Висунення наукової роботи молодих учених кафедри на присудження щорічної Премії Верховної Ради України у 2014 році

13 березня 2014, 12:54

 «Інтелектуальна система управління промисловим виробництвом з використанням методів теорії статистичних рішень та прогнозування», – саме таку назву має наукова робота, яка виконувалась спільно молодими науковцями  кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І. І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) та кафедри автоматизації процесів управління Національного університету харчових технологій (НУХТ, Україна) протягом 2005-2012 років та претендує на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2014 році. Безпосередніми виконавцями та претендентами на присудження звання лауреатів Премії є члени авторського колективу наукової роботи:

Щербатюк Вадим Леонідович, к.т.н., старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І. І. Мартиненка НУБіП України;
Штепа Володимир Миколайович, к.т.н., старший викладач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І. І. Мартиненка НУБіП України;
Заєць Наталія Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І. І. Мартиненка НУБіП України;
Власенко Лідія Олександрівна, к.т.н., доцент кафедри автоматизації процесів управління НУХТ.
Варто зауважити, що дослідження за темою наукової роботи виконувались відповідно до цільових програм Міністерства аграрної політики України за темами: «Розробка енергоощадних систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвами на сільськогосподарських підприємствах промислового типу» (номер держреєстрації 0103U006013) та «Розробка комп’ютерно-інтегрованої системи ефективного управління енергетичними ресурсами на птахофабриках» (номер держреєстрації 0108U001969).
Результати роботи на різних етапах її виконання доповідались на вище зазначених кафедрах, перед проблемною радою Науково-дослідного інституту електроенергетичних систем Навчально-наукового інституту енергетики і автоматики НУБіП України, а також на міжнародних наукових конференціях в Україні та за її межами, де отримали схвалення і визнання авторитетних фахівців. Запропонована наукова робота є інноваційною, оскільки виконана з використанням новітніх засобів штучного інтелекту та методів прогнозування, має важливе наукове та практичне значення для виробництва. Створена інтелектуальна система управління є новим об’єктом техніки, що відповідає нинішньому світовому рівню, має обґрунтовані перспективи для подальшого широкого впровадження та інтеграції у промисловість з біотехнічними об’єктами не лише на теренах України, а й закордоном. Положення, висновки і рекомендації, наведені у роботі, є обґрунтованими і достовірними, оскільки детально, із дотриманням передбачених вимог є перевіреними і доведеними за допомогою аналітичних, експериментальних методів та підтвердженими тривалою практикою на виробництві. Крім того, спільно з авторами цієї наукової роботи і кафедрою автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І. І. Мартиненка НУБіП України в цілому партнери з Варшавського університету наук про життя (Польща), Факультету інженерії продукції мають наміри щодо подальшої розробки спільних науково-дослідних проектів.
Власне наукова робота присвячена підвищенню ефективності (енергетичної і технологічної) процесу промислового виробництва продукції на складних біотехнічних об’єктах шляхом розробки і впровадження інтелектуальної системи управління на основі використання методів теорії статистичних рішень, прогнозування природних збурень і динаміки показників якості біологічного об’єкта. Розроблена система управління реалізує алгоритм функціонування об’єкта за критерієм максимізації прибутку від виробництва залежно від фізичного стану біологічного об’єкта, його динамічних та адаптаційних можливостей, та враховуючи ймовірні природні збурення на об’єкт управління. Відомі на сьогодні системи подібного типу не враховують зазначених чинників, що призводить до додаткових затрат під час виробництва і, як наслідок, зменшення його прибутковості.
Що ж, бажаємо беззаперечного визнання і схвалення цієї наукової роботи науково-технічною спільнотою України та присудження Вадиму Щербатюку, Володимиру Штепі, Наталії Заєць та Лідії Власенко Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим, а також подальших здобутків їм на освітній та науковій ниві!
 
Колектив кафедри

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook