Гуманітарно-педагогічний факультет запрошує на науково-методичний семінар із формування педагогічної компетентності

21 січня 2016 року

     На гуманітарно-педагогічному факультеті відбулася нарада деканату із завідувачами педагогічних кафедр, на якій обговорено програму семінару з підвищення педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників ННІ/факультетів. 

    Декан факультету проф. Шинкарук В. Д. закцентував увагу присутніх на меті семінару підвищення якості освіти та впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес, посилення теоретичної і практичної педагогічної підготовки викладачів, ознайомлення членів колективу університету з передовим педагогічним досвідом. Відповідно до мети семінару й відбулося обговорення програми семінару.

      Завідувачі педагогічних кафедр запропонували теми інноваційного спрямування. Між ними і про інформаційні технології в освітньому процесі, про особистісно орієнтований підхід в навчанні, про професійну компетентність викладача вищої школи, про тестовий контроль, про електронне освітнє середовища університету тощо. 
     В обговоренні взяли активну участь доценти й професори кафедр, які власне і проводитимуть семінар для молодих науково-педагогічних працівників університету. Вони запропонували різні форми проведення науково-методичного семінару з використанням сучасних методів навчання, що дозволить молодим фахівцям оволодіти технікою роботи зі студентами та застосувати здобутий досвід під час проведення занять. 

 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
з підвищення педагогічної компетентності
науково-педагогічних працівників НУБіП України

 

№ пор.

Тема заняття

Мета і завдання

Доповідач

1.     

Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі

 

(лекція-диспут)

 

Мета – ознайомити науково-педагогічних працівників з методиками застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі

Завдання:

-      ознайомити науково-педагогічних працівників із особливостями використання електронних навчальних курсів на базі платформи «Moodle»;

-      передати науково-педагогічним працівникам знання про застосування «віртуальних кабінетів» у навчально-виховному процесі;

-      сформувати у науково-педагогічних працівників уміння підготовки електронних навчальних посібників

Д-р пед. наук, професор кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті Тверезовська Н.Т.

2.     

Основи роботи в програмі SMART Notebook 11

 

тренінг

Мета – підвищення компетентності науково-педагогічних працівників у сфері ефективного використання нових інформаційних, комунікаційних та інтерактивних технологій.

Завдання:

-                     опанування навичками вільно працювати з інтерактивною дошкою SMART та програмним забезпеченням SMART Notebook,

-                     використання технологій SMART у навчально-виховному процесі

К.п.н, доцент кафедри соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті Гуменний О.Д.

3.     

Технологія навчання студентів на основі особистісно орієнтованого підходу (тренінг)

 

Мета: формування професійних компетенцій педагогів для здійснення особистісно орієнтованого підходу у навчанні дорослих.

Завдання:

-      систематизувати знання щодо:

-      особистісно орієнтованого підходу до навчання студентів;

-      організації навчального процесу на основі особистісно орієнтованого підходу;

-      забезпечення ефективного зворотного зв’язку в практиці навчання студентів.

-      Сформувати вміння:використовувати особистісно орієнтований підхід до навчання студентів;

-      організовувати навчальний процес на основі особистісно орієнтованого підходу;

-      забезпечувати ефективний зворотній зв’язок в практиці навчання студентів;

-      розвинути установки до: аналітичності; адаптивності; комунікативності.

Д-р пед. наук, професор кафедри методики навчання і управління навчальними закладами

Ковальчук В.І.

4.     

Про наповнення електронного освітнього середовища університету  навчально-методичним забезпеченням дисциплін

 

 (тренінг)

Мета – актуалізувати знання науково-педагогіних працівників щодо форми наповнення, розміщення та застосування електронних версій навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Завдання:

-            надати інформацію про сутність електронного освітнього середовища університету;

-            ознайомити з основним переліком навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;

-            ознайомити з формами електронних версій навчально-методичного забезпечення та місцем їх розміщення в електронному освітньому середовищі університету

Д-р педагогічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

Кліх Л.В.

 

 

 


Світлана Харченко,
заступник декана гуманітарно-
педагогічного факультету

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook