Склад вченої ради

Альохін Володимир Ілліч, директор ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», канд. с.-г. наук, доктор філософії в галузі державного управління;
Амеліна Світлана Миколаївна, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу, д-р пед. наук, професор;
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, д-р техн. наук, професор;
Барановська Оксана Дмитрівна, учений секретар, канд. екон. наук, доцент;
Бех Віталій Валерійович, завідувач кафедри аквакультури, д-р с.-г. наук, професор;
Бикін Анатолій Вікторович, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Бова Андрій Петрович, начальник юридичного відділу;
Богданець Владислав Олександрович, студент 4 курсу агробіологічного факультету;
Братішко Вячеслав Вячеславович, декан механіко-технологічного факультету, д-р техн. наук, с.н.с.;
Бронін Олег Володимирович, начальник планово-фінансового відділу, канд. екон. наук, доцент;
Вальчук Олександр Анатолійович, завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, канд. вет. наук, доцент;
Василишин Роман Дмитрович, професор кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва, д-р с.-г. наук, професор;
Войтюк Дмитро Григорович, професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка, канд. техн. наук, професор, член-кор. НААН України;
Галат Марина Владиславівна, голова Спілки молодих вчених, д-р вет. наук, доцент;
Гентош Дмитро Тарасович, в.о. завідувача кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна, канд. с.-г. наук, доцент;
Глазунова Олена Григорівна, декан факультету інформаційних технологій, д-р пед. наук, професор;
Гриценко Іван Сергійович, в.о. директора ННІ неперервної освіти і туризму, д-р юрид. наук, професор;
Давиденко Надія Миколаївна, завідувач кафедри фінансів, д-р екон. наук, професор;
Діброва Анатолій Дмитрович, декан економічного факультету, д-р екон. наук, професор;
Долінська Анастасія Олегівна, студентка 4 курсу механіко-технологічного факультету;
Духницький Володимир Богданович, професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, д-р вет. наук, професор;
Есаулов Анатолій Олексійович, завідувач кафедри військової підготовки, канд. пед. наук, доцент;
Євсюков Тарас Олексійович, декан факультету землевпорядкування, д-р екон. наук, професор;
Єрмаков Олександр Юхимович, професор кафедри економіки, д-р екон. наук, професор;
Єрмоленко Володимир Михайлович, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, д-р юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН;
Жибак Мирон Миколайович, директор ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», д-р екон. наук, професор;
Журавель Микола Петрович, директор ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка»;
Зазимко Оксана Володимирівна, доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства, канд. техн. наук, доцент;
Засєкін Дмитро Адамович, професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К.Скороходька, д-р вет. наук, професор;
Ільчук Микола Максимович, завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Іщенко Валерій Васильович, проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності, канд. техн. наук, доцент;
Каленська Світлана Михайлівна, завідувач кафедри рослинництва, д-р с.-г. наук, професор, академік НААН України;
Каплун Віктор Володимирович, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, д-р техн. наук, професор;
Карпук Анатолій Іванович, директор ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція», д-р екон. наук, професор;
Кашпаров Валерій Олександрович, директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології, д-р біол. наук, професор;
Кваша Сергій Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, д-р екон. наук, професор, академік НААН України;
Кіщак Тетяна Степанівна, директор наукової бібліотеки НУБіП України, канд. с.-г. наук;
Клепко Алла Володимирівна, в.о. завідувача кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, канд. біол. наук, с.н.с.;
Ковальчук Іван Платонович, завідувач кафедри геодезії та картографії, д-р географ. наук, професор;
Когут Марина Вячеславівна, голова СО НУБіП України;
Коломієць Юлія Василівна, декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, д-р с.-г. наук, професор;
Кондратюк Вадим Миколайович, проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, канд. с.-г. наук, доцент;
Кондрицька Тетяна Павлівна, головний бухгалтер;
Кононенко Руслан Володимирович, декан факультету тваринництва та водних біоресурсів, канд. вет. наук, доцент;
Корнієнко Валентина Іванівна, директор Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, доктор біологічних наук, професор;
Корсун Ярослав Петрович, директор ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України»;
Кравец Володимир Павлович, студент 4 курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства;
Кропивко Сергій Володимирович, директор ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України», канд. техн. наук, доцент;
Кушпій Дмитро Сергійович, студент 4 курсу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології;
Ладиченко Віктор Валерійович, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, д-р юрид. наук, професор;
Лакида Петро Іванович, директор ННІ лісового і садово-паркового господарства, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Лисенко Віталій Пилипович, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, д-р техн. наук, професор;
Литовченко Олена Володимирівна, директор ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»;
Лукач Василь Степанович, директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», канд. пед. наук, доцент;
Луцяк Віталій Васильович, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД, доктор економічних наук, доцент;
Майданюк Ірина Зіновіївна, завідувач кафедри культурології, д-р філос. наук, доцент;
Мартин Андрій Геннадійович, завідувач кафедри землевпорядного проектування, д-р екон. наук, професор;
Марчук Юрій Миколайович, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, канд. с.-г. наук, доцент;
Маурер Віктор Мельхіорович, професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, канд. с.-г. наук, професор;
Мельник Олег Петрович, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка, д-р вет. наук, професор;
Мельник Олексій Олегович, голова Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НУБіП України, канд. вет. наук, доцент;
Микицей Тереза Дмитрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи ННІ неперервної освіти і туризму, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, канд. екон. наук, доцент;
Михайліченко Микола Васильович, начальник відділу кадрів, канд. пед. наук, доцент;
Михайлович Ярослав Миколайович, професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту, радник ректора, канд. техн. наук, професор;
Михнюк Сергій Вікторович, голова Ради аспірантів;
Нагачевська Олена Василівна, студентка 4 курсу ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження;
Ніколаєнко Станіслав Миколайович, ректор, д-р пед. наук, професор, академік НАПН України, голова вченої ради;
Остапчук Анатолій Дмитрович, декан факультету аграрного менеджменту, канд. екон. наук, доцент;
Отченашко Володимир Віталійович, начальник науково-дослідної частини, д-р с.-г. наук, доцент;
Паламарчук Ігор Павлович, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, доктор технічних наук, професор;
Пилипака Сергій Федорович, завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, д-р техн. наук, професор;
Пилипишин Світлана Ігорівна, директор ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», канд. філол. наук, доцент;
Подпрятов Григорій Іванович, завідувач кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва, канд. с.-г. наук, професор;
Поліщук Іван Ігорович, студент 4 курсу факультету конструювання та дизайну;
Прилуцька Світлана Володимирівна, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник;
Радько Іван Петрович, в.о. завідувача кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, канд. техн. наук, доцент;
Ржевський Геннадій Миколайович, директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку, канд. психол. наук, доцент;
Роговський Іван Леонідович, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка, д-р техн. наук, с.н.с.;
Ромасевич Юрій Олександрович, професор кафедри конструювання машин і обладнання, д-р техн. наук, професор;
Рубан Сергій Юрійович, завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Рудик Ярослав Михайлович, доцент кафедри управління та освітніх технологій, начальник навчальної частини, кандидат педагогічних наук, доцент;
Рудик-Леуська Наталія Ярославівна, в.о. завідувача кафедри гідробіології та іхтіології, кандидат біологічних наук, доцент;
Ружило Зіновій Володимирович, декан факультету конструювання та дизайну, канд. техн. наук, доцент;
Савицька Інна Миколаївна, декан гуманітарно-педагогічного факультету, канд. філософ. наук, доцент;
Cадварі Юрій Юрійович, директор ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»;
Сахацький Микола Іванович, завідувач кафедри біології тварин, д-р біол. наук, професор, академік НААН України;
Сизоненко Анастасія Русланівна, студентка 5 курсу факультету ветеринарної медицини;
Талавиря Микола Петрович, завідувач кафедри економічної теорії, директор НДІ економіки і менеджменту, д-р екон. наук, професор;
Танчик Семен Петрович, завідувач кафедри землеробства та гербології, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Тарасенко Ростислав Олександрович, голова Первинної профспілкової організації НУБіП України, д-р пед. наук, професор;
Тимчій Анна Олегівна, студентка 4 курсу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології;
Ткачук Вадим Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку, д-р екон. наук, професор;
Тонха Оксана Леонідівна, декан агробіологічного факультету, д-р с.-г. наук, професор;
Томін Євген Фролович, доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, канд. с.-г. наук;
Ушкалов Валерій Олександрович, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, д-р вет. наук, професор, академік НААН України;
Філіпова Людмила Юріївна, директор ВП НУБіП України «Науково-дослідний та проектний Інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»;
Харченко Світлана Василівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації, д-р філол. наук, доцент;
Цвіліховський Микола Іванович, декан факультету ветеринарної медицини, д-р біол. наук, професор, академік НААН України;
Центило Леонід Васильович, директор навчально-науково-інноваційного центру «Агротехнологій» НУБіП України, доцент кафедри землеробства та гербології, д-р с.-г. наук, доцент;
Чекорський Олексій Вікторович, студент 4 курсу ННІ неперервної освіти і туризму;
Швиденко Михайло Зіновійович, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, канд. екон. наук, доцент;
Шевчук Віктор Миколайович, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, кандидат ветеринарних наук, доцент;
Шинкарук Василь Дмитрович, проректор з науково-педагогічної роботи, д-р філол. наук, професор;
Шинкарук Лідія Василівна, професор кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України;
Шмаргун Віталій Миколайович, професор кафедри психології, д-р психол. наук, професор;
Яра Олена Сергіївна, декан юридичного факультету, д-р юрид. наук, професор;
Яхно Ірина Володимирівна, студентка 3 курсу факультету землевпорядкування.

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook