Голова ради аспірантів ННІ неперервної освіти і туризму Олена Лактіонова: «студентоцентроване навчання – основа підготовки докторів філософії»

8 травня 2021 року

 

 

     6 травня 2021 року здобувачі ступеня доктор філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Людмила Горбата, Анна Павловська, Богдан Гребенюк, Анна Федорова, Олена Лактіонова, Микола Корощенко, Михайло Малков, Олег Валов та Володимир Мухін взяли участь у web-зустрічі аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України з проректором з науково-педагогічної роботи та розвитку Сергієм Квашою, директором наукової бібліотеки НУБіП України Тетяною Кіщак, завідувачем відділу докторантури та атестації наукових кадрів Сергієм Боярчуком.

     Чітко спланований та організований відділом аспірантури вебінар для аспірантів, на якому було розглянуто питання: підготовки до акредитації освітньо-наукових програм; дотримання академічної доброчесності та відповідальності за її порушення; подання аспірантами наукових доробків на перевірку на плагіат; доступу до міжнародних баз даних; процедури підготовки та проходження захисту на здобуття ступеня доктор філософії дав змогу аспірантам оновити знання з розглянутих питань та безпосередньо отримати відповіді на запитання, які є актуальними для різних років підготовки здобувачів.

     Системна робота структурних підрозділів університету зі здобувачами ступеня доктор філософії дає позитивні результати. Ми вдячні за створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів ступеня доктор філософії, за залучення до обговорення освітніх програм, за побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу. Все це разом формує у нас відповідальність і за написання та захист власної дисертаційної роботи, і за створення такого ж рівня організаційної культури у тих організаціях, у яких ми будемо працювати після закінчення аспірантури в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.


Олена Лактіонова,
голова Ради аспірантів
ННІ неперервної освіти і туризму

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook