ОП "Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ТА КОНСАЛТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

НУБіП України є провідним університетом науково-дослідницького типу, який об'єднує науково-виробничу, навчальну і соціально-культурну сфери для забезпечення безперервного інноваційного процесу та формує систему професійних знань та умінь для практичного застосування із метою забезпечення ефективного функціонування інноваційних фірм, стартап-компаній, як інтелектуальних підприємницьких організацій в розвитку агробіотехнологій.

Кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України. Історія діяльності кафедри управління науково-технічним прогресом АПК починається з 1985 р., створеної у Республіканській вищій школі управління агропромисловим комплексом Міністерства сільського господарства УРСР. Після низки реорганізацій у січні 2005 року створено кафедру інноваційної діяльності в АПК. https://nubip.edu.ua/node/1192/2.

У 2014 році на кафедрі інноваційної діяльності в АПК було відкрито спеціальність 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» галузі знань 1801 «Специфічні категорії», яка в процесі реформування увійшла в спеціальність «Менеджмент».

У 2018 р. було здійснено чергову акредитацію освітньо-професійної програми «Управління інноваційною діяльністю» спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти https://nubip.edu.ua/node/54281 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27.12.2018 р. протокол №133 та отримано сертифікат про акредитацію УД11006772.

На основі рекомендацій ради роботодавців, міжнародних концептуальних положень в сфері інновацій і консалтингу та вимог сьогодення в 2023 році прийнято рішення Вченою радою ННІ неперервної освіти і туризму приєднати до інноваційної консалтингову діяльність і освітньо-професійна програма отримала нову назву «Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю».

Освітній процес за ОПП здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, кваліфікація та досвід роботи яких дозволяють забезпечити належну якість підготовки фахівців. Під час реалізації ОП підтримуються тісні зв’язки з роботодавцями – провідними структурами, які забезпечують ефективне функціонування інноваційної екосистеми.

Для провадження освітньої діяльності за ОПП використовується матеріально-технічна база (навчальні аудиторії, спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, мультимедійне обладнання, бази практик та ін.), санітарно-технічний стан і оснащення якої повністю дозволяють забезпечити виконання навчального плану за ОПП.

Ринок праці в Україні потребує фахів­ців в апараті управління центральних дер­жавних і регіональних органів, підприємств, установ та організацій, консультаційних центрів, консалтингових організацій, технопарків та інноваційних структур, інноваційних фондів та інно­ваційних фінансово-кредитних установ, науково-виробничо-технічних агрокомплексів, фінансово-промислових груп, наукових та навчальних закладів освіти, тощо. Тому сьогодні потрібні фахівці високо­го рівня, які володіють не тільки спеціальними знаннями, але й спроможні прийма­ти стратегічні і тактичні інноваційні рішен­ня, виявляти перспективні наукові розроб­ки, стартапи та впроваджувати їх у виробництво.

Запрошуємо на магістерську освітньо-професійну програму

"УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ТА КОНСАЛТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ"

спеціальності 073 "Менеджмент"

 
 
 
  
 
 

Гарант програми

ВИТВИЦЬКА Ольга Данилівна

д.е.н., професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва
Контактна інформація для надсилання відгуків та пропозицій
моб.тел.:
(098) 554-91-91,
@mail:
[email protected]

-----------------------------------------------

1. Відомості про самооцінювання освітньої програми
2. Програма роботи експертної групи

 

 

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Результати порівняння обов’язкових освітніх компонентів навчальних планів освітньої програми «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ТА КОНСАЛТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» спеціальності 073 «Менеджмент» з провідним українським та закордонними закладами вищої освіти

Анкетування

Пропозиції за результатами обговорення

 

 

КОМПОНЕНТИ ОПП “УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ТА КОНСАЛТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ”, 2024 р.

 

НАВЧАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

РОЗВИТОК КАР’ЄРИ

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook