Кафедра овочівництва і закритого грунту

Навчальна робота

На кафедрі проводиться підготовка фахівців ОС «Бакалавр» спеціальностей «Садівництво і виноградарство», «Агрономія»,  «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» та «Захист і карантин рослин».

     Магістри спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» проходять підготовку за двома програмами: «Садівництво» і «Наукова та інноваційна робота в садівництві та овочівництві» відповідно за освітньо-професійної та освітньо-наукової програмами підготовки магістрів. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів передбачає вивчення сучасного досвіду вирощування овочевих культур у відкритому і закритому ґрунті, комплексну технологію вирощування нових гетерозисних гібридів за використання сучасних тенденцій овочівництва, післязбиральної доробки та логістики. Враховуючи складність сучасних проблем в овочівництві, передбачено вивчення дисциплін:

·        «Агробізнес і маркетинг в овочівництві»;

·         «Прогресивні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту»;

·        «Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду».

·        «Органічне овочівництво відкритого і закритого грунту»;

·        «Сортовивчення овочевих культур».

Для фахівців освітньо-наукової програми підготовки магістрів викладається сутність і конкурентоздатність досягнень наукових установ з овочівництва України та зарубіжжя, розглядаються теоретичні й методичні засади інноваційної роботи в овочівництві, що передбачає вивчення навчальних дисциплін:

·        «Наукова та інноваційна робота овочівництва відкритого і закритого ґрунту»;

·        «Енергоощадні технології в овочівництві»;

·         «Правова охорона сортів овочевих культур».

За вибором університету для двох програм підготовки читається навчальна дисципліна: «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

З метою поглиблення знань студентів, доведення їх до рівня світових стандартів, типові навчальні програми узгоджуються з програмами вивчення аналогічних дисциплін в аграрних вузах США, Німеччини, Австрії, Словаччини, Нідерландів тощо.

Успішному вивченню студентами програмного матеріалу сприяє застосування викладачами активних форм навчання та рейтингового контролю знань, а також участь студентів у науковому гуртку кафедри «Овочівник».

Кафедра постійно плідно працює із забезпечення студентів сучасними підручниками, посібниками та навчально-методичною літературою, в т.ч. для самостійного опрацювання.

Кафедра готує висококваліфіковані кадри через аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. В аспірантурі щорічно навчається 2-3 аспіранти денної і заочної форми навчання. За останні десять років на кафедрі захищено дві докторських (Овчарук В.І. та Хареба В.В.) та 25 кандидатських дисертацій. Професори Жук О.Я., Хареба В.В. приймають участь в спеціалізованих вчених радах із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Національному університеті біоресурсів і природокористування України та Інституті овочівництва і баштанництва НААН.

Кафедра має тісні зв'язки з багатьма навчальними закладами України – з аграрними університетами Львова, Кам’янець-Подільська, Умані, Харкова, Одеси, Ніжинським агротехнічним інститутом та багатьма іншими.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook