Стейкхолдери надали змістовні пропозиції щодо вдосконалення процесу навчання за освітньою програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

15 квітня 2021 року

13 квітня 2021 року відбулась зустріч в онлайн-форматі стейкхолдерів ОП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" з представниками кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічнох діяльності.

У зустрічі взяли участь запрошені випускники кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, а нині - роботодавці:

Висоцький Тарас, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, голова Ради роботодавців факультету аграрного менеджменту; Жемойда Олександр, директор Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Журавель Олександр, фермер, експерт ФАО; Осадчук Володимир, генеральний директор COFCO Agri Ukraine; Трофімцева Ольга, голова Правління аграрних палат України, екс в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України (2019 р.); Шеремет Максим, Голова представництва в Україні компанії BayWa Marketing&Trading Iternational B.V.

Учасникам засідання для обговорення було запропоновано на розгляд зміст підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня Магістр за ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Під час обговорення гостями були визначені ті компетентності, які наразі потребують більш серйозної уваги при підготовці фахівців ОП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Варто зазначити, що всі запрошені стейкхолдери наголосили на тому, що на сучасному ринку праці існує дефіцит висококваліфікованих менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. Саме цим було підкреслено актуальність і значущість підготовки фахівців за освітньою програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» як для аграрного сектору, так і для національної економіки загалом.

Представники бізнесу та органів державної влади вказали на те, що з метою формування конкурентних переваг у випускників магістратури ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету аграрного менеджменту НУБіП України потрібно більше уваги приділити розвитку таких компетентностей як: аналітичне мислення, комунікації, раціональна організація праці менеджера, глибоке розуміння механізмів ціноутворення на продукцію на глобальних ринках, правові основи щодо укладання міжнародних комерційних угод і нетарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі.

Володимир Осадчук зазначив те, що нинішні випускники потребують більш глибокого розвитку навичок з тайм-менеджменту та критеріїв розподілу задач. Однозначно є необхідність у широкому застосуванні аналітично-математичних навичок при дослідженні ринків та розробки рекомендацій при прийнятті рішень компаніями при розробці стратегій виходу компаній на міжнародні ринки.

Тарас Висоцький відзначив, що існує нагальна потреба у фахівцях, які б могли швидко складати картинку по окремому виду продукції, у тому числі аналізуючи баланси та інформацію щодо міжнародної ринкової кон"юнктури по балансам даних USDA, FAO, FAPRI тощо.

Олександр Журавель зупинився на тих компетенціях та знаннях, які він використовував та які йому були необхідні, налагоджуючи виробництво у себе в підприємстві такої нішової культури як спаржа, імпортуючи при цьому технологію вирощування з Нідерландів та адаптуючи цей процес до українських реалій.

Як результат, стейкхолодерами було запропоновано вдосконалити навчальний план підготовки фахівців із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності шляхом включення в освітній процес дисциплін, які б мали безпосереднє відношення до аналітики та моделювання міжнародних ринків агропродовольчої продукції, міжнародного та європейського права забезпечення комерційної діяльності, особливостей стандартизації та сертифікації агропродовольчої продукції. Ольга Трофімцева внесла пропозицію щодо перспективи включення у навчальний план обов’язкового вивчення крім англійської ще однієї іноземної мови на вибір. На її переконання, такий крок є цілком виправданим в умовах загострення конкуренції на глобальних ринках товарів і послуг.

Стейкхолдери рекомендували членам проектної групи ОП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" розглянути можливість організації і проведення спеціалізованих вузькопрофільних семінарів як для студентів, так і для всіх охочих, в рамках новоствореної лабораторії «Бізнес-аналітики» при кафедрі адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

Члени проектної групи освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (доцент Діброва Лариса, гарант освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; професор Луцяк Віталій, член проектної групи, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; доцент Кузьменко Сергій, член проектної групи; доцент Файчук Олександр, член проектної групи) та члени кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності (Гречанюк Людмила, заступник декана факультету аграрного менеджменту; доцент Ковтун Олена, керівник міжнародних програм факультету аграрного менеджменту; доцент Костюк Ольга, член ради роботодавців факультету аграрного менеджменту)  прийняли рішення взяти до уваги вищезазначені пропозиції стейкхолдерів з метою подальшого вдосконалення освітньої програми, а також висловили свою глибоку вдячність представникам бізнесу та органів державної влади за їх активну позицію у формуванні нового конкурентоспроможного менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

 

Олександр Файчук
член проектної групи ОП "Менеджмент зовіншньоекономічної діяльності",
доцент кафедри адміністративного
менеджменту та зовншньоекономічної діяльності

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook