21 травня на факультеті інформаційних технологій відбулося чергове засідання вченої ради

21 травня 2020 року

21 травня на факультеті інформаційних технологій відбулося чергове засідання вченої ради. Зважаючи на карантинні обмеження, відбулося воно на платформі Cisco Webex. Традиційно, голова вченої ради факультету підвела підсумки роботи факультету за минулий місяць.

Олена Григорівна Глазунова висловила подяку всім причетним до проведення дня відкритих дверей на факультеті і студентам також, які активно долучилися до цього дня. Протягом місяця також відбувалась акредитація освітньої програми «Комп’ютерні науки», яка завершена приблизно на 75%, оскільки 25% - рішення НАЗЯВО, засідання якого відбудеться на наступному тижні. Декан факультету висловила подяку викладачам, своїм заступникам за плідну працю по підготовці акредитаційної справи. Наголосила, що незважаючи на складну ситуацію в світі, у зв’язку з пандемією, факультет дистанційно працює дуже активно, застосовуючи інструменти ІКТ по максимуму. Продовжується робота по поліпшенню матеріальної бази факультету, а саме оновлення серверів та закупка обладнання для лабораторії кібербезпеки. Оновлено каталоги освітніх програм бакалаврів та магістрів під керівництвом заступника декана з навчальної роботи Клименко Н.А. та гарантів.

Наступне питання порядку денного: результати акредитації ОП "Комп’ютерні науки" ОС Бакалавр. З основними зауваженнями експертної комісії ознайомила завідувач кафедри комп'ютерних наук, к.т.н., доц. Голуб Б.Л., а саме: вивести з блоку вибіркових дисципліни, пов’язані з галузевими ознаками; залучати до авторів освітніх програм і роботодавців і студентів або додавати відповідні рецензії; відповідність педагогічного складу ліцензійним вимогам. Белла Львівна висловила думку про необхідність переходу від робочих програм до сілабусів. По даному питанню було ухвалено рішення прийняти до відома зауваження експертної комісії з акредитації та протягом червня викладацькому складу кафедр факультету працювати над методичним, лабораторним забезпеченням дисциплін.

Стан підготовки до дня університету було розглянуто наступним питанням порядку денного. Декан факультету Глазунова О.Г. наголосила на необхідності кожної кафедри долучити свою інформацію до загального відео факультету. Завідувачі кафедр Швиденко М.З., Голуб Б.Л., Лахно В.А., Скрипник А.В. доповіли про роботу над власним відеорядом кафедр і визначили основні напрями вдосконалення та оптимізації процесу. В результаті обговорення було ухвалено рішення кожній кафедрі факультету спланувати діяльність по співпраці з іншими факультетами та структурними підрозділами і в червні на наступному засідання доповісти про результати.

Заступник декана з виховної роботи, к.пед.н. Волошина Т.В. ознайомила з основними результатами проведення дня відкритих дверей факультету 6 травня цього року.

Тетяна Володимирівна ознайомила з статистикою: переглядів, рекомендованого відео, пошукових запитів, віку користувачів, безпосередньо трансляції. Наголосила, що інформація про захід була поширена заздалегідь через месенджери, соціальні мережі. До цього було залучено студентську організацію факультету. На сьогоднішній день на YouTube каналі, через 2 тижні після дня відкритих дверей зафіксовано 2490 переглядів, унікальних користувачів 2384. Безпосередньо під час перегляду було спілкування у чаті. Повідомлень близько 900. Найбільш представлена вікова група – 18-24 роки. Після заходу було організовано розсилку через Viber, Telegram тощо всім, хто залишив свої координати під час реєстрації. Спілкування з потенційними вступниками ведеться і зараз. Підсумовуючи, Волошина Т.В. акцентувала на тому, що тільки завдяки спільним зусиллям студентів, викладачів, роботодавців стало можливим успішне проведення факультетського дня відкритих дверей з великим охопленням аудиторії. Було ухвалено рішення у подальшому застосовувати комбінацію on-line трансляцій і безпосередньо зустрічей з вступниками під час проведення днів відкритих дверей.

Результати сесії четвертого курсу та підготовка до дистанційного захисту дипломних робіт в центрі уваги вченої ради. Заступник декана з навчальної роботи Клименко Н.А. наголосила на своєчасній здачі відомостей викладачами, ознайомила з основними викликами дистанційного захисту дипломних робіт. Звернула увагу завідувачів випускових кафедр на необхідності контролю розкладу не тільки стаціонару, а й заочників. Також потрібно запланувати зустрічі з дипломниками заздалегідь з метою роз’яснення процедури захисту. Встановити дати попередніх захистів і довести їх до відома тих, хто захищається. Обов’язкова присутність не тільки завідувачів, а й керівників дипломних робіт. У обговоренні прийняли участь доценти кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем та технологій Ткаченко О.М., Кузьмінська О.Г. Вченою радою факультету ухвалено рішення відповідальність за проведення захистів дипломних робіт на кафедрах покласти на завідувачів випускових кафедр.

Вченою радою також було розглянуто і ухвалено рішення про затвердження результатів роботи навчально-методичної ради факультету, на якій розглядалися ОПП, ОНП, пропозиції студентів, роботодавців до них. Основні пункти були озвучені на вченій раді секретарем навчально-методичної ради, заступником декана з виховної роботи Волошиною Т.В.

СЛУХАЛИ: Інформацію гарантів ОПП спеціальностей 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Цифрова економіка)», 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» ОС «Бакалавр», «Магістр» та ОНП «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти - Третього (освітньо-наукового) про підготовлені до затвердження ОПП спеціальностей.

УХВАЛИЛИ: Затвердити ОПП спеціальностей 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Цифрова економіка)», 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» ОС «Бакалавр», «Магістр» та ОНП «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти - Третього (освітньо-наукового).

СЛУХАЛИ: Інформацію професора кафедри комп’ютерних наук, Хиленка В.В. гаранта ОНП «Інформаційні технології» підготовки Phd-доктора філософії з приводу внесення змін до освітньо-наукової програми та навчального плану підготовки Phd-доктора філософії і впровадження навчальної дисципліни «Цифрові наукові комунікації».

ВИСТУПИЛИ: Доцент кафедри інформаційних і дистанційних технологій Кузьмінська О.Г., професор кафедри економічної кібернетики Скрипник А.В., які наголосили на тому, що зазначена дисципліна доповнить «Методологію наукових досліджень» і актуалізує дослідження на зарубіжних виданнях з використанням наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, EBSCO PUBLISHING.

Завідувачка кафедри комп’ютерних наук, доцент Голуб Б.Л. про укладання договору про співробітництво з інститутом кібернетики НАН України відділом №100 (відділ Глушкова), щодо співробітництва в галузі підготовки наукових кадрів: магістрів та докторів філософії.

УХВАЛИЛИ:

1) Внести зміни до ОНП «Інформаційні технології» та рекомендувати до затвердження ОНП «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти - Третього (освітньо-наукового) вченою радою НУБіП України;

2) Розробити план заходів щодо реалізації угоди про співробітництво з інститутом кібернетики НАН України, відділом №100 (відділ Глушкова).
Рішення прийнято одноголосно.

В різному вченою радою були розглянуті рекомендації до друку навчально-методичних видань.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook