Кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва

Напрями роботи кафедри

    Відповідно до Положення основними напрямами діяльності кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва є:

         1. Організація і проведення освітньої, наукової, науково-методичної і видавничої діяльності:
 

- організація і проведення освітньої, наукової, науково-методичної та культурно-виховної робіт зі здобувачами денної та заочної форм навчання в ННІ неперервної освіти і туризму, на інших факультетах і підрозділах університету, що забезпечують освітню діяльність;
- проведення актуальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів публічного управління та адміністрування, інноваційно-технологічного розвитку аграрного сектора, розвитку дорадництва, інноваційних технологій в освіті та науці і широке впровадження отриманих результатів у виробництво та навчальний процес;
- підготовка та підвищення кваліфікації НПП, дорадників та експертів-дорадників, слухачів з актуальних питань публічного управління та адміністрування, удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційної та інформаційно-консультаційної діяльності, методологічних та інноваційних засад підготовки фахівців АПК, розвитку державної інноваційної підтримки з врахуванням міжнародних вимог;
- створення, систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, методик експериментальних досліджень та технічних засобів навчання, комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу;
- організація освітнього процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути широко ерудованими з питань світової та національної культури, володіти навичками безперервного духовного і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної професійної діяльності, а також громадської роботи;
- організація науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, доповідей з актуальних питань науки, освіти та виробництва;
- вивчення і узагальнення досвіду кращих науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України та зарубіжжя;
- встановлення зв’язків з вищими навчальними закладами України та зарубіжжя;
- підготовка, видання і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції.
 
2. Організація і проведення інноваційної діяльності:
- з питань ефективного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та інших суб’єктів публічного управління;
- з пріоритетних напрямів інноваційно-технологічного та дорадчого розвитку аграрного сектора;
- з інноваційних технологій в освіті та науці і широке впровадження отриманих результатів у сільськогосподарське виробництво та навчальний процес.
 
 3. Організація і проведення наукової, дослідницької і видавничої діяльності: 
- за прикладними науковими дослідженнями, як за бюджетними, так і за ініціативними тематиками з актуальних питань публічного управління та адміністрування, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва;
- дослідження проблем розвитку сільських територій, управління бізнесом на засадах сталості, удосконалення системи надання дорадчих послуг;
- підготовка навчальних та науково-методичних розробок з урахуванням інноваційних методик викладання дисциплін, закріплених за кафедрою.


 

 

   

  

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook