Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття

Навчальні лабораторії

Біотехнології, поряд з інформаційними технологіями та нанотехнологіями, є ключовими елементами для інноваційного розвитку сучасної економіки. Глобальні виклики – виснаження сировинних джерел, несприятливі зміни клімату, зростання народонаселення, забруднення навколишнього середовища – диктують необхідність забезпечення сталого розвитку світової економіки і є основними стимулами розвитку біоекономіки, заснованої на використанні поновлюваних ресурсів і розробки технологій їх ефективної переробки. Розширення виробництва та спектру біотехнологічної продукції, розробка відповідних технологій вимагають надійного наукового фундаментального базису.

Біотехнологія є перспективним шляхом усунення дефіциту харчових ресурсів і нестачі енергії, поліпшення охорони здоров’я і екологічного стану навколишнього середовища.Біотехнологію відносять до числа пріоритетних дисциплін, де можна прогнозувати більш швидкі та найважливіші досягнення для соціально-економічного прогресу суспільства. Біотехнологія є багатогалузевим і надзвичайно наукоємним виробництвом. У наукових і промислових цілях біотехнологія використовує біохімічні, мікробіологічні, хіміко-аналітичні та інші методи досліджень, які розробляються і застосовуються в фундаментальних науках. Формування біотехнології як самостійного наукового напряму сприяло розвитку власних методів, наприклад, методи культивування біооб’єктів, ферментації біомаси, ізоляції та очищення отриманих продуктів.

Пріоритетними є взаємопов’язані завдання щодо проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі мікробіології, геноміки, біоінженерії та генетичної інженерії, біокаталізу, системної та структурної біології. Актуальні проблемно-орієнтовані дослідження і розробка технологій в напрямках промислової біотехнології, біогеотехнології, біоремедіації, розробки методів молекулярної діагностики, лікарських препаратів і технологій їх виробництва, агробіотехнологій, функціональних продуктів харчування. На сьогодні поряд з розвитком великотоннажних виробництв (кормові дріжджі, лізин, антибіотики) є необхідність до збільшення виробництва ліків, діагностикумів, вакцин та профілактичних препаратів для медицини, продуктів для харчової промисловості, парфумерії, сучасних засобів біологічного захисту рослин, корекції біоценозів ґрунтів, в тому числі з використанням рекомбінантних продуцентів. Все більше біотехнологія впроваджується в рослинництво для створення та поширення нових сортів рослин на основі клітинних культур, розмноження безвірусних сортів. Таким чином, сучасна біотехнологія пропонує оригінальні рішення важливих глобальних проблем і конкурує з багатьма існуючими технологіями.

Навчальна лабораторія біотехнології рослин (навчальний корпус 4, ауд. 59) є структурним підрозділом кафедри екобіотехнології та біорізноманіття (наказ ректора НУБіП України № 547від 20.06.2011 р.).

Лабораторія забезпечує проведення лабораторних, практичних занять, де студенти ОКР «Бакалавр», «Магістр» спеціальностей 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» (спеціалізація «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»), 101 «Екологія» (спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Екологічний контроль та аудит»), 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство»вивчають закріплені за кафедрою дисципліни, які мають зв'язок з методами і прийомами біотехнологічних робіт з культурними рослинами (методами введення в культуру in vitro, мікроклонального розмноження, одержання калюсних культур, регенерації і адаптації in vivo рослин та сучасні технологічні генно-інженерні підходи) та ін.

Навчальна лабораторія промислової біотехнології (навчальний корпус 4, ауд. 38б) є структурним підрозділом кафедри екобіотехнології та біорізноманіття (наказ ректора НУБіП України № 546 від 20.06.2011 р.). 

Лабораторія забезпечує проведення лабораторних, практичних занять, де студенти ОКР «Бакалавр», «Магістр» спеціальностей 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» (спеціалізація «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»), 101 «Екологія» (спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Екологічний контроль та аудит») вивчають закріплені за кафедрою дисципліни, які мають зв'язок з класичними та сучасними методами промислової біотехнології, наприклад отримання чистих і накопичувальних культур, культивування аеробних та анаеробних мікроорганізмів в лабораторних умовах, вивчення культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей мікроорганізмів-продуцентів промислово важливих речовин, дослідження особливостей росту мікроорганізмів в періодичній і безперервній культурі. Проводяться комплексні дослідження з екології мікроорганізмів, рослинно-мікробної взаємодії в агроценозах та студенти набувають навичок з методівта принципів культивування мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп, дослідження особливостей мікробіологічних процесів в екосистемах. Вивчають основи біорізноманіття, базові принципи моніторингу видового різноманіття, аналізу первинної інформації та інше.

 

 

   

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook