Department of Landscape Architecture and Phytodesign

Educational manuals

  • Popovych, S. Yu., (2007). Pryrodno-zapovidna sprava [Nature Reserves Management]. Kyiv: “Aristej”, 480.
  • Popovych, S. Yu., Korinko, O.M., Ustymenko, P.M. (2009). Zapovidne lisoznavstvo. [Reserved Forestry].Ternopil: “Navchalna knyga-Bogdan”, 38
  • Yakubenko, B.Ye., Popovych, S.Yu., Grygoryuk I.P., Melnychuk, M.D. (2010). Geobotanika: tlumachnyj slovnyk [Geobotany: glossary]. Kyiv: “Fitosociocentr”, 420.
  • Popovych, S. Yu., Korinko, O.M., Klymenko, Yu. O. (2011). Zapovidne parkoznavstvo. [Reserved Parcology].Ternopil: “Navchalna knyga-Bogdan”, 320.
To Applicants (синій)Regional Educational Institutions (синій)Press-centre

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook