Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття

Навчальна робота

        Випускова кафедра екобіотехнології та біорізноманіття координує повний цикл освітнього процесу для галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнологія та біоінженерія» та забезпечує умови для проведення практик, виконання курсових, випускових кваліфікаційних робіт (проектів) та інших форм атестації здобувачів вищої освіти.

       Випускова кафедра здійснює навчальну, методичну, виховну та науково-дослідну роботу для фахівців ОС «Бакалавр» за освітньою програмою «Сільськогосподарська біотехнологія» і «Екологічна біотехнологія». Підготовка фахівців ОС «Магістр» проводиться за спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» та освітньою програмою «Біобезпека та біоетика» і «ДНК паспортизація та картування геному».

З 2005 р. ряд дисциплін на кафедрі викладаються англійською мовою. Започатковано формування англомовних груп ОС "Бакалавр" та ОС «Магістр» на весь термін навчання.

Випускова кафедра дає можливість формувати середовище сучасної моделі розвитку вищої освіти, що забезпечує функціонування академічної платформи виробництва нових знань світового рівня для широкого демографічного, соціального та інтелектуального розвитку студентів, з активною орієнтацією освітньої й наукової складової на креативність, інноваційність та прикладний характер діяльності для регіону, країни, світу.

Основною метою навчальної діяльності випускової кафедри є забезпечення якості професійної підготовки слухачів у відповідності з національними освітніми стандартами за відповідним напрямом підготовки вищої освіти;організація навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних вимог наукоємних технологій навчання у НУБіП, українських та зарубіжних університетів; орієнтація на формування знань, вмінь, навичок фахівців, які дають можливість професійної мобільності та адаптації до вимог ринкової економіки, використання сучасних екобіотехнологій.

Під час навчання студентів на освітніх рівнях бакалавр та магістр основним завданням є формування висококваліфікованого фахівця-біотехнолога з системним мисленням, здатного до самостійного аналізу ситуації та прийняття ефективних рішень при реалізації наукових та технологічних завдань. Майбутні фахівці-біотехнологи зможуть розробляти ефективні технологічні рішення та забезпечувати високоякісний супровід клітинних, рослинних технологій. Досягнення поставленої мети відбувається завдяки засвоєнню студентом курсу таких спеціалізованих дисциплін як біоінженерія, біотехнологія рослин, молекулярна та клітинна біологія, генетична інженерія та ін.

Підготовку фахівців-біотехнологів ведуть висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, що мають великий досвід практичної роботи в наукових установах, на підприємствах галузі в Україні та за кордоном. Понад 90,0% професорсько-викладацького складу є докторами біологічних та сільськогосподарських наук.

Для ОС «Бакалавр» випускова кафедра викладає наступні дисципліни: загальна біотехнологія, екологічна біотехнологія, молекулярна біотехнологія, промислова біотехнологія, інструментальні методи аналізу, основи біорізноманіття, нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв.

Для ОС «Магістр» випускова кафедра викладає такі дисципліни: біотехнологія рослин, мікроклональне розмноження рослин, екологічні біотехнології, клітинна селекція на стійкість, генетична інженерія, клітинна і молекулярна біологія, методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, інструментальні методи аналізу, біомаркетинг біотехнологічної продукції

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook