Кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва

Історія кафедри

 
Кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 
Історія діяльності кафедри починається з 1985 р., створеної у Республіканській вищій школі управління агропромисловим комплексом Міністерства сільського господарства УРСР.
 
  
БАБІЄНКО Микола Федорович,  
кандидат економічних наук, професор, заслужений професор НАУ, 
Заслужений працівник сільського господарства України, 
завідувач кафедри управління науково-технічним прогресом АПК (2004-2006 рр.) 
 
 
Після низки реорганізацій у січні 2005 року створено кафедру інноваційної діяльності в АПК.  

 

ВИТВИЦЬКА Ольга Данилівна,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри (2006-2020 рр).
 
2006-2015рр. – кафедра інноваційної діяльності в АПК.
В 2008 р. започатковано навчально-тематичну програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».
В 2014 р. відкрито магістерську програму «Управління інноваційною діяльністю» спеціальності 073 «Менеджмент».
 
2016 р – кафедра менеджменту інноваційної діяльності. 

В 2017 р. відкрито Стартап – школу НУБіП України.

Свій внесок в розвиток кафедри зробили:
          професори: Бабієнко Микола Федорович, Бузовський Євген Афанасійович, Клюй Василь Семенович, Демешкант Наталія Андріївна, Іщенко Тетяна Демянівна, Россоха Володимир Вікторович, Шпикуляк Олександр Григорович;
           доценти: Скрипниченко Владислав Анатолійович, Підвисоцька Людмила Миколаївна, Вишнівська Богдана Вікторівна;
           асистенти: Лучник Микола Мирославович, Суперсон Володимир Вікторович.

В 2017 р. відкрито освітньо-наукову програму 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 28 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії».

У жовтні 2017 року кафедру об'єднано із кафедрою публічного управління та адміністрування, яку у різні роки очолювали: д.е.н. проф. Діброва Анатолій Дмитрович (2001-2002), д.е.н, проф. Лузан Юрій Якович (2002-2007), д.н.д.у., проф. Білинська Марина Миколаївна (2007-2009), к.е.н., доц. Жемойда Олександр Віталійович (2011-2012), д.н.д.у., проф. Усаченко Лариса Михайлівна (2012-2014), д.н.д.у., проф. Жовнірчик Ярослав Федорович (2015-2017).

       2017-2020 рр.  кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності. 
      Кафедра створена на підставі рішення Вченої ради університету за наказом ректора від “02” жовтня 2017 р. за №922.

      В 2019 р. відкрито освітньо-професійну програму 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 28 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврского) рівня вищої освіти.

ПРИЛІПКО Сергій  Михайлович, 
доктор наук з державного управління, доцент, 
 в.о. завідувача кафедри (з 1 липня 2020 р. – по теперішній час)
 
З 2021р. – кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва.
Кафедру перейменовано у зв’язку з передачею напряму «Дорадництво» на підставі рішення Вченої ради університету від “28 серпня 2021 р. (протокол №1) за наказом ректора від “31” серпня 2021р. №892. 
 
Сьогодні на кафедрі працюють:
в.о. завідувача кафедри, д.держ.упр., доцент Приліпко Сергій Михайлович;
професор кафедри, д.е.н., професор Витвицька Ольга Данилівна;
професор кафедри, д.держ.упр., доцент Олійник Володимир Вікторович;
професор кафедри, д.держ.упр., доцент Євсюкова Оксана Володимирівна;
професор кафедри, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Гриценко Іван Сергійович;
професор кафедри, д.політ.н, професор Семенченко Федір Григорович;
доцент кафедри, д.держ.упр., доцент Грищенко Ірина Миколаївна;
професор кафедри, к.е.н., Заслужений економіст України, професор М.М. Кулаєць;
ст. викладач, к.держ.упр. В.Г. Сизон.
 
 
Колектив кафедри, 2022 р.
Зліва направо: лаборант С.М. Овраменко; ст. лаборант В.Є. Бойсан; професор кафедри, д.політ.н, професор Ф.Г. Семенченко; професор кафедри, д.е.н., професор О.Д. Витвицька; в.о. завідувача кафедри, д.держ.упр., доцент С.М. Приліпко; доцент кафедри, д.держ.упр., доцент І.М. Грищенко; професор кафедри, д.держ.упр., доцент В.В. Олійник; ст. викладач, к.держ.упр. В.Г. Сизон; професор кафедри, к.е.н., Заслужений економіст України, професор М.М. Кулаєць. 
  
Кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва забезпечує:
– підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 281 “Публічне управління та адміністрування” (ОПП “Публічне управління та адміністрування”) та 073 «Менеджмент» (ОПП «Управління інноваційною діяльністю», ОПП “Дорадництво”);
– підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру;
– проведення всіх видів навчальної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної роботи;
– впровадження результатів науково-технічного прогресу у виробництво;
– підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, дорадників, експертів-дорадників в сільському господарстві, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців аграрної та інших сфер;
– проведення виховної роботи зі здобувачами вищої освіти;
– здійснення інших видів діяльності відповідно до статуту університету. 
 
Ювілейні видання:
            До 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України.
  

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook