Креативні підходи молоді до питань майбутнього розвитку АПК України

23 квітня 2021 року

 22 квітня 2021 року відбулась V міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Роль молоді у розвитку АПК України», організаторами якої є кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту факультету аграрного менеджменту та кафедра соціальної роботи та реабілітації гуманітарно-педагогічного факультетту. Співорганізаторами конференції стали Поморська Академія (м. Слупськ, Польща), Хайфський університет (Ізраїль), Center for business innovation and transformation, Державний вищий навчальний заклад «Київський механіко - технологічний коледж», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

   Варто відмітити, що дана конференція вже стала традиційною і проводиться щорічно навесні. У заході беруть участь студенти не тільки з НУБіП України, а й з інших закладів вищої освіти, представники різноманітних молодіжних організацій. Цьогоріч, як і минулого року, зважаючи на виклики, зумовлені пандемією коронавірусу, конференція «Роль молоді у розвитку АПК України» була проведена у дистанційному режимі і вкотре засвідчила, що одним із найважливіших завдань на теперішній час є дослухатися до точки зору молодих людей стосовно різноманітних аспектів економічного та соціального розвитку, зокрема розвитку АПК України. Хибним підходом є будувати стратегію на майбутнє, залишаючись поглядами у вимірах минулого. Рух вперед є можливим тільки у процесі забезпечення взаємозв’язку між поколіннями.

   На сьогодні світ змінюється настільки швидко, а вплив науково-технічного прогресу та інновацій є настільки сильним, що кожне наступне покоління суттєво відрізняється у своїй свідомості та поглядах на життя від попереднього. Для сучасних молодих людей (покоління Z) більшість технологічних досягнень, які ще недавно називалось «технологіями майбутнього», є невід’ємною частиною життя. Змужнівши в умовах «технологічного буму», представники сучасної молоді мають досить прогресивні погляди на різні теми та амбітний підприємницький підхід до реалізації власних цілей. З огляду на вищезазначене, на теперішній час є надзвичайно важливим залучати молодих людей у різноманітні заходи та надавати їм можливість висловитися з актуальних питань розвитку.

   З вітальним словом до присутніх звернулась модератор конференції, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Лідія Василівна Шинкарук, яка висловила переконання, що проблеми села є наразі дуже актуальними, однак потрібно виходити за рамки дослідження виключно проблем аграрного сектору та охоплювати ширше коло питань. Також Лідія Шинкарук подякувала співорганізаторам конференції та запросила до вітального слова проректора з наукової роботи та інноваційної діяльності, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Вадима Миколайовича Кондратюка.

   Вадим Кондратюк привітав організаторів та учасників конференції від імені ректора НУБіП України, академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Ніколаєнка Станіслава Миколайовича, побажавши успіхів у роботі та «жвавої дискусії» з питань розвитку АПК України. На думку Вадима Кондратюка, всі результати роботи вчених НУБіП України повинні бути оформлені у вигляді довідок та доведені до органів державного управління з метою їх практичної імплементації. Таким є єдиний шлях для всіх, кому небайдужа доля України.

   Далі з вітальним словом до учасників конференції звернулася Марина Миколаївна Попатенко, заступниця Міністра молоді та спорту України. Пані Марина висловила вдячність за можливість долучитися до конференції та зазначила, що молоді люди – це є «велика цінність». Вдавшись до історичної довідки, Марина Миколаївна зауважила, що ставлення до молоді у різні часи було різним. Наприклад, у 30-х роках минулого століття цінність молоді не визнавалась. На разі молоді люди мають активно включатися у розвиток на рівні регіонів та місцевих громад. У такому випадку молоді люди відчуватимуть, що володіють певною важливою роллю у розвитку та можливостями для реалізації свого потенціалу, а міграційні настрої в країні скоротяться. Важливою є підтримка молоді державою.

   Наступною зі словами привітання до учасників конференції звернулася в.о. декана гуманітарно-педагогічного факультету, кандидат філософських наук, доцент Інна Миколаївна Савицька. На її думку, ефективне функціонування і розвиток аграрного сектору потребує здійснення суттєвих дій. Приємно, що молодь долучається до досліджень. Силою двох факультетів уже вкотре проводиться конференція «Роль молоді у розвитку АПК України», на якій піднімаються актуальні питання розвитку, зокрема, обговорюється широке коло питань стосовно сталого розвитку. На думку Інни Савицької, конференція – це майданчик для співпраці досвідчених науковців та молодих дослідників, які тільки випробовують себе на науковій ниві. Важливим також є той факт, що до конференції долучаються стейкохлдери, які забезпечують практичну підготовку студентів. Інна Савицька привітала всіх присутніх та побажала успіхів у роботі конференції.

   Анатолій Остапчук, декан факультету аграрного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент, щиро привітав організаторів та учасників конференції. У своїй промові він з приємністю повідомив, що згідно опублікованих у квітні цього року списків Forbes, факультет аграрного менеджменту увійшов до ТОП-10 факультетів за напрямом «Менеджмент», посівши десяте місце в Україні у рейтингу, що є безумовним здобутком. Далі Анатолій Остапчук сконцентрував увагу присутніх на конференції на тому факті, що аграрна галузь є пріоритетною для розвитку України. На сьогодні головним завданням є змінити Україну на краще, однак велика кількість молодих людей покидають Україну, шукаючи щастя на чужині. Декан факультету аграрного менеджменту Анатолій Остапчук нагадав, що саме молодим людям належить основний внесок у найвагоміших історичних подіях при розбудові незалежної України, зокрема у «Революції на граніті», «Помаранчевій революції», «Революції гідності». Молоді люди завжди є каталізатором змін, та потрібно постійно працювати над наданням можливостей для молоді, у тому числі, в аграрній галузі. Аграрний сектор уже не є виключно традиційним, а ключовим трендом є його діджиталізація. У дані процеси молодь має бути залученою. У цьому зв’язку, конференції, спрямовані на зростання ролі молоді в розвитку аграрного сектору, є важливими щодо зростання іміджу сільського господарства серед молодих людей та приваблення їх до опанування аграрних професій з метою подальшого працевлаштування у секторі.

   Після закінчення офіційної частини модератор конференції, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Лідія Шинкарук оголосила регламент виступів та порядок денний роботи заходу. Також вона звернулась до Ірини Віталіївни Сопівник, в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та реабілітації НУБіП України, доктора педагогічних наук, доцента щодо допомоги модерації заходу.

   До слова запросили Марину Попатенко, експерта з питань молодіжної політики, яка ґрунтовно доповіла про пріоритети молодіжної політики у сучасних умовах.

   На думку пані Марини Попатенко, молода людина - це суб’єкт молодіжної політики, і важливим є зростання активності молодих людей, зокрема через посилення волонтерської діяльності та зростанні участі молоді у суспільному житті.

   Коментуючи доповідь пані Марини Попатенко, Лідія Шинкарук зазначила, що кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту вже п’ять років займається проєктуванням. Тому при реалізації різноманітних проєктів, зокрема молодіжних, потрібно мати жорсткий моніторинг та календарний план. Невідомими повинні бути імена експертів, які надають оцінку проєктам. Тоді питання освоєння проєктних коштів стають прозорішими, а моніторинг якості проєктів удосконалюється.

   Марина Попатенко презентувала інструменти розвитку у молоді лідерства, критичного мислення, роботи в команді, відповідального ставлення до власного здоров’я, активізації залучення молоді до волонтерського руху та до процесів прийняття рішень, активізації самоврядування тощо. Добрими новинами для учасників конференції стало створення Першого молодіжного телеканалу та плани міністерства щодо запровадження підготовки нового фахівця – молодіжного працівника. Слід зазначити, що виступ заступниці Міністра молоді та спорту України не залишив аудиторію інертною. Прозвучали конкретні питання.

   До дискусії долучилась в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та реабілітації Ірина Сопівник, яка зазначила, що на базі кафедри розпочався процес створення студентської соціальної служби, яка інтегруватиме зусилля багатьох закладів вищої освіти. Також лідер кафедри соціальної роботи та реабілітації поцікавилась можливістю готувати майбутніх молодіжних працівників на базі вже існуючої спеціальності «Соціальна робота», адже освітньо-професійні програми бакалаврів, яких готує кафедра, містять освітні компоненти, які формують уявлення здобувачів освіти й про роботу з молоддю, й про соціальну політику щодо молодих сімей, й про роль громади в реалізації потреб молоді, й про зелену соціальну роботу. Висловивши захоплення ідеєю створення студентської соціальної служби, заступниця Міністра молоді та спорту України оцінила її як новітню чудову ініціативу, та запросила голову новоствореної студентської соціальної служби Олександра Алєксєєва подати дану практику до загального каталогу проєктів. Проте, на думку Марини Потапенко, молодіжний працівник має бути окремою спеціальністю, яка, проте, залишатиметься дуже спорідненою та взаємодоповнювальною з професією соціального працівника.

   Ірина Віталіївна також поцікавилась у представниці міністерства щодо шансів на успіх задуманого кафедрою ще в 2017 проєкту щодо створення онлайн-центру надання соціальних послуг сільській молоді, на що пані Марина відповіла однозначно ствердно.

   Студентка Галина Мороз, яка розробляє проект молодіжної інфраструктури для свого рідного села, поцікавилася можливостями, які надаються активній молоді на сьогодні та отримала вичерпну відповідь, наприклад щодо можливостей, які надаються програмою «Державотворець».

   Лідія Шинкарук закликала всіх вступати до магістратури з «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту, завіривши що «якість підготовки є гарантованою».
Кафедра соціальної роботи та реабілітації активно та творчо долучилась до проведення Міжнародної науково-практичної конференції, яка є спільним доробком двох випускових кафедр університету – кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту та кафедри соціальної роботи та реабілітації НУБіП України.

   Насамперед, слід відмітити професійне й доброзичливе співмодераторство в.о. завідувача кафедри, доктора педагогічних наук Ірини Сопівник. До уваги учасників заходу були запропоновані цікаві доповіді вихованців кафедри на актуальну тематику. Зокрема, на пленарному засіданні виступили:

   - Шулік Дарія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності «Соціальна робота» доповіла про «Досвід навчання студентів гуманітарно-педагогічного факультету за міжнародною програмою «подвійного диплому» в Польщі» (науковий керівник: Ірина Демченко);

- Присяжнюк Людмила, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності «Соціальна робота» виступила з доповіддю «Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості» (науковий керівник: Олена Варава);

   - Висоцька Дарина, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності «Соціальна робота», Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова презентувала тему «Особливості соціальної роботи з сільською молоддю» (науковий керівник: Оксана Міхеєва);

   - Алєксєєв Олександр, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності «Соціальна робота» доповів про «Вплив субкультур на формування молодіжного колективу та особистості в ньому» (науковий керівник: Руслана Білик);

   - Куценко Ірина, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності «Соціальна робота» розповіла про «Теоретичні підходи до визначення соціально-економічних проблем аграрного виробництва як сектора народногосподарського комплексу» (науковий керівник: Людмила Чекаль).

   Кафедра соціальної роботи та реабілітації також пишається своїм цьогорічним випускником магістерської програми «Соціальна робота», а нині - головою Київської міської молодіжної ради Вадимом Братчиковим, який в якості почесного гостя привітав учасників конференції та запросив до лав очолюваної ним організації молодь, якій властиві такі риси: поінформованість, цілеспрямованість, нестандартність, комунікативність, енергійність. Вадим також провів онлайн експрес-опитування, в якому поцікавився двома ключовими питаннями: 1) Чи планує студентська молодь виїжджати за кордон для навчання чи продовження наукової діяльності? 2) Чи планує студентська молодь проводити спільні проекти з українськими колегами, якщо переїде жити за кордон? Відповіді були строкаті. Голова Київської міської молодіжної ради розповів, як співпрацювати з молодіжною радою та використовувати всі переваги. Наприклад, можна співпрацювати в рамках проєктів та різноманітних заходів та при цьому отримувати фінансування молодіжних проєктів.

   Студент четвертого курсу факультету агарного менеджменту Максим Гопка ґрунтовно розповів про розвиток м’ясної галузі в Україні, зазначивши, що виробництво м’яса загалом зростає, однак у загальній структурі переважає курятина. Студент наголосив, що необхідною є державна підтримка, оскільки наявні високі ризики виробництва.

   Студентка факультету аграрного менеджменту Побочій Марина розповіла про «Проблеми розвитку АПК України».

   Наталія Пишна з Уманського Педагогічного університету імені Павла Тичини поділилася результатами власної наукової розробки «Авторської техніки подолання образи «Куля».

   Завершуючи конференцію, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Лідія Василівна Шинкарук побажала всім успіхів та закликала навчатися проєктного менеджменту на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту, освітній програмі «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами».

   Підсумовуючи, потрібно ще раз наголосити, що роль молоді в економічному розвитку загалом, та розвитку аграрного сектору, зокрема, постійно зростає. Тільки дослухаючись до думок молодого покоління, можна сформувати конкретні стратегічні орієнтири на майбутнє. Реалізація цього завдання є можливою саме шляхом організації заходів, подібних до конференції «Роль молоді у розвитку АПК України», яка знову відбулася завдяки плідній роботі науково-педагогічних працівників кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту під керівництвом член-кореспондента НАН України, професора, доктора економічних наук Лідії Шинкарук.

   Концепція міжкафедрального та міжфакультетського формату конференції дозволяє говорити про нестандартний та комплексний підхід до вирішення проблем АПК – як з точки зору економічних питань, так і з позицій удосконалення соціально-психологічних аспектів реформування українського села. Адже про які б реформи не йшлося – наріжними питаннями завжди буде особистість: її мотивація, рівень організації роботи з громадою, питання підготовки молоді до участі в прийнятті рішень, розвиток здатності критично мислити та розвиток соціального інтелекту.

   Тож щиро побажаємо кафедрам і надалі продовжувати йти обраною дорогою, об’єднуючи науковців з їх знаннями і досвідом та молодих людей з їх новим ставленням до життя.

Катерина Алексеєва,
доцент кафедри виробничого
та інвестиційного менеджменту;

Олена Варава,
старший викладач кафедри
соціальної роботи та реабілітації

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook