Кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва

Практична підготовка

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»
ОПП «Публічне управління та адміністрування»
денна форма навчання

Курс

Вид практики

Семестр

Години

Кредити

Кількість тижнів

1

Навчальна практика
(ознайомча з фаху)

2

60

2

2

2

Навчальна практика (Інформаційні системи, технології та е-документообіг)

4

120

4

2

3

Виробнича практика

6

120

4

4

4

Виробнича переддипломна практика

8

120

4

4


НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (ОЗНАЙОМЧА З ФАХУ)
 
Навчальна практика проводиться на першому курсі у навчальній лабораторії публічного управління та адміністрування, а також органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Практична підготовка проходить в умовах, максимально наближених до реальних майбутньої професійної діяльності. Практична підготовка бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування передбачає безперервність і послідовність її проведення шляхом належного матеріально-технічного забезпечення проведення практичних занять, постійних гостьових лекцій з провідними фахівцями публічного управління та адміністрування, участі в комунікативних заходах (семінарах, конференціях, пленарних засіданнях). На час дії карантинних обмежень та в умовах воєнного стану проходження навчальної практики проводиться з дотриманням відповідних вимог та безпеки. 
 
1 курс  
Методичні рекомендації з організації та проведення навчальної практики (ознайомчої з фаху) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» / уклад. І.М. Грищенко, О.В. Ковальова. Київ, НУБіП України, 2022. 27 с. 
 

  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
(ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА Е-ДОКУМЕНТООБІГ)
 
Навчальна практика проводиться на другому курсі у спеціалізованій навчальній лабораторії з використанням ліцензійного програмного забезпечення: системи електронного документообігу «АСКОД», системи керування базами даних Оrасle Database ХЕ та системи електронного документообігу «Megapolis.DocNet». Метою практичної підготовки є набуття здобувачем вищої освіти практичних вмінь і навичок з інформаційних систем, технологій та е-документообігу, спрямованих на формування інтегральної, загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, які сприяють досягненню програмних результатів навчання за обраною спеціальністю. Завданням навчальної практики є розширення, поглиблення та закріплення знань за фахом, які здобувач вищої отримав під час вивчення дисципліни «Інформаційні системи, технології та е-документообіг».
Навчальна практика забезпечує формування у здобувачів вищої освіти спеціальних (фахових компетентностей): здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні інформаційно-комунікаційні технології, здатність використовувати систему електронного документообігу, здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, здатність до дослідницької та пошукової діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
У процесі практичної підготовки досягаються програмні результати навчання: знати основи електронного врядування, уміти користуватися системою електронного документообігу, уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції, уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування. 
 
2 курс 
Методичні рекомендації з організації та проведення навчальної практики з дисципліни «Інформаційні системи, технології та е-документообіг» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання освітньої програми “Публічне управління та адміністрування”. Галузь знань 28 “Публічне управління та адміністрування”, спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування” / уклад.: О.В. Євсюкова, С.М. Приліпко. Київ: НУБіП, 2022. 23 с. 
 

 

  

ВИРОБНИЧА ТА ВИРОБНИЧА (ПЕРЕДДИПЛОМНА) ПРАКТИКИ
 
Для проходження виробничої та виробничої (переддипломної) практик відповідно на третьому та четвертому курсах здобувачі вищої освіти розподіляються між підприємствами, організаціями та установами сфери публічного управління та адміністрування на підставі укладених договорів.
Базами проходження практичної підготовки можуть бути структурні підрозділи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади (міністерств, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, служб, агентств, інспекцій, колегіальних органів, місцевих органів влади), органів місцевого самоврядування (обласних, районних, міських, селищних, сільських рад); підприємства, організації та установи державної та комунальної форм власності; інститути громадянського суспільства, міжнародні організації та установи, інші суб’єкти публічної сфери.
За погодженням з керівником виробничої практики здобувач вищої освіти може самостійно обрати базу практичної підготовки, яка здійснюють діяльність у сфері публічного управління та адміністрування. Із базами виробничої практики укладаються договори, які зберігаються у дирекції ННІ неперервної освіти і туризму. Термін дії договорів встановлюється на період проходження здобувачами вищої освіти виробничої практики або на інший термін до 5 років. 
 
3 курс 
Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання освітньо-професійної програми “Публічне управління та адміністрування”. Галузь знань 28 “Публічне управління та адміністрування”. Спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування” / уклад.: С.М. Приліпко, О.Г. Маркушин, Я.В. Жиган. Київ: НУБіП. 2024. 38 с.
 
4 курс 
Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої (переддипломної) практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання освітньої програми “Публічне управління та адміністрування”. Галузь знань 28 “Публічне управління та адміністрування”. Спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування” / уклад.: С.М. Приліпко. Київ: НУБіП, 2022. 35 с. 
 

 

ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 
До початку проходження навчальних або виробничих практик дирекція ННІ неперервної освіти і туризму організовує для здобувачів вищої освіти проведення інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. На настановній зустрічі керівники практики від університету ознайомлюють студентів з пам’яткою про порядок їх перебування на практиці.
    

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook