Навчальний відділ - підрозділ з підготовки магістрів

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників НУБіП України, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Зведений перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників НУБіП України, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Концепція підготовки магістрів

Каталог навчальних планів і програм підготовки магістрів
Master degree programs
Зведені навчальні плани 2015 рік вступу, Curricula for the training of masters 2015
 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) підготовки магістрів

Організація освітнього процесу у магістрів

Зміст та структура освітніх програм підготовки магістрів

Положення про підготовку магістрів у НУБіП України

Положення про підготовку і захист магістерської роботи

Положення про репозиторій магістерських робіт

Сфери зайнятості випускників

Прийом до магістратури
 

Навчальний відділ НУБіП України:
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, каб. 206 
Тel/fax: (044) 527-85-26
e-mail: [email protected]

 

                                            Изображение

Заступник начальника навчального відділу з магістерських програм
Колеснікова Олена Миколаївна 
  кандидат економічних наук, доцент 

Тel/fax: (044) 527-85-26
e-mail:
 [email protected]  

  Навчальний відділ - підрозділ з підготовки магістрів - це структурний підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України, створений з метою організації та координації підготовки магістрів. Відділ підпорядковується проректору з навчальної і виховної роботи.
     Навчальний відділ - підрозділ з підготовки магістрів:
• організовує, проводить та координує підготовку фахівців освітнього ступеня “Магістр” у НУБіП України за денною, заочною (дистанційною) формами навчання;
• бере участь у розробці нормативних документів, що регламентують підготовку магістрів;
• здійснює організацію ліцензійної та акредитаційної експертиз спеціальностей за ОС “Магістр”;
• бере участь у розробці та реалізації сучасних технологій навчання, в тому числі дистанційної;
• організовує створення навчально-методичного забезпечення, в тому числі і його електронних варіантів для підготовки магістрів;
• організовує та координує самостійну роботу студентів (слухачів) магістратури;
• проводить наукові дослідження з проблем розвитку вищої аграрної освіти, теорії та практики господарської діяльності в АПК України та забезпечує впровадження їх результатів у навчальний процес;
• вивчає, аналізує та узагальнює передовий досвід інших вищих навчальних закладів, в тому числі іноземних, щодо організації підготовки магістрів;
• забезпечує гнучкість в системі підготовки фахівців для їх адаптації до швидкозмінних вимог національного та міжнародного ринків праці;
• надає організаційну, методичну, інформаційну, консультаційну допомогу іншим навчальним закладам, що входять до структури НУБіП України з питань підготовки магістрів;
• забезпечує популяризацію магістерських програм НУБіП України, їх адаптованість до прийнятої у світі системи підготовки фахівців;
• бере участь у відборі кращої студентської молоді для продовження навчання на магістерських програмах НУБіП України, в тому числі міжнародних;
• бере участь у розробці правил прийому до магістратури, програм вступних випробувань, навчальних планів підготовки магістрів;
• бере участь в організації і роботі приймальної та екзаменаційної комісій з прийому екзаменів випускників магістратури, у процесі зарахування осіб на програми підготовки магістрів;
• контролює відповідність навчальних планів підготовки магістрів та термінів їх виконання вимогам стандартів освіти, взаємопов’язаності спеціалізацій магістрів з програмами підготовки бакалаврів;
• організовує і проводить ефективну індивідуально-консультативну роботу зі студентами (слухачами) магістратури;
• сприяє вдосконаленню студентами (слухачами) магістратури знань іноземної мови, володіння сучасною комп’ютерною технікою, активній участі в наукових дослідженнях, користуванні книжковим фондом бібліотеки тощо;
• проводить аналіз успішності студентів (слухачів) магістерських програм;
• рекомендує студентів (слухачів) магістратури на навчання та стажування до інших закладів, в тому числі за кордоном;
• бере участь у забезпеченні працевлаштування випускників магістратури;
• організовує та бере участь в проведенні науково-методичних семінарів з питань вивчення досвіду підготовки магістрів в Україні та у світі;
• забезпечує підготовку річного та поточних звітів діяльності відділу у НУБіП України.

    Підготовка фахівців освітнього ступеня “Магістр” у НУБіП України здійснюється за 37 спеціальностями, у рамках яких налічується 52 освітні програми, за якими на сьогоднішній день навчається близько 5 тис. студентів та слухачів.

  •  
 
  
      
  

 

 
    
 

 


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)