Запрошуємо на магістерську програму "Публічне управління та адміністрування"

24 серпня 2022 року
  
ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ У 2022 РОЦІ
 
Кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва Національного університету біоресурсів і природокористування України
запрошує абітурієнтів на навчання у магістратурі
за акредитованою освітньою програмою
«Публічне управління та адміністрування»
(спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»)
 
 
Ліцензійний обсяг ­– 90 осіб. Форма навчання – заочна.
Термін навчання – 1 рік 4 місяці.
 
 
ПРИЙОМ ОСІБ НА НАВЧАННЯ НА УМОВАХ ДОГОВОРУ (КОНТРАКТ)
 
Умови прийому
приймаються особи, які мають освітній ступінь бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
 
Перелік документів 
– заява на ім’я ректора;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см;
– дві копії (засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією закладу вищої освіти):
     –  документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
       – паспорта (1,2 сторінки та місце реєстрації);
  – реєстраційного номера облікової картки платника податків.
 
Вступні випробування
Для осіб, які мають освітній ступінь магістра (ОКР спеціаліста):
АБО індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови (за вибором).
2. Фаховий іспит (співбесіда з питань державного управління).
3. Мотиваційний лист.
 
Для осіб, які мають освітній ступінь бакалавра:
2. Фаховий іспит (співбесіда з питань державного управління).
3. Мотиваційний лист.
 
Вартість навчання
 
21 тис. грн за 1 навчальний рік (за 2021-2022 н.р.).
 
 
ПРИЙОМ ОСІБ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 
Умови прийому
приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.
 
Перелік документів
- заява про вступ за державним замовленням;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см;
- дві копії (засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією закладу вищої освіти):
            -   документа про вищу освіту та додатка до нього;
          трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
   реєстраційного номера облікової картки платника податків.
 
Вступні випробування
визначаються Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 (зі змінами).
 
 
 
Етапи вступної кампанії для вступників на здобуття освітнього ступеня «Магістр»
 
Етапи вступної кампанії
Строки проведення
Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності
27 червня 2022 року ‒ до 18год. 00 хв. 18 липня 2022 року
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди (окремі категорії вступників)
16 серпня – 23 серпня 2022 року
Проведення індивідуальних усних співбесід (окремі категорії вступників)
25 серпня – 31 серпня 2022 року
Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності
10 серпня – 17 серпня 2022 року
Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності
7 вересня – 10 вересня 2022 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів
з 01 серпня 2022 року
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності та/або фахового іспиту у закладі освіти
16 серпня – 15 вересня 2022 року
Проведення фахових вступних випробувань
16 вересня – 18 вересня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування
не пізніше 20 вересня 2022 року
Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування
до 18 год. 00 хв.
24 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням – 25 вересня 2022 року, за кошти фізичних або юридичних осіб 26 вересня та 10 жовтня 2022 року
 
Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.
 
Завдання МТНК складені відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового вступного випробування.  
 
Зареєструватися для проходження МТНК потенційні магістри зможуть з 27 червня до 18 липня 2022 року включно, звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти.
Тестування будуть проведені в основну, додаткову та спеціально організовану сесії:
– основна  – з 10 серпня до 17 серпня;
– додаткова – з 07 вересня до 10 вересня;
– спеціально організована – вересень – жовтень (терміни буде визначено пізніше).
 
Фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
 
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на освітню програму та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.
 
Консультації з питань вступу та навчання можна отримати на кафедрі
публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва
 
Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, корпус № 10, каб. 209-212 (2 поверх)
 
Контактна інформація: тел. роб. (044) 527-87-42 або 527-86-53
тел. моб. 067-804-70-03 або 067-708-36-79 або 098-104-63-35
E-mail[email protected]  
  
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook