НУБіП увійшов до трійки кращих університетів України за результатами атестації наукової діяльності!

30 березня 2021 року
     25 березня 2021 року на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України оприлюднений наказ № 372, яким затверджено результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

     Державна атестація проводилася із серпня 2020 року відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 та відповідних наказів МОН з метою визначення ефективності наукової діяльності за окремими її напрямами за галузями знань та визначення з урахуванням її результатів інструментів заохочення закладів вищої освіти.

     Відзначимо, що університет серед 7 наукових напрямів подав заявку та інформаційні матеріали (обсягом понад 500 с.) для проходження атестації за чотирма: аграрні науки та ветеринарія, гуманітарні науки та мистецтво, суспільні науки, технічні науки.
     Експертне оцінювання матеріалів, поданих 135 закладами вищої освіти, здійснювалося за такими критеріями:
1) забезпеченість науковими і науково-педагогічними кадрами (кількісний склад, рівень кваліфікації вчених);
2) наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка використовується під час виконання наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
3) якість наукових і науково-технічних результатів на основі експертної оцінки з урахуванням рівня публікаційної активності, зокрема наукометричних показників, які використовуються у міжнародній системі експертизи(Scopus” та/або Web of Science);
4) активність залучення коштів державного бюджету і коштів вітчизняних та іноземних замовників за науковими напрямами (динаміка обсягу фінансування наукових (науково-технічних) робіт із загального та спеціального фондів державного бюджету);
5) відповідність наукової і науково-технічної діяльності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки.

     Методика оцінювання наукової діяльності є достатньо складною, а її результати можуть бути несподіваними та не піддаються попередньому обрахунку на рівні університетів. Це пов’язано із використанням відносних показників потенціалу (ресурсів) та показників результативності ЗВО, розрахунку нормованого питомого показника результативності (нормований індикатор) конкретного ЗВО за науковим напрямом, врахування мінімального та максимального значення питомих показників результативності (індикаторів) за науковим напрямом серед усіх ЗВО, що беруть участь у державній атестації.

     За результатами проведення експертного оцінювання та на основі атестаційної оцінки здійснюється віднесення закладу вищої освіти за кожним науковим напрямом до кваліфікаційної групи.
     Встановлюються три кваліфікаційні групи: А, Б і В.
     До групи А за науковим напрямом відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на світовому рівні розвитку науки і технологій, мають важливе загальнодержавне та/або світове значення.
     До групи Б відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на високому професійному рівні, мають важливе значення для окремих галузей економіки, інших сфер суспільного життя, зміцнення національної безпеки.
     До групи В відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на задовільному професійному рівні та мають значення насамперед для забезпечення належного рівня освітнього процесу в закладах вищої освіти.

     За результатами атестації за науковим напрямом заклад вищої освіти може бути віднесено до однієї з кваліфікаційних груп або визнано таким, що не пройшов державну атестацію за науковим напрямом.

     Для закладів вищої освіти, які за науковим напрямом віднесені до кваліфікаційної групи А, передбачено базове фінансування на 5 років для виконання пріоритетних досліджень.
     НУБіП України має такі результати державної атестації за науковими напрямами:
«Аграрні науки та ветеринарія» – група А (серед 24 ЗВО);
«Технічні науки» – група А (серед 87 ЗВО);
«Гуманітарні науки та мистецтво» – група Б (серед 53 ЗВО);
«Суспільні науки» – група Б (серед 124 ЗВО).

     Свідченням високої оцінки наукової діяльності вчених університету є узагальнені результати державної атестації закладів вищої освіти. За напрямом «Аграрні науки та ветеринарія» до групи А віднесено всього два ЗВО (НУБіП та Миколаївський НАУ), 5 ЗВО (21 %) – не атестовані. За напрямом «Технічні науки» до групи А віднесені 6 ЗВО (НУБіП, Херсонський державний університет, Сумський державний університет, Національний авіаційний університет, Західноукраїнський національний університет, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»), не атестовані – 15 (17 %).
     Також наводимо порівняльну таблицю результатів державної атестації наукової діяльності ЗВО, що входять до двадцятки рейтингу ТОП-200

ЗВО

Кваліфікаційна група за науковим напрямом

Аграрні науки та ветеринарія

Воєнні науки та національна безпека

Гуманітарні науки та мистецтво

Суспільні науки

Біологія та охорона здоров’я

Математичні науки та природничі науки

Технічні науки

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

 

 

 

В

В

В

Б

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

 

Б

Б

В

А

А

В

Сумський державний університет

 

 

А

А

В

А

А

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

 

Б

Н

Н

 

В

Б

Національний університет "Львівська політехніка"

 

 

В

Н

 

В

Б

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

 

 

В

В

Б

А

Б

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

 

 

Б

А

В

В

Н

Львівський національний університет ім. Івана Франка

 

 

В

Н

Б

А

Б

Харківський національний університет радіоелектроніки

 

Б

 

 

 

Б

В

Вінницький національний технічний університет

 

 

 

Н

 

Н

Б

Ужгородський національний університет

 

 

Б

Н

Н

В

 

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

 

 

Н

Н

 

В

В

Національний університет біоресурсів і природокористування України

А

 

Б

Б

 

 

А

Національний університет харчових технологій

 

 

 

знято

 

 

В

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

 

 

В

Н

Б

В

Н

Одеський національний політехнічний університет

 

 

 

В

 

 

В

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

В

 

Н

Н

В

Б

Б

       За кількістю наукових напрямів, які віднесені до категорії А, наш університет входить до трійки лідерів в Україні.

 

Щиро вітаємо колектив університету з цією подією та бажаємо нашим науковцям подальших успіхів, відкриттів та досягнення поставлених цілей!

 

Ректорат
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook