До Всесвітнього дня Землі, Міжнародного дня лісів і Всесвітнього дня водних ресурсів та в рамках вивчення дисципліни “Основи екологічної освіти і культури”

25 березня 2021 року

 До Всесвітнього дня Землі, Міжнародного дня лісів і Всесвітнього дня водних ресурсів та в рамках вивчення дисципліни Основи екологічної освіти і культури, було презентовано 13 екологічних проектів студентами 1 курсу спеціальності 101 «Екологія» на кафедрі екології агросфери та екологічного контролю.

Всі студенти були поділені на малі групи по 4-5 осіб в кожній, кожна група отримала завдання розробити власний стартап від ідеї до прототипу лише за 5 тижнів. Такий вид роботи є чудовим для отримання нових та необхідних знань з данної дисципліни та звичайно набути життєво необхідних навичок роботи в команді, комунікації, захисту своїх власних ідей втілених в проектах. Всі команди мали підтримку викладача Юлії Рибалко і спочатку напродуковували ідеї, обирали ту, яка вирішує екологічну проблему локального чи регіонального масштабу та була б цікавою як для кожного учасника групи так і суспільства вцілому.