На зламі століть – історія, сьогодення, майбутнє кафедра генетики, розведення та біотехнології тварин

4 жовтня 2021 року
     ,,Історія – наука майбутнього” – вислів, який дає змогу відчути важливість історичного погляду для визначення подальших перспектив власного розвитку.
     У жовтні цього року виповнюється 100 років від часу заснування факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України, історія якого нерозривно пов’язана з історією кафедр та здобутками тих людей, які працювали за цей період.
     Зі становленням ветеринарно-зоотехнічного інституту діяли кафедри: екстер’єр сільськогосподарських тварин, спадковість, породи собак, велика рогата худоба, птахівництво та кролярство, свинарство, вівчарство та інші від яких, можемо вважати і має свій початок кафедра генетики, розведення та біотехнології тварин.
 
Кафедри ветеринарно-зоотехнічного інституту (1922 р.)
 
Кафедри ветеринарно-зоотехнічного інституту (1922 р.) 
     У 1940 році від кафедри тваринництва Київського ветеринарного інституту була відокремлена кафедра розведення та спеціальної зоотехнії, яка у 1957 була реорганізована в кафедру розведення сільськогосподарських тварин.
     Засновником кафедри був доктор сільськогосподарських наук, заслужений діяч науки України професор Микола Антонович Кравченко, завдяки розробкам якого були започатковані генеалогічні методи аналізу з інтенсивним використанням високопродуктивних тварин, а удосконалені методи відтворного схрещування дали змогу створити першу вітчизняну українську м’ясну породу великої рогатої худоби.
 
М.А. Кравченко (1909−1986 р.р.) 
     М.А. Кравченко створив свою наукову школу, яку представляють 45 кандидатів та 6 докторів сільськогосподарських наук, серед яких такі видатні вчені як М.В. Зубець, Д.Т. Вінничук, А.І. Самусенко, М.М. Майборода.
     У 2005 році з приєднанням кафедри генетики тварин і біотехнології ім. М.М. Колесника до кафедри розведення сільськогосподарських тварин ім. М.А. Кравченка була створена кафедра розведення та генетики тварин. Традиції та досвід фахівців кафедри генетики, яку довгий період очолював відомий вчений в галузі удосконалення методів розведення тварин Микола Микитович Колесник, були успадковані колективом нової кафедри.
 
М.М. Колесник (1965−1999 р.р.)
     Під керівництвом М.М. Колесника було підготовлено більше 50 кандидатів та докторів наук, а сам Микола Микитович запропонував ранговий метод оцінки м’ясної продуктивності тварин за балансом генів.
     Упродовж 1963−1993 роківпрофесором кафедри працював Ігор Васильович Смирнов – відомий вчений з кріобіології та штучного осіменіння тварин, доктор біологічних наук, професор.
 
І.В. Смирнов (1911−1993 р.р.) 
     Ігор Васильович є співавтором відкриття (№ 103) про властивість сперматозоїдів тварин зберігати біологічну повноцінність і генетичну інформацію після глибокого заморожування. На основі цього відкриття розроблені всі світові технології низькотемпературної консервації сперми плідників для покращення племінних стад тварин.
     На посаді завідувача кафедрою працювали: академіки НААН М.В. Зубець, Ю.Ф. Мельник, М.І. Сахацький, професори Д.Т. Винничук, О.Г. Тимченко, доктори наук В.В. Дзіцюк, В.І. Шеремета, А.А. Гетя, доценти М.М. Майборода, В.М. Бочков. Зараз очолює кафедру член-кореспондент НААН України С.Ю. Рубан.
 
Ю.Ф. Мельник (ліворуч) та М.В. Зубець під час конференції, яка присвячена 100-ій річниці від дня народження М.А. Кравченка 
     Традиції кафедри плідно продовжив Михайло Васильович Зубець – професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України. Одночасно обіймаючи посаду Президента НААН України і завідувача кафедри, він в своїх наукових працях розвинув теоретичні і практичні питання породотворчого процесу у молочному скотарстві, висунув принципово нову гіпотезу генезису порід, став визначним лідером в організації всього комплексу наукових досліджень з проблем селекції і біотехнології у тваринництві.
 
М.В. Зубець (1938−2014 р.р.) 
     Школу М.А. Кравченка він доповнив координаційною роботою по виведенню таких вітчизняних порід як українська чорно-ряба і червоно-ряба молочні, а також українська, волинська і поліська м’ясні. З питань селекції, біотехнології і генетики М.В. Зубець опублікував понад 300 наукових праць, одержав 26 авторських свідоцтв на винаходи.
     На кафедрі сьогодні працюють професори С.Ю. Рубан, А.А. Гетя, С.О. Костенко, І.В. Гончаренко, доценти В.М. Бочков, Т.В. Литвиненко, М.В. Себа, І.О. Супрун, Н.П. Свириденко, асистенти М.О. Хоменко, Т.В. Якубець.
     Співробітники кафедри ведуть підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр» на факультетах тваринництва та водних біоресурсів і ветеринарної медицини, є науковими керівниками випускних робіт студентів з магістерських програм «Збереження та використання племінних ресурсів тваринництва», «Лабораторна справа у тваринництві», «Репродуктивна біоінженерія». Науково-педагогічними працівниками здійснюється керівництво наукових досліджень аспірантів і докторантів кафедри.
     Колектив кафедри працює над удосконаленням методів оцінки племінної цінності тварин та удосконаленням високопродуктивних порід, ліній, розробкою та впровадженням у виробництво комп’ютерних програм управління селекційним процесом у тваринництві, розробкою ефективних та удосконаленням традиційних методів відтворення та збереження генофонду сільськогосподарських тварин, із застосуванням досягнень генетики якісних і кількісних ознак в селекції тварин. 
     Як відмітив англійський філософ і соціолог Герберт Спенсер – ,,Людина завжди повинна пам’ятати про те, що будучи нащадком минулого, вона, одночасно, є батьком майбутнього”.
 
 
С. Рубан,
завідувач кафедри, професор

В. Бочков, доцент 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook