Готуємось до весняного семестру. Енергетики і автоматники обмінялись досвідом щодо використання ІКТ в освітньому процесі

19 січня 2023 року
  Виклики воєнного сьогодення накладають суттєві обмеження на забезпечення якості освітнього процесу. Найбільше такі труднощі проявляються під час дистанційного навчання. В повній мірі проявити свою педагогічну майстерність науково-педагогічним працівникам дозволяє використання дистанційних та інформаційних технологій, мультимедійних та анімаційних програмних засобів.

  З метою удосконалення своїх вмінь та обміну досвідом в ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження за ініціативи дирекції організовано та проведено онлайн-семінар «Використання ІКТ в освітньому процесі». В програмі семінару було передбачено декілька доповідей, які розкривали практичні особливості створення навчального контенту інженерних дисциплін насамперед для дистанційної форми навчання.

  До семінару долучився директор інституту Віктор Каплун, у вступному слові якого прозвучала думка про пошук шляхів підвищення якості викладання складних технічних дисциплін для дистанційного навчання та самопідготовки студентів. В інституті вже є досвід створення навчального відеоконтенту для лабораторних та практичних занять. Однак на часі використання широкого спектру прикладних програмних продуктів для візуалізації викладеного навчального матеріалу.

  Відповідальний за ІКТ в ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Семен Волошин у своїй доповіді окреслив основні етапи підготовки, використання та атестації електронних навчальних курсів на навчально-інформаційному порталі НУБіП України.
  Основну увагу він звернув на наповнення курсів спеціальним навчальним контентом, використання не шаблонних підходів до викладання спеціальних дисциплін. Слухачам також було важливо нагадати процедуру атестації електронних навчальних курсів, яка діє в університеті.

  Доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем Олексій Опришко виклав основні особливості виконання лабораторних робіт в дистанційному форматі з використанням навчально-інформаційного порталу НУБіП України на прикладі дисципліни «Комп’ютерно-інтегровані технології». Детально зупинився на використанні спеціалізованого програмного забезпечення та підготовці мультимедійних матеріалів при викладання фахових дисциплін для студентів-автоматників.

  Доцент кафедри фізики Петро Ільїн, у своїй доповіді «Особливості використання ЕНК на навчально-інформаційному порталі НУБіП України при викладанні фізики в умовах дистанційної та змішаної форм навчання» ґрунтовно проаналізував всі виклики, які стоять перед викладачем при дистанційній формі навчання. Звернув увагу, на те що недоліками дистанційної освіти є потреба у надійному технічному оснащенні, переформатуванні окремих підходів та тем, покращенні методичного забезпечення. Необхідне перенавчання викладацького складу та оволодіння новими знаннями і навичками педагогічної майстерності, які будуть працювати у дистанційному режимі за умов недостатньої чи відсутньої візуальної, емоційної та психологічної комунікації із учасниками навчального процесу.

  Доцент кафедри вищої та прикладної математики Людмила Артемчук звернула увагу на окремі методичні аспекти вивчення вищої математики в форматі змішаного навчання. Акцентувала увагу на методах та засобах ефективного представлення матеріалу та комунікації з студентами під час олайн-заняття.

  Доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій Дмитро Сорокін у своїй доповіді звернув увагу учасників семінару на особливостях використання програмних середовищ для моделювання режимів роботи електричних кіл при викладанні дисципліни «Теоретичні основи електротехніки». Він детально розкрив можливості та способи використання програмного продукту MultiSim, зокрема при викладанні дисципліни «Теоретичні основи електротехніки».

  Асистент кафедри електропостачання Вікторія Ликтей розкрила деякі особливості використання ЕНК «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» на навчально-інформаційному порталі НУБіП України як елемент опанування дисципліни студентами-автоматниками в умовах змішаного навчання. Звернула увагу на позитивні моменти організації саме змішаного навчання в частині очного проведення лабораторних занять з використання сучасного обладнання та вимірювальних приладів.

  Доцент кафедри теплоенергетики Віктор Троханяк у своєму виступі познайомив присутніх з використанням спеціалізованого програмного продукту Ansys Fluent при вивченні дисципліни "Моделювання процесів переносу і гідродинаміки" в умовах змішаної форми навчання студентів-теплоенергетиків. Учасникам семінару було цікаво ознайомитися з можливостями даного програмного продукту та його використання не лише в навчальній, а і науковій роботі студентів.

  За підсумками роботи семінару учасники отримали чимало корисних ідей, бачення нових методів та засобів для покращення якості викладання фундаментальних та спеціальних дисциплін при підготовці енергетиків і автоматників.
  Спільною думкою всіх присутніх стало те, що різноманітність та неординарність підходів при викладанні дисциплін є запорукою якісного трансферу знань від викладача до студента.
  Тож побажаємо творчого натхнення всім науково-педагогічним працівникам на шляху підготовки майбутньої технічної еліти України!


Семен Волошин,
доцент кафедри електропостачання ім. В.М. Синькова

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook