Травневе засідання вченої ради факультету інформаційних технологій - на порядку денному організація практик та кадрові питання

19 травня 2021 року

Травневе засідання вченої ради факультету інформаційних технологій відбулося за графіком 18 травня 2021 року. На порядку денному нагальні питання:

1. Організація навчальних та виробничих практик.

Слухали інформацію декана факультету інформаційних технологій про необхідність обговорення та затвердження формату проведення практик навчальних та виробничих в умовах адаптивного карантину. У обговоренні виступили: завідувачі кафедр – Голуб Б.Л., Швиденко М.З., Лахно В.А., Жерліцин Д.М.; відповідальні по кафедрам за проведення практик – Гусєв Б.С., Нєлєпова А.В., Мокрієв М.В., Тужик К.Л., Садко М.Г., Блозва А.І., Касаткін Д.Ю. Ухвалено рішення затвердити графіки проведення практик в очно-дистанційному форматі по факультету інформаційних технологій для студентів спеціальностей «Економіка» (Економічна кібернетика), «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія» та «Кібербезпека», «Інженерія програмного забезпечення». Рішення прийнято одноголосно.

2. Підсумки проведення конференції «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2021».

Декан факультету інформаційних технологій д.пед.н. Глазунова О.Г. зазначила, що в цьому році у роботі конференції взяли участь більше 100 учасників, які представляли різні навчальні та наукові заклади, організації та IT-компанії з України, Австрії, Польщі, Словаччини, Ізраїлю, Казахстану, Узбекистану. Олена Григорівна зазначила, що актуальність даної міжнародної конференції не викликає сумнівів, особливо в розрізі ефективного розвитку штучного інтелекту, машинного навчання, робототехніки, застосування моделей, методів та інформаційних технологій в економіці, проблем забезпечення кібербезпеки, використання інформаційно-комунікаційних технології в поширенні знань, геоінформаційних систем і технологій у природокористуванні. Збірник статей буде видано найближчим часом. Ухвалено рішення про продовження роботи по залученню до участі у конференції навчальних та наукових закладів, організацій та IT-компаній.

3. Затвердження ОПП спеціальностей факультету: 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Цифрова економіка)», 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» ОС «Бакалавр», «Магістр» та ОНП «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти - Третього (освітньо-наукового).

СЛУХАЛИ: Інформацію гарантів ОПП спеціальностей 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Цифрова економіка)», 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» ОС «Бакалавр», «Магістр» та ОНП «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти - Третього (освітньо-наукового) про підготовлені до затвердження ОПП спеціальностей.

УХВАЛИЛИ: Затвердити ОПП спеціальностей 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Цифрова економіка)», 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» ОС «Бакалавр», «Магістр» та ОНП «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти - Третього (освітньо-наукового).

4. Заслухано наукову доповідь «Використання інтелектуальних систем для пошуку оптимальних стратегій інвестування у проекти Смарт сіті» доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж Касаткіна Дмитра Юрійовича.

Доповідь викликала жваве обговорення членів вченої ради. До нього долучились: доценти Лахно В.А., Блозва А.І., Голуб Б.Л. та інші.

Члени вченої ради одноголосно вирішили, що доповідь прочитана на високому науковому рівні, є корисною для науковців та студентів.

5. Кадрові питання – рекомендації щодо обрання за конкурсом на заміщення посад завідувачів кафедр: комп’ютерних наук – доцент, к.т.н. Голуб Белла Львівна; інформаційних систем і технологій – проф., к.е.н. Швиденко Михайло Зіновійович; економічної кібернетики – д.е.н., проф. Жерліцин Дмитро Михайлович. Обрано лічильну комісію для обліку результатів таємного голосування з питання рекомендації по обранню за конкурсом про продовження терміну роботи НПП кафедр факультету інформаційних технологій. Проведено таємне голосування. У таємному голосуванні взяло участь 17 членів вченої ради. Після підрахунку голосів, лічильна комісія оголосила результати таємного голосування. Вченою радою ФІТ ухвалені відповідні рішення.

6. Рекомендації до друку навчальних та методичних видань. Рекомендовано до друку:

  • навчальний посібник «Моделювання економічної динаміки» з дисципліни «Моделювання економічної динаміки». Автори – д.е.н., професор Жерліцин Д.М., к.е.н, доц. Рогоза Н.А., д.е.н., доц. Левицький С.І., д.е.н., доц. Кравченко В.М., к.е.н., доц. Біленко Д.В., к.е.н., доц., Рогоза К.Г., к.е.н. Тужик К.Л.
  • методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання систем» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Автор: к.ф.-м.н., доц. Коваль Т.В.
  • методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів економічних спеціальностей. Автор: д.е.н., Попрозман Н.В.
  • методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Автори: Корольчук В.І., Волошина Т.В., Кривобок Є.О.
  • «Методичні рекомендації щодо використання гнучких методологій розробки програмного забезпечення у підготовці майбутніх програмістів» для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання програмного забезпечення» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Автор: Пархоменко О.В.

Осипова Т.Ю., секретар вченої ради факультету інформаційних технологій 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook