Обговорення освітніх програм на засіданні ради роботодавців інженерних факультетів

4 квітня 2021 року
     Інженерні спеціальності — одні з найбільш актуальних на ринку праці, фахівців яких потребує значна частина наявних агропідприємств. Рівень рентабельності і функціональності виробництва сучасних компаній аграрного сектору, напряму, залежить від рівня професійних знань і навичок їх інженерних працівників. Отже, для забезпечення формування якісного і кваліфікованого інженера, існує необхідність встановлення максимальної відповідності освітніх програм, його підготовки, до вимог сучасного виробництва.

     Для обговорення освітніх програм підготовки інженерних здобувачів першого та другого рівнів освіти, з точки зору виробництва, 2 квітня 2021 року відбулося засідання ради роботодавців механіко-технологічного факультету і факультету конструювання та дизайну, за участю гарантів освітніх програм та завідувачів кафедр відповідних факультетів. Захід проводився в дистанційному форматі з використанням платформи Cisco Webex Meetings. Зі сторони ради роботодавців, у засіданні взяли участь: голова ради, генеральний директор ТОВ «КУН-Україна» Асад Лапш, директор УкрНДІТВП ім. Л.Погорілого, д.т.н., професор, академік НААН України Володимир Кравчук, генеральний директор дочірнього підприємства «АМАЗОНЕ УКРАЇНА» Дмитро Давиденко, територіальний менеджер ТОВ «Джон Дір Україна» Олександр Мустафаєв, менеджерка з персоналу ТОВ «Джон Дір Україна» Яна Медушовська, представник компанії «NEW HOLAND» Станіслав Сторожук.

 

     Декан механіко-технологічного факультету Вячеслав Братішко, у привітальному слові подякував членам ради роботодавців за активність у сумісних діях, спрямованих на покращення компонентів освітньої діяльності та ознайомив присутніх з практичною складовою навчального процесу. Наразі, студенти магістратури першого року навчання та 3 курсу бакалаврату спеціальності «Агроінженерія», проходять перший етап виробничої практики у відокремлених підрозділах НДГ університету. Другий етап виробничої практики буде проходити в літній період, в середовищі аграрних компаній, згідно підготовлених договорів про практичну підготовку студентів. Дякуючи спільним зусиллям науково-педагогічного персоналу з представниками ради роботодавців, факультет має потужу базу підприємств виробничого навчання. Саме в провідних аграрних організаціях виробників, майбутні фахівці отримають можливість опанувати, а також спробувати у роботі сучасну високотехнологічну сільгосптехніку.

      Декан факультету конструювання та дизайну Зіновій Ружило подякував роботодавцям за співпрацю в укомплектуванні сучасним обладнанням навчальних лабораторій факультетів, що забезпечує можливість проведення високоякісних лабораторних занять і кращого засвоєння принципів функціонування вузлів та механізмів машин аграрного сектору. Декан наголосив, що присутність в навчальному процесі діючих аграрних компаній є суттєвим стимулом для опанування знань майбутніми фахівцями.

     Заступник декана механіко-технологічного факультету Ігор Сівак висвітлив наповнення освітніх програм спеціальностей «Агроінженерія», «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та «Автомобільний транспорт», в розрізі якісного забезпечення дисциплінами компетенцій здобувачів, відповідно до стандартів вищої освіти. Доповідач показав основні методи навчання студентів, які використовуються в межах освітніх програм, на механіко-технологічному факультеті, для підготовки свідомого і вмотивованого інженера. Серед таких методів, крім лекційних, практичних і лабораторних занять, широко використовуються семінари у провідних компаніях, участь у міжнародних виставках техніки і технологій, участь у міжнародних днях поля, виїзні заняття на виробництві, участь в діяльності наукових гуртків, навчальні і виробничі практики в Україні та за кордоном.

     Голова ради роботодавців, генеральний директор ТОВ «КУН-Україна» Асад Лапш зазначив про необхідність достатнього володіння іноземною мовою майбутніх фахівців, обов’язковому проведенні польових практик для студентів та періодичному анкетуванні здобувачів вищої освіти з метою вивчення їх планів на майбутнє, в розрізі, можливого, звуження спеціалізації освіти, покращення якості викладання дисциплін, введення до навчальних планів тих дисциплін, які цікаві студентам і будуть розвивати їх, як всебічно орієнтовану інженерну особистість. Також, пан Лапш, наголосив на твердій позиції ТОВ «КУН-Україна» здійснювати заходи підтримки мотивації студентів до навчання, шляхом організації тематичних конкурсів з призовими фондами за спеціальностями обох факультетів. Такий інструмент мотивації досить ефективний і перевірений в дії на механіко-технологічному факультеті, де, наразі, проводиться конкурс «Технології точного землеробства KUHN». Крім того, голова ради роботодавців висловив готовність компанії брати активну участь в профорієнтаційній роботі з метою відбору і зацікавленні якісних випускників шкіл та коледжів для навчання на інженерних спеціальностях.

     Директор УкрНДІТВП ім. Л. Погорілого, д.т.н., професор, академік НААН України Володимир Кравчук акцентував увагу на збільшенні наукової складової в дисциплінах освітньої програми «Агроінженерія» другого магістерського рівня освіти. Володимир Іванович висловив готовність УкрНДІТВП ім. Л. Погорілого, у допомозі формування навиків студентів магістратури, стосовно використання нормативної бази випробувань для досліджень належного рівня функціонування сільськогосподарської техніки.

     Генеральний директор дочірнього підприємства «АМАЗОНЕ УКРАЇНА» Дмитро Давиденко позитивно оцінив наповнення освітніх програм та висловив пропозицію здійснити перерозподіл дисциплін у навчальних планах до рівня звужених спеціалізацій та напрямків освоєння знань студентами, відповідно до їх вподобань в межах обраної спеціальності і також наголосив на необхідності забезпечення достатнього рівня володіння іноземною мовою здобувачами вищої освіти.

     Професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка, радник ректора НУБіП України Ярослав Михайлович зауважив, що інформація про компанії, з якими співпрацюють факультети відображається у профорієнтаційній рекламній продукції і, як наслідок, багато вступників реагують на майбутнього роботодавця. Отже, підбір якісних і мотивованих абітурієнтів, у великій мірі, залежить від співпраці факультетів та ради роботодавців на умовах партнерства.

     Територіальний менеджер ТОВ «Джон Дір Україна» Олександр Мустафаєв запропонував покращити підтримку інженерного розвитку вихідців із сіл і забезпечити цим студентам потужний потяг до опановування майбутньої професії. Наразі, територіальні представництва багатьох компаній, гостро потребують висококваліфікованих інженерів, саме, у сільській місцевості.

     Менеджерка з персоналу ТОВ «Джон Дір Україна» Яна Медушовська також, підтримала необхідність підвищення рівня володіння іноземною мовою випускниками факультетів та наголосила на мотивації студентів в осягненні рівня інженера.
     Професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів, гарант освітньо-наукової програми підготовки магістрів спеціальності «Агроінженерія» Геннадій Голуб висловив пропозицію у проведенні наукових досліджень студентами магістратури в лабораторіях на базі провідних компаній.

     У підведенні підсумків засідання, прийнято рішення врахувати озвучені пропозиції в наповненні оновлених освітніх програм 2021-2022 навчального року, постійно поглиблювати партнерські відносини інженерних факультетів з радою роботодавців і спільними зусиллями розвивати у студентів відчуття впевненості, старанності та успішності, що забезпечить необхідну мотивацію в опануванні потенціальних знань майбутнього інженера, кваліфікованого фахівця.


Ігор Сівак,
заступник декана механіко-технологічного факультету
з навчальної і виховної роботи

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook