Магістерська програма «Управління інноваційною діяльністю»: підготовка сучасних менеджерів

21 липня 2022 року

     

      НУБіП  України є університетом науково-дослідницького типу, який об'єднує науково-виробничу, навчальну і соціально-культурну сфери для забезпечення безперервного інноваційного процесу.  З 2014 року на кафедрі публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва здійснюють підготовку магістрів з управління інноваційною діяльністю за спеціальністю 073 «Менеджмент».

  
«Інновація - відрізняє лідера від наздоганяючого»
 Стів Джобс
 
 
      Концепція магістерської освітньо-професійної програми «Управління інноваційною діяльністю» спеціальності 073 «Менеджмент» – це підготовка управлінців високого рівня, які здатні приймати стратегічні та тактичні інноваційні рішення, впроваджувати і комерціалізувати нові продукти (послуги), удосконалювати механізми просування продукції на ринок, розробляти та впроваджувати інноваційні проєкти та бізнес-моделі в інноваційному середовищі.
      Освітньо-професійна програма «Управління інноваційною діяльністю» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» розроблена викладачами кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва з практичним досвідом роботи у цій сфері.
     Ринок праці формує рівень компетентностей фахівців в межах основних посад,  якими забезпечує магістерська програма «Управління інноваційною діяльністю»:
­–  для державних службовців;
­–  для керівників підприємств;
–  для керівників проектів та програм;
­–  для начальників (завідувачів) науково-дослідних підрозділів;
–  для заступників керівників  підприємств з розвитку;
–  для керівників інноваційних відділів та ін.
 
Майбутній магістр з управління інноваційною діяльністю – це фахівець, який має базову освіту економіста, менеджера, біотехнолога, юриста, механіка, дизайнера, програміста чи є керівником концерну, посадовцем в органах публічної влади чи кандидатом наук.
Викладання дисциплін магістерської програми «Управління інноваційною діяльністю» забезпечують: 8 докторів наук, професорів та 4 кандидати наук, доценти. До реалізації змісту програми залучаються також висококваліфіковані вітчизняні та іноземні фахівці. Викладачі магістерської програми «Управління інноваційною діяльністю» – наставники, які допоможуть освоїти значний новий обсяг інформації, організувати навчання у сучасних аудиторіях та самостійну роботу для  оптимального  її застосування здобувачами вищої освіти.
Освітній процес забезпечений електронними навчальними курсами з усіх дисциплін, методичними рекомендаціями, підручниками й посібниками. Сучасна матеріально-технічна база дозволяє організовувати та проводити заняття з навчальних дисциплін на високому рівні.
 
     Практичний досвід активізації інноваційної діяльності  представляють міжнародні структури, зокрема Голова Наглядової ради Торгово-промислової палати Ізраїль-Україна Євгеній Шульгін, міжнародна крауфандингова платформа  «RAZOMGO» в особі директора Алекси Айшпур та ін.
       В рамках підписаних меморандумів про співробітництво  між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та Національним університетом біоресурсів і природокористування України та  Міністерством цифрової трансформації України і Національним університетом біоресурсів і природокористування України заняття проходять в онлайн форматі.
 
    Здобувачі вищої освіти, які навчаються на магістерській програмі, виступили співорганізаторами проведення 5 травня 2022р. Міжнародного науково-практичного семінару «Інноваційна діяльність та дорадництво у викликах сьогодення». 
 
 
 
       Для підготовки магістрів з управління інноваційною діяльністю  передбачені інноваційні методи навчання та співпраця з стейкхолдерами і виробництвом.
 
 
       Магістри з управління інноваційною діяльністю реалізовують  свої ідеї,   стартап-проекти, презентують у Стартап-школі та організовують власний бізнес.
 
 
       У рамках міжнародної співпраці університету магістри ОП «Управління  інноваційною діяльністю» успішно здобувають і магістерський ступінь за кордоном у Академії бізнесу м. Домброва Гурніча та перебувають на стажуванні у підприємствах Польщі.
 
 
     
      Магістри з управління інноваційної діяльності традиційно здобувають перемоги на міжнародних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах. У 2022 році диплом II ступеня на міжнародному конкурсі наукових робіт одержав магістр ОПП «Управління інноваційною діяльністю» Олександр Шумейко. Також цьогоріч срібним призером Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт став магістр з управління інноваційною діяльністю Олександр Дученко. 
 
 
        Магістри під час захисту магістерських кваліфікаційних робіт демонструють глибокі професійно-профільовані знання й практичні навички, роботи характеризується різноплановістю досліджень, цікавими інноваційними рішеннями. 
 
 
 
 
    
      Навчання на магістерській програмі «Управління інноваційною діяльністю» є актуальним продовженням і адаптацією до викликів сьогодення у різних  сферах  діяльності, а реалізація її змісту зосереджена для креативних, талановитих, цілеспрямованих особистостей та усіх здобувачів вищої освіти, хто  повинен змінювати світ на краще!
 
Ольга Витвицька,
гарант ОП «Управління інноваційною діяльністю»,
д.е.н., професор
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook