У ННІ неперервної освіти і туризму триває підготовка до акредитації освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування»

21 квітня 2021 року

 

Вже майже рік усім великим і дружнім колективом університету ми працюємо над підготовкою до проходження акредитації більшості освітньо-наукових програм за різними галузями знань. Систематичними стали зустрічі, ініційовані відділом аспірантури, гарантів ОНП з представниками НАЗЯВО, експертами та науково-педагогічними працівниками університету, які вже мали досвід проходження акредитації.
16 квітня, за ініціативи проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку Сергія Миколайовича Кваші відбулася чергова нарада з гарантами, які відповідають за підготовку докторів філософії. Під час ділової зустрічі в дружньому діалозі було обговорено низку питань та напрацьовано план зустрічей членів проєктних груп з підготовки освітньо-наукових програм з Сергієм Миколайовичем для вироблення спільного плану дій та виокремлення і розв’язання проблемних питань підготовки до акредитації.
 
   
Згідно плану, 20 квітня, в ННІ неперервної освіти і туризму відбулася зустріч проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку з відповідальними за підготовку та проходження акредитації за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування».
Члени проєктної групи: Олена Ковальова, директор ННІ неперервної освіти і туризму, д.е.н., с.н.с.; Сергій Приліпко, в.о. завідувача кафедри публічного управління і менеджменту інноваційної діяльності, д.держ.упр.; Володимир Олійник, заступник директора ННІ неперервної освіти і туризму, д.держ.упр.; Ірина Грищенко, доктор наук з державного управління, гарант освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» доповіли Сергію Миколайовичу про заходи, проведені в інституті та на кафедрі, що стосуються підготовки до акредитації.
  
 
Олена Ковальова доповіла про численні заходи з підготовки до акредитації, зокрема про постійне обговорення на вченій раді ННІ неперервної освіти і туризму питань проходження акредитації, постійному контролі за якісною підготовкою документів, а також про напрацювання щодо оновлення складу роботодавців, заключення меморандумів і договорів про співпрацю з центральними органами державної виконавчої влади та інституціями громадянського суспільства, залучення до гостьових лекцій провідників реформ в галузі публічного управління та адміністрування.
Сергій Приліпко оприлюднив напрацювання кафедри щодо публікаційної активності науково-педагогічних працівників та зупинився на проєкті Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, які вступлять в силу через декілька місяців і на необхідності посилення мотивації членів кафедри підтверджувати свою кваліфікацію через результати професійної діяльності за спеціальністю.
Ірина Грищенко акцентувала увагу присутніх на проєкті освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» на 2021-2022 навчальний рік, яка наразі проходить процедуру громадського обговорення шляхом оприлюднення на сайті інституту та збирання пропозицій від стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за даною спеціальністю, роботодавців та всіх охочих долучитися до процесу підвищення якості підготовки здобувачів за ОНП, а також науково-педагогічних працівників) через анкетування кожного із зазначених суб’єктів прийняття рішення. Також розповіла про підсумки зустрічі з роботодавцями та їх пропозиції, і озвучила необхідність перегляду обов’язкових компонент освітньо-наукової програми, внесла пропозицію розглянути перелік обов’язкових дисциплін та їх кредитів на найближчій нараді з гарантами освітньо-наукових програм.
Сергій Кваша підтримав пропозиції учасників зустрічі на вніс свої рекомендації щодо удосконалення обов’язкових компонент освітньо-наукової програми, зокрема зауважив, що унікальний досвід управління, зокрема і нашим університетом, уміння триматися і бути конкурентоспроможним у вирі сучасних викликів і загроз доцільно передавати здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, оскільки вони, згідно Національної рамки кваліфікацій, повинні демонструвати вміння та навички, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики, а також демонструвати відповідальність і автономність шляхом формування значної авторитетності, інноваційності, високого ступеня самостійності, повної відданості розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності. Таким чином, він запропонував змінити назву обов’язкової дисципліни «Педагогіка вищої школи» на «Педагогіка вищої школи та управління закладами вищої освіти», збільшити по ній кількість кредитів і розширити її змістовне наповнення.
Щиро дякуємо всім учасникам за конструктивний професійний діалог, який дав змогу напрацювати нові пропозиції щодо оновлення та осучаснення освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування». Сподіваємося на продовження плідної, взаємовигідної співпраці!
 
Ірина Грищенко,
гарант ОНП «Публічне управління
та адміністрування»,
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook