Склад вченої ради


НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович - ректор, д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, голова Вченої ради

ІБАТУЛЛІН Ільдус Ібатуллович - перший проректор, д-р с.-г. наук, професор, академік НААН України, заступник голови вченої ради

БАРАНОВСЬКА Оксана Дмитрівна - учений секретар, канд. екон. наук, доцент, секретар вченої ради

АЛЬОХІН Володимир Ілліч - директор ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж», канд. с.-г. наук, доктор філософії в галузі державного управління

АМЕЛІНА Світлана Миколаївна - завідувач кафедри іноземної філології і перекладу, д-р пед. наук, професор

АНТРАПЦЕВА Надія Михайлівна - професор кафедри загальної, органічної та фізичної хімії, д-р хім. наук, професор

БАЛЬ-ПРИЛИПКО Лариса Вацлавівна - декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, д-р техн. наук, професор

БАМБУЗА Катерина Вікторівна - студентка 2 курсу юридичного факультету

БИКІН Анатолій Вікторович - завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

БОВА Андрій Петрович - начальник юридичного відділу

БРОНІН Олег Володимирович - начальник планово-фінансового відділу, канд. екон. наук, доцент

ВАЛЬЧУК Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, канд. вет. наук, доцент

ВАСИЛИШИН Роман Дмитрович - професор кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, д-р с.-г. наук, доцент

ВОЙТЮК Валерій Дмитрович - завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка, д-р техн. наук, професор

ВОЙТЮК Дмитро Григорович - професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка, канд. техн. наук, професор, член-кореспондент НААН України

ГАЛАТ Марина Владиславівна - голова Спілки молодих вчених, канд. вет. наук, доцент

ГАЛУШКО Валерій Павлович - завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України

ГЛАЗУНОВА Олена Григорівна - декан факультету інформаційних технологій, д-р пед. наук, доцент

ГЛОВА Володимир Степанович - директор ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого»

ГОРДІЄНКО Ольга Василівна - директор ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової», канд. екон. наук

ГОРОБЕЦЬ Валерій Григорович - завідувач кафедри теплоенергетики, д-р техн. наук, с.н.с.

ГОРЬОВИЙ Василь Павлович - завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, д-р екон. наук, професор

ГРИГОРЮК Іван Панасович - професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, д-р біол. наук, професор, член-кореспондент НАН України

ГУДКОВ Ігор Миколайович - завідувач кафедри радіобіології та радіоекології, д-р біол. наук, професор, академік НААН України

ДЄМАНОВ Олександр Олександрович - магістр 1 року навчання факультету тваринництва та водних біоресурсів

ДІБРОВА Анатолій Дмитрович - декан економічного факультету, д-р екон. наук, професор

ДОЛЯ Микола Миколайович - декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

ДОШКА Євгенія Віталіївна - студентка 3 курсу юридичного факультету

ДУХНИЦЬКИЙ Володимир Богданович - завідувач кафедри фармакології та токсикології, д-р вет. наук, професор

ЕСАУЛОВ Анатолій Олексійович - завідувач кафедри військової підготовки, канд. пед. наук, доцент

ЄВСЮКОВ Тарас Олексійович - декан факультету землевпорядкування, д-р екон. наук, доцент

ЄРМОЛЕНКО Володимир Михайлович - завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука, д-р юрид. наук, професор

ЖИБАК Мирон Миколайович - директор ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", д-р екон. наук, професор

ЖУРАВЕЛЬ Микола Петрович - директор ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка»

ЗАБАЛУЄВ Віктор Олексійович - професор кафедри грунтознавства та охорони грунтів, д-р с.-г. наук, професор

ЗАЗИМКО Оксана Володимирівна - начальник навчального відділу, доцент кафедри технологій конструкційних матеріалів та матеріалознавства, канд. техн. наук, доцент

ЗАСЄКІН Дмитро Адамович - професор кафедри гігієни та санітарії тварин ім. професора А.К.Скороходька, д-р вет. наук, професор

ІЛЬЧУК Микола Максимович - завідувач кафедри організації агробізнесу, д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НААН України

ІЩЕНКО Валерій Васильович - проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності, канд. техн. наук, доцент

КАЛЕНСЬКА Світлана Михайлівна - завідувач кафедри рослинництва, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

КАРПУК  Анатолій Іванович - директор ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція», д-р екон. наук, доцент

КАШПАРОВ Валерій Олександрович - директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології, д-р біол. наук, професор

КВАША Сергій Миколайович - проректор з навчальної і виховної роботи, д-р екон. наук, професор, академік НААН України

КИРИК Микола Миколайович - професор кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф.Пересипкіна, д-р біол. наук, професор, академік НААН України

КИСІЛЬ Дарина Олександрівна - студентка 4 курсу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

КІЩАК Тетяна Степанівна - директор наукової бібліотеки НУБіП України, канд. с.-г. наук

КНЯЗЕВА Валерія Сергіївна - студентка 1 курсу скороченого терміну навчання факультету інформаційних технологій

КОВАЛЕНКО Віталій Петрович - доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології, канд. с.-г. наук, доцент

КОВАЛЬЧУК Іван Платонович - завідувач кафедри геодезії та картографії, д-р географ. наук, професор

КОЗИРСЬКИЙ Володимир Вікторович - директор Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження, д-р техн. наук, професор

КОНДРАТЮК Вадим Миколайович - декан факультету тваринництва та водних біоресурсів, канд. с.-г. наук, доцент

КОНДРИЦЬКА Тетяна Павлівна - головний бухгалтер

КОРСУН Ярослав Петрович - директор ВСП "Рівненський коледж НУБіП України"

КОСТЕНКО Микола Петрович - завідувач кафедри фізичного виховання

КРОПИВКО Сергій Володимирович - директор ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів», канд. техн. наук, доцент

КУЛАЄЦЬ Марія Михайлівна - директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, канд. екон. наук, професор

КУРИЛО Володимир Іванович - завідувач кафедри адміністративного та фінансового права, д-р юрид. наук, професор

ЛАДИЧЕНКО Віктор Валерійович - завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, д-р юрид. наук, професор

ЛАКИДА Петро Іванович - директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

ЛАРІНА Ярослава Степанівна - завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, д-р екон. наук, професор

ЛИСЕНКО Віталій Пилипович - завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. І.І.Мартиненка, д-р техн. наук, професор

ЛИТОВЧЕНКО Олена Володимирівна - директор ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний коледж"

ЛОВЕЙКІН Вячеслав Сергійович - завідувач кафедри конструювання машин, д-р техн. наук, професор

ЛУКАЧ Василь Степанович - директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», канд. пед. наук, доцент

МАРТИН Андрій Геннадійович - завідувач кафедри землевпорядного проектування, д-р екон. наук, доцент

МАУРЕР Віктор Мельхіорович - завідувач кафедри лісовідновлення та лісорозведення, канд. с.-г. наук, професор

МЕЛЬНИК Олег Петрович - завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. Касьяненка, д-р вет. наук, професор

МИКИЦЕЙ Тереза Дмитрівна - заступник директора з навчально-виховної роботи ННІ післядипломної освіти, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, канд. екон. наук, доцент

МИХАЙЛІЧЕНКО Микола Васильович - начальник відділу кадрів, доцент кафедри методики навчання та управління навчальними закладами, канд. пед. наук, доцент

МИХАЙЛОВ Сергій Іванович - доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С.Завадського, канд. екон. наук, доцент

МИХАЙЛОВИЧ Ярослав Миколайович - декан механіко-технологічного факультету, канд. техн. наук, професор

МУРАВСЬКИЙ Олексій Андрійович - Голова Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НУБіП України, канд. екон. наук

ОСТАПЧУК Анатолій Дмитрович - декан факультету аграрного менеджменту, канд. екон. наук, доцент

ОТЧЕНАШКО Володимир Віталійович - начальник науково-дослідної частини, професор кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д.Пшеничного, д-р с.-г. наук, доцент

ПАЛАМАРЧУК Максим Андрійович - студент 4 курсу механіко-технологічного факультету, голова Студенської організації НУБіП України

ПИЛИПАКА Сергій Федорович - завідувач кафедри нарисної геометрії, комп"ютерної графіки та дизайну, д-р. тех. наук, професор

ПИЛИПИШИН Світлана Ігорівна - директор ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний коледж", канд. філол. наук, доцент

ПОДОЛЬСЬКИЙ Андрій Миколайович - студент 2 курсу ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

ПОДПРЯТОВ Григорій Іванович - завідувач кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва, канд. с.-г. наук, професор

ПОПОВИЧ Сергій Юрійович - професор кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну, д-р біол. наук, професор

РАДЬКО Іван Петрович - доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання, канд. техн. наук, доцент

РУЖИЛО Зіновій Володимирович - декан факультету конструювання та дизайну, канд. техн. наук, доцент

РЖЕВСЬКИЙ Геннадій Миколайович - директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку, канд. психол. наук, доцент

САВЧУК Василь Кирилович - професор кафедри статистики та економічного аналізу, д-р екон. наук, професор

CАДВАРІ Юрій Юрійович - директор ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»

САХАЦЬКИЙ Микола Іванович - завідувач кафедри біології тварин, д-р с.-г. наук, професор

СЕГЕДА Олексій Ярославович - студент 2 курсу скороченого терміну навчання ННІ лісового і садово-паркового господарства

СТАРОДУБ Микола Федорович - завідувач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки, д-р біол. наук, професор

СУХЕНКО Владислав Юрійович - завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, д-р техн. наук, доцент

СЬОМЧЕНКО Надія Геннадіївна - студентка 4 курсу факультету тваринництва та водних біоресурсів

ТАЛАВИРЯ Микола Петрович - завідувач кафедри економічної теорії, д-р екон. наук, професор

ТАНЧИК Семен Петрович - завідувач кафедри землеробства та гербології, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України

ТАРАСЕНКО Ростислав Олександрович - Голова Первинної профспілкової організації НУБіП України, д-р пед. наук, доцент

ТЕСЛЮК Віктор Васильович - директор Наукового парку НУБіП України «Стале природокористування та якість життя», д-р с.-г. наук, професор

ТКАЧУК Вадим Анатолійович - проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку, професор кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, д-р екон. наук, доцент

ТОМІН Євген Фролович - директор благодійного фонду «Голосіївська ініціатива 2020», канд. с.-г. наук, доцент

ТОНХА Оксана Леонідівна - декан агробіологічного факультету, д-р с.-г. наук, доцент

ТУРИНСЬКИЙ Василь Михайлович - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, д-р с.-г. наук, професор

УШКАЛОВ Валерій Олександрович - директор Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, д-р вет. наук, професор, член-кореспондент НААН України

ХАРЧЕНКО Світлана Василівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації, канд. філол. наук, доцент

ЦАПЛІЙ Вікторія Іванівна - студентка 2 курсу економічного факультету

ЦВІЛІХОВСЬКИЙ Микола Іванович - декан факультету ветеринарної медицини, д-р біол. наук, професор, академік НААН України

ЦЕНТИЛО Леонід Васильович - директор навчально-науково-інноваційного центру "Агротехнологій" НУБіП України

ЧМІЛЬ Анатолій Іванович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій ім. проф. С.П.Бондаренка, д-р техн. наук, професор

ЧУМАЧЕНКО Іван Петрович - доцент кафедри технологій виробництва молока та м’яса, канд. с.-г. наук, доцент

ШВИДЕНКО Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем, канд. екон. наук, доцент

ШЕВЧЕНКО Віра Володимирівна - студентка 3 курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства

ШИНКАРУК Василь Дмитрович - декан гуманітарно-педагогічного факультету, д-р філол. наук, професор

ШМАРГУН Віталій Миколайович - завідувач кафедри психології, д-р психол. наук, професор

ЯКИМОВСЬКА Анна Вікторівна - голова Ради аспірантів

ЯРА Олена Сергіївна - декан юридичного факультету, канд. юрид. наук, доцент

 

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)