агромостовий комплекс для культивації рослин, посаджених рядками.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook