Відділ аспірантури 2021 року: продовження успішної підготовки PhD

5 січня 2022 року
     У межах Болонського процесу, що передбачає трирівневу систему вищої освіти (бакалавр-магістр-доктор), було визначено перелік компетентностей для третього рівня, які необхідно засвоїти, аби отримати ступінь доктора філософії. Цей перелік ґрунтується на Дублінських дескрипторах, покладених в основу Європейської рамки кваліфікацій. Сучасний світ неможливий без новітніх підходів до організації освітнього процесу. Вироблення педагогічних основ, умов і технологій, за яких можливе поєднання індивідуальної творчої і наукової самореалізації аспірантів з обраної спеціальності стає головним викликом для науково-педагогічних працівників університету. Саме тому ми вирішили дізнатись у завідувача відділу аспірантури Віталія Вакуленка про «внутрішню кухню» підготовки докторів філософії в НУБіП України.

  • Які, на Ваш погляд, основні досягнення відділу аспірантури у 2021 році?

     — Наявні результати є лише верхом айсбергу, котрий видно завдяки наполегливій праці відділу аспірантури. Так, за сприяння проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку Сергія Кваші створено науково-методичну раду гарантів. Також варто відзначити регулярне удосконалення нормативної бази підготовки аспірантів: розроблено та затверджено «Положення про взаємодію учасників освітнього процесу при підготовці фахівців ІІІ освітньо-наукового рівня та акредитації їх програм», постійно оновлюється чинна нормативна база. Слід зазначити, що незважаючи на карантинні обмеження в умовах сьогодення, обсяги підготовки докторів філософії в НУБіП України знаходяться на рівні минулих 2019-2020 років. Наразі в університеті навчається 440 аспірантів всіх форм навчання.

  • Як Ви оцінюєте результати вступних кампаній 2021 року? Які маєте плани щодо 2022 року?

     — У минулому році до аспірантури вступили 140 аспірантів, в тому числі 98 за державним замовленням (68 очної та 30 вечірньої форм навчання) та 27 на контрактній основі. Головною умовою для всіх вступників було успішне складання вступних випробувань – екзаменів зі спеціальності, філософії та іноземної мови. Особам, які вступали до аспірантури з іншої спеціальності, були призначені додаткові вступні випробування. Окремі вступники також могли бути звільнені від складання вступного екзамену з іноземної мови при наявності дійсного сертифікату, що прирівнюється до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Що ж стосується 2022 року, то відділ аспірантури ставить мету підвищити якість системи відбору кандидатів для підготовки докторів філософії. Також, поточному році маємо завдання удосконалити систему менеджменту якості підготовки аспірантів, що сприятиме збільшенню контингенту вступників.

  • Яким чином була реалізована освітня складова підготовки докторів філософії у минулому 2021 році?

     — Ключовою подією для аспірантів першого та другого років навчання протягом вересня-листопада був освітній процес. У зв’язку з епідемічною ситуацією в Україні та необхідністю повного дотримання вимог чинного законодавства щодо навчання в умовах карантину, ректорат прийняв рішення викладати дисципліни для аспірантів у дистанційному режимі. З 27 вересня тривало дистанційне навчання аспірантів першого року денної форми навчання, а з 10 листопада – вечірньої та заочної. Також для здобувачів другого року навчання (вечірньої, заочної форм) проходила заліково-екзаменаційна сесія із дисциплін професійного спрямування та вільного вибору. Варто згадати, що в очному режимі читалася частина лекцій з дисципліни «Педагогіка та управління закладами освіти», лектором яких був ректор Станіслав Ніколаєнко. Дана дисципліна є обов’язковою компонентою всіх освітньо-наукових програм та входить до циклу загальноосвітньої підготовки аспірантів для всіх спеціальностей. Майже сто відсоткова явка аспірантів була свідченням неабиякої зацікавленості аспірантів у даній дисципліні, адже кожен з них в майбутньому вірогідний науково-педагогічний працівник ЗВО. У форматі діалогу ректор отримував багато запитань від аспірантів, які у відповідь завжди чули розгорнуті релевантні відповіді.

  • Як оцінюєте стан проходження акредитації освітньо-науковими програмами підготовки аспірантів? Які плани щодо акредитації ОНП PhD на 2022 рік? Як в цілому керівники інститутів/факультетів та гаранти справляються з поставленими перед ними завданнями?

     — Підбиваючи підсумки 2021 року, маю нагоду відмітити успішний та багатий на проходження акредитацій рік. Одним із ключових завдань відділу аспірантури – сприяння та координація проходження акредитації кожною освітньо-науковою програмою третього наукового ступеня підготовки докторів філософії. На сьогоднішній день ми отримали 8 сертифікатів про успішне проходження акредитації, 3 з яких відмічено експертами на «відмінно» з оцінкою «А» (ОНП «Агрономія», ОНП «Заразна патологія тварин», ОНП «Незаразна патологія тварин»). Також варто згадати 3 ОНП, котрі наразі вже пройшли онлайн-візити експертів НАЗЯВО та в січні очікують проєкти рішення експертних груп і галузевих експертних рад. Що ж стосується 2022 року, то, згідно затвердженого графіку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, вже в січні поточного року ми очікуємо онлайн-візит ОНП «Право», а протягом лютого-квітня заплановано подачу відомостей самооцінювання та подальше проходження акредитацій 16 ОНП PhD. Стосовно участі керівників інститутів/факультетів та гарантів, хочу відзначити злагоджену командну роботу. Кожен з них намагається максимально розкрити всі позитивні сторони та наявні можливості своєї ОНП. Саме тому хочу висловити щиру подяку кожному учаснику, кого було долучено до зустрічей при проходженні акредитації ОНП PhD. Бо лише спільними зусиллями ми зможемо отримати максимальний результат в отриманні позитивних оцінок експертів НАЗЯВО, що в подальшому слугуватиме фундаментом підготовки наших майбутніх докторів філософії.

  • Дякую за розмову.

Спілкувався Валентин Обрамбальський
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook