Порядок завершення навчання в очному форматі магістрами 2 року навчання

26 жовтня 2021 року

Згідно наказу ректора університету від 23.10.2021 р. №1119 «Про зміни до графіка освітнього процесу в  НУБіП України» студенти магістратури 2 року навчання продовжують виконання графіка освітнього процесу в очному форматі, зокрема завершення теоретичного навчання і практик, проведення  зимової  екзаменаційної сесії та захист магістерських кваліфікаційних  робіт.

Згідно графіку частина студентів, зокрема магістри 2 року навчання ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, ННІ неперервної освіти і туризму, агробіологічного факультету, факультету захисту рослин, біотехнологій та екології,  факультету тваринництва та водних біоресурсів, факультет аграрного менеджменту (окрім ОП «Менеджмент організації і адміністрування»), факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, факультету землевпорядкування та юридичного факультету завершують теоретичне аудиторне навчання (окрім лекцій, які викладаються дистанційно) до 6 листопада, а з 8 листопада виходять на зимову екзаменаційну сесію. Студенти-магістри решти факультетів та ННІ в цей час проходять виробничу практику із захистом звітів. Далі  відбувається завершення та оформлення магістерських кваліфікаційних робіт до їх захисту перед екзаменаційною комісією.

Своєчасна та якісна підготовка до захисту магістерської кваліфікаційної роботи включає ряд кроків згідно вимог, передбачених Положенням про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи (порядковий № 22), зокрема:

до 15 листопада (2 року навчання) – перевірка магістерських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату;

до 25 листопада – проведення загальноуніверситетської конференції студентів магістратури у форматі постерних презентацій результатів дослідження за спеціальностями;

до 30 листопада – проведення попереднього захисту магістерських кваліфікаційних робіт на випускових кафедрах;

10–15 грудня (рекомендовані дати) – захист магістерських кваліфікаційних робіт перед екзаменаційною комісією;

23, 24 грудня (рекомендовані дати) – випуск магістрів.

Звертаємо особливу увагу на важливість дотримання академічної доброчесності при написанні магістерської кваліфікаційної роботи. Згідно вимог оновленого Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських і інших робіт на наявність плагіату (№ 39):

п. 6.1. розділу 5. Максимальний збіг за однією роботою студента не повинен перевищувати 40%. У разі випадку типових дипломних робіт інженерних спеціальностей межа максимального збігу за однією роботою не повинна перевищувати 50%.

У разі перевищення максимального відсотку збігу чи виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату робота повертається студенту на доопрацювання ним змісту в десятиденний термін і надсилається на повторну перевірку.

У разі виявлення в роботі підміни формату, фабрикації, фальсифікації, а саме використання макросів, автозаміни символів, тексту що не відповідає темі роботи – автор роботи позбавляється права доопрацьовувати роботу і не допускається до захисту перед екзаменаційною комісією.

Нагадуємо, що Положення передбачають посилення участі у науковій діяльності та обов'язкове винесення на захист результатів кількох власних аналітичних досліджень. До складу використаних джерел в обов’язковому порядку включаються законодавчі та інші нормативні документи, наукові статті (у т.ч. не менше двох джерел із наукометричних баз Scopus та Web of Science), публікації результатів дослідження студента магістратури, керівника чи представників наукової школи університету із теми дослідження, а також практичні публікації, монографії, підручники, веб-сайти, інформацією яких Ви  користувалися під час роботи.

Вам необхідно підготувати  реферат магістерської роботи, який містить характеристику самої роботи (інформацію щодо структури, кількості додатків, ілюстрацій, таблиць, використаних джерел; обсяг магістерської кваліфікаційної роботи у сторінках) та стислий виклад основного змісту (за розділами), висновки та ключові слова. Обсяг реферату до 3-х сторінок. Розміщується реферат перед змістом магістерської кваліфікаційної роботи.
По проходженню кожного з етапів  не  забувайте оновлювати інформацію  на  Сторінці магістра на сайті університету та в Індивідуальному навчальному плані. На особистій сторінці необхідно вказати перелік усіх публікацій із  гіперпосиланням  на них, прикріпити  постер та реферат. Не  забувайте  й  про висвітлення на  сторінці особистих здобутків,  досягнутих  в процесі навчання  та  вдало складеного резюме  для  перспективи подальшого працевлаштування.

З організаційних питань звертатись до деканатів факультетів, дирекцій ННІ та навчального відділу (кімн. 206, корпус 3, тел. 527-85-26).

Вдалого проходження  усіх етапів підготовки та успішного захисту!

Ярослав Рудик,
начальник навчального відділу
Олена Колеснікова,
заступник  начальника  навчального відділу з магістерських  програм

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook