Склад вченої ради

Альохін Володимир Ілліч, директор ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж», канд. с.-г. наук, доктор філософії в галузі державного управління;
Амеліна Світлана Миколаївна, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу, д-р пед. наук, професор;
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, д-р техн. наук, професор;
Барановська Оксана Дмитрівна, учений секретар, канд. екон. наук, доцент;
Бех Віталій Валерійович, професор кафедри аквакультури, д-р с.-г. наук, професор;
Бикін Анатолій Вікторович, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Бова Андрій Петрович, начальник юридичного відділу;
Богданець Владислав Олександрович, студент 2 курсу агробіологічного факультету;
Братішко В’ячеслав В’ячеславович, доцент кафедри механізації тваринництва, д-р техн. наук, с.н.с.;
Бронін Олег Володимирович, начальник планово-фінансового відділу, канд. екон. наук, доцент;
Вальчук Олександр Анатолійович, завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, канд. вет. наук, доцент;
Василишин Роман Дмитрович, професор кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва, д-р с.-г. наук, доцент;
Войтюк Дмитро Григорович, професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка, канд. техн. наук, професор, член-кор. НААН України;
Галат Марина Владиславівна, голова Спілки молодих вчених, канд. вет. наук, доцент;
Гентош Дмитро Тарасович, в.о. завідувача кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна, канд. с.-г. наук, доцент;
Глазунова Олена Григорівна, декан факультету інформаційних технологій, д-р пед. наук, професор;
Глова Володимир Степанович, директор ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»;
Гордієнко Ольга Василівна, директор ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової», канд. екон. наук;
Давиденко Надія Миколаївна, завідувач кафедри фінансів, д-р екон. наук, професор;
Діброва Анатолій Дмитрович, декан економічного факультету, д-р екон. наук, професор;
Долінська Анастасія Олегівна, студентка 2 курсу механіко-технологічного факультету;
Доля Микола Миколайович, декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Духницький Володимир Богданович, завідувач кафедри фармакології та токсикології, д-р вет. наук, професор;
Есаулов Анатолій Олексійович, завідувач кафедри військової підготовки, канд. пед. наук, доцент;
Євсюков Тарас Олексійович, декан факультету землевпорядкування,    д-р екон. наук, доцент;
Єрмаков Олександр Юхимович, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, д-р екон. наук, професор;
Єрмоленко Володимир Михайлович, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, д-р юрид. наук, професор;
Жибак Мирон Миколайович, директор ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», д-р екон. наук, професор;
Журавель Микола Петрович, директор ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В. Музиченка»;
Зазимко Оксана Володимирівна, доцент кафедри технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства, канд. техн. наук, доцент;
Засєкін Дмитро Адамович, професор кафедри гігієни та санітарії тварин, директор НДІ здоров’я тварин, д-р вет. наук, професор;
Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, перший проректор, д-р с.-г. наук, професор, академік НААН України;
Ільченко Наталія Володимирівна, директор ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»;
Ільчук Микола Максимович, завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Іщенко Валерій Васильович, проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності, канд. техн. наук, доцент;
Каленська Світлана Михайлівна, завідувач кафедри рослинництва,      д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Каплун Віктор Володимирович, професор кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова, д-р техн. наук, професор;
Карпук Анатолій Іванович, директор ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція», д-р екон. наук, доцент;
Кашпаров Валерій Олександрович, директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології, д-р біол. наук, професор;
Кваша Сергій Миколайович, проректор з навчальної і виховної роботи, д-р екон. наук, професор, академік НААН України;
Кіщак Тетяна Степанівна, директор наукової бібліотеки НУБіП України, канд. с.-г. наук;
Клєпко Алла Володимирівна, в.о. завідувача кафедри радіобіології та радіоекології, канд. біол. наук, доцент;
Ковальчук Іван Платонович, завідувач кафедри геодезії та картографії, д-р географ. наук, професор;
Когут Марина Вячеславівна, студентка 2 курсу гуманітарно-педагогічного факультету;
Козирський Володимир Вікторович, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, д-р техн. наук, професор;
Коломієць Юлія Василівна, доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, директор НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології, д-р с.-г. наук, доцент;
Кондратюк Вадим Миколайович, декан факультету тваринництва та водних біоресурсів, канд. с.-г. наук, доцент;
Кондрицька Тетяна Павлівна, головний бухгалтер;
Корсун Ярослав Петрович, директор ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»;
Кравец Володимир Павлович, студент 2 курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства;
Кропивко Сергій Володимирович, директор ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів», канд. техн. наук, доцент;
Кулаєць Марія Михайлівна, директор ННІ неперервної освіти і туризму, канд. екон. наук, професор;
Ладиченко Віктор Валерійович, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, д-р юрид. наук, професор;
Лакида Петро Іванович, директор ННІ лісового і садово-паркового господарства, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Лисенко Віталій Пилипович, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, д-р техн. наук, професор;
Литовченко Олена Володимирівна, директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»;
Лукач Василь Степанович, директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», канд. пед. наук, доцент;
Майданюк Ірина Зіновіївна, завідувач кафедри культурології, д-р філос. наук, доцент;
Мартин Андрій Геннадійович, завідувач кафедри землевпорядного проектування, д-р екон. наук, доцент;
Марчук Юрій Миколайович, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, канд. с.-г. наук, доцент;
Маурер Віктор Мельхіорович, завідувач кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій, канд. с.-г. наук, професор;
Мельник Олег Петрович, завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка, д-р вет. наук, професор;
Микицей Тереза Дмитрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи ННІ неперервної освіти і туризму, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, канд. екон. наук, доцент;
Михайліченко Микола Васильович, начальник відділу кадрів, канд. пед. наук, доцент;
Михайлович Ярослав Миколайович, декан механіко-технологічного факультету, канд. техн. наук, професор;
Мостенська Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, д-р екон. наук, професор;
Муравський Олексій Андрійович, голова Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НУБіП України, канд. екон. наук;
Нагачевська Олена Василівна, студентка 2 курсу ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження;
Ніколаєнко Станіслав Миколайович, ректор, д-р пед. наук, професор, академік НАПН України;
Остапчук Анатолій Дмитрович, декан факультету аграрного менеджменту, канд. екон. наук, доцент;
Отченашко Володимир Віталійович, начальник науково-дослідної частини, д-р с.-г. наук, доцент;
Павелко Олександр Олександрович, голова Студентської організації НУБіП України;
Патика Микола Володимирович, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, д-р с.-г. наук, член-кореспондент НААН України;
Пилипака Сергій Федорович, завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, д-р техн. наук, професор;
Пилипишин Світлана Ігорівна, директор ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж», канд. філол. наук, доцент;
Подпрятов Григорій Іванович, завідувач кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва, канд. с.-г. наук, професор;
Поліщук Іван Ігорович, студент 3 курсу факультету конструювання та дизайну;
Радько Іван Петрович, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, канд. техн. наук, доцент;
Ржевський Геннадій Миколайович, директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку, канд. психол. наук, доцент;
Роговський Іван Леонідович, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка, директор НДІ техніки і технологій, канд. техн. наук, с.н.с.;
Ромасевич Юрій Олександрович, професор кафедри конструювання машин і обладнання, д-р техн. наук, доцент;
Рубан Сергій Юрійович, завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Ружило Зіновій Володимирович, декан факультету конструювання та дизайну, канд. техн. наук, доцент;
Cадварі Юрій Юрійович, директор ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»;
Сахацький Микола Іванович, завідувач кафедри біології тварин, д-р біол. наук, професор, академік НААН України;
Сизоненко Анастасія Русланівна, студентка 3 курсу факультету ветеринарної медицини;
Сухенко Владислав Юрійович, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, д-р техн. наук, професор;
Талавиря Микола Петрович, завідувач кафедри економічної теорії, директор НДІ економіки і менеджменту, д-р екон. наук, професор;
Танчик Семен Петрович, завідувач кафедри землеробства та гербології, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Тарасенко Ростислав Олександрович, голова Первинної профспілкової організації НУБіП України, д-р пед. наук, доцент;
Тимчій Анна Олегівна, студентка 2 курсу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології;
Ткачук Вадим Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку, д-р екон. наук, доцент;
Тонха Оксана Леонідівна, декан агробіологічного факультету, д-р с.-г. наук, доцент;
Томін Євген Фролович, доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, канд. с.-г. наук, доцент;
Туринський Василь Михайлович, професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, д-р с.-г. наук, професор;
Ушкалов Валерій Олександрович, директор Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, д-р вет. наук, професор, член-кореспондент НААН України;
Філіпова Людмила Юріївна, директор ВП НУБіП України «Науково-дослідний та проектний Інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»;
Харченко Світлана Василівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації, д-р філол. наук, доцент;
Цвіліховський Микола Іванович, декан факультету ветеринарної медицини, д-р біол. наук, професор, академік НААН України;
Центило Леонід Васильович, директор навчально-науково-інноваційного центру «Агротехнологій» НУБіП України, доцент кафедри землеробства та гербології, канд. с.-г. наук;
Чекорський Олексій Вікторович, студент 2 курсу ННІ неперервної освіти і туризму;
Швиденко Михайло Зіновійович, завідувач кафедри інформаційних систем, канд. екон. наук, доцент;
Шинкарук Василь Дмитрович, декан гуманітарно-педагогічного факультету, д-р філол. наук, професор;
Шинкарук Лідія Василівна, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України;
Шмаргун Віталій Миколайович, завідувач кафедри психології, д-р психол. наук, професор;
Якимовська Анна Вікторівна, голова Ради аспірантів;
Яра Олена Сергіївна, декан юридичного факультету, канд. юрид. наук, доцент;
Яхно Ірина Володимирівна, студентка 1 курсу факультету землевпорядкування.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook