Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів

28 березня 2021 року
     18 березня 2021 р. кафедра фінансів уже втретє проводить Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених «Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів». В цьому році конференція була приурочена 70-річчю економічного факультету.

     В конференції взяли участь близько 140 учасників як зарубіжних так і вітчизняних провідних вузів, а саме: Batumi Shota Rustaveli State University, State Agrarian University of Moldova, SCSVMV University, Kanchipuram, Tamil Nadu, Софийского Університету «Св. Климент Охридски» і Проф. Др. Ас. Златаров Університет з Болгарії, Вінницького національного аграрного університету, Західноукраїнського національного університету, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного торговельно-економічного університету, Миколаївського національного аграрного університету, Національного університету харчових технологій, Полтавського державного аграрного університету, Університету банківської справи, Університету державної фіскальної служби України, Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, Черкаського державного бізнес-коледжу.

     До конференції активно долучились студенти з відокремлених структурних підрозділів НУБіП України: Бобровицького фахового коледжу ім. О. Майнової, Ірпінського фахового коледжу. Конференція проводилась в офлайн та онлайн-режимах одночасно, до якої змогли підключитись понад 100 учасників. Спочатку проходило пленарне засідання, далі одночасно працювали 3 секційних онлайн-засідання, де результати своїх наукових досліджень змогли продемонструвати студенти з інших вищих навчальних закладів.

  

     З вітальним словом до учасників конференції звернулась завідувач кафедри фінансів Надія Давиденко, яка зазначила, що студентське життя дає можливість розвиватися всебічно, але головна можливість, яку повинен використати кожен студент – це розвиватися інтелектуально. Основним рушієм прогресу і найбільшою цінністю у світі сьогодні визнаються знання людини, її навички, вміння є та будуть в третьому тисячолітті найбільшим скарбом.

     Сьогодні ми зібралися, зазначила Надія Давиденко, щоб поділитися своїми знаннями і дослідженнями, попри всі обмеження, дотримуючись карантинних заходів.

     До вітального слова долучився проректор з навчальної та виховної роботи Сергій Кваша, який розповів про актуальність теми конференції нашому сьогоденню, роль фінансиста в сучасному суспільстві. Про унікальну можливість долучитись до онлайн-конференції багатьом учасникам. В такому ж форматі було б зручно працювати і надалі, зібравши досить масштабну аудиторію, зазначив Сергій Кваша.

     З вітальним словом виступив декан економічного факультету Анатолій Діброва, який відмітив здобутки економічного факультету по науковій діяльності студентів, а саме здобуті призові місця в цьому році у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт наших студентів – фінансистів. А також розповів про міжнародні зв’язки та співпрацю з провідними зарубіжними вузами.

     Досить цікава і змістовна була англомовна доповідь Дмитра Оліфера «Financial state security on a foundation of venture investments». Під час виступу Дмитро відмітив, що на сучасному етапі розвитку національних економічних інновацій венчурне інвестування стає головним засобом забезпечення фінансової безпеки держави. З року в рік статистичні дані демонструють зростання обсягу інвестицій на вітчизняному ринку, зокрема в сфери, пов'язані з розробкою програмного забезпечення, хардверних продуктів і онлайн-сервісами.

  

  

     Сучасні проблеми формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади розглянула у своїй доповіді Марина Журило, проаналізувавши динаміку місцевих бюджетів а також структуру надходжень доходів та видатків за останні 5 років. Стан інвестиційного клімату України в цілому а також по регіонах розглянула Даяна Міщенко. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну в розглянув у своїй доповіді Олександр Куруц, наголосивши на нагальних проблемах інвестування в Закарпатську область та перспективах їх вирішення.

     Проблеми формування сучасної податкової системи в Україні розглянули у своїх доповідях: Ольга Мельник в частині змін в оподаткуванні ПДВ сільськогосподарської продукції, Єлизавета Василець щодо реалізації інструментів плану BEPS та автоматичного обміну інформацією. Основні склдові та методику розрахунку податкової безпеки представила у своїй доповіді Вікторія Колодяжна, що викликала зваву дискусію.

  

     У першій секції були представлені професійно-орієнтовані, цікаві доповіді, які охоплювали широкий спектр проблем, пов’язаних з управління державними фінансами, інноваційним фінансуванням та функціонуванням тіньового сектору економіки. Доповіді студентів вирізнялися творчим підходом до вибору теми, сміливістю і глибиною дослідження, що підтверджує їх прагнення до навчання та бажання стати успішними та кваліфікованими фахівцями з фінансів. Так, про фінансові наслідки використання штучного інтелекту в сільському господарстві була доповідь студента Abhishek Pande, який представляв SCSVMV University, Kanchipuram, Tamil Nadu, Індія.
     Питання фінансування інноваційних проектів за участю венчурного капіталу в Україні розглядав Андрій Волков, студент НУБіП України. Він розкрив особливості вітчизняного венчурного фінансування, виокремив основні проблеми та шляхи їх вирішення. Не менш цікавою та дискусійною була доповідь Діани Ткач, студентка НУБіП країни, пов’язана з особливістю функціонування офшорів та їх негативним впливом на економіку нашої держави. Діана підняла питання тіньових офшорних операції в Україні та методів їх зменшення.
     Досить цікаву та актуальну доповідь на тему, «Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності на базі ПрАТ «Оболонь», презентувала Віталіна Кузьміч, студентка ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України». Дослідження проводились на основі аналізу фінансової діяльності відомої в Україні компанії.

  

     Створення самодостатньої фінансової системи є ключовим завдання управлінських дій держави - саме цей напрямок розглянула Марія Сорока, студентка ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» у доповіді «Сучасна проблематика управління державними фінансам». Проблеми функціонування складових фінансового ринку в Україні та напрями їх подолання досліджувала Алла Берус, студентка ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України».
     Не залишили без уваги і аграрний сектор економіки. Пріоритети фінансування АПК України дослідила Юлія Вершута, студентка НУБіП України Катерина Ковальчук, студентка НУБіП України розкрила особливості формування капіталу аграрних підприємств.
     Робота секції супроводжувалась обговореннями та жвавою дискусією серед студентів та викладачів.

  

     На інших секціях були представлені роботи пов’язані із проблемами управління державними фінансами та розвитком фінансів суб’єктів господарювання. Представлені доповіді на секції були цікавими та актуальними, студенти показали ґрунтовні знання із обраних тем дослідження.

     Партнерський ЗВО «Рrof. Asen Zlatarov University» Burgas, Болгарія представив декілька доповідачів. Так, першою з болгарського університету виступила Єлена Антонова, яка розкрила питання вартості аутсорсингу для великих та середніх підприємств; про дії інституційних інвесторів на ринку блокчейна розповів інший доповідач Рустем Гіров вищезгаданого ЗВО.

     Цікавою була робота Катерини Деревцової представниці Черкаського державного бізнес-коледжу на тему Державний борг України: сучасний стан та перспективи розвитку. Катерина продемонструвала ґрунтовний аналіз динаміки державного боргу протягом останніх років, визначила ризики та запропонувала шляхи досягнення цілей управління державним боргом України. Продовжила тематику дослідження державних фінансів Олена Коцюруба, студентки НУБіП України з темою: «Вплив податків на доходи Державного бюджету». Олена проаналізувала структуру податкових надходжень, визначила за допомогою кореляційно-регресійного аналізу вплив кожного окремого податку на доходи бюджету та спрогнозувала їх рівень до 2023 року.

     Не менш актуальними в умовах пандемії були доповіді: Вікторії Гаркової, студентки Черкаського державного бізнес-коледжу щодо проблем фінансування суб’єктів малого бізнесу; Анастасії Ясентюк, студентки Університету державної фіскальної служби України на тему: «Фінансова безпека як запорука стабільного розвитку діяльності страхових компаній» та Ніни Конончук, студентки НУБіП України з питань формування та використання прибутку підприємств. Студентки в своїх доповідях детально проаналізували загрози з якими стикнулися підприємства в даних економічних умовах, проаналізували ризики і загрози які стоять перед підприємствами в умовах вимушеного локдауну. Проаналізували фінансові показники підприємств протягом останніх років та негативні наслідки пандемії Covid-19 на результати їх діяльності.

     Досить неординарною була тема дослідження Денисюк Анни, студентки НУБіП України на тему: «Сучасний стан житлово-комунального господарства та шляхи його покращення», в якій студентка висвітлили основні фінансово-економічні показники ЖКГ та визначила основні проблеми та перспективи їх реформування. Цікавою і актуальною в умовах сьогодення була доповідь Вікторії Кізілової, студентки Університету державної фіскальної служби України на тему: «Місце криптовалюти в сучасній фінансовій системі України». Вікторія детально розкрила питання глобальних перспектив криптовалюти в світі та її обіг в Україні, а також зупинилася на проблемах правового статусу криптовалют в нашій країні.

     Теми, які висвітлили студенти були актуальними та цікавими і викликали жваву дискусію учасників конференції та отримали високу оцінку присутніх науково-педагогічних працівників. На завершення студенти мали можливість обмінятися думками та прийняти участь у обговоренні актуальних питань, що висвітлювалися на конференції.

     Після обговорення та дискусій на пленарному та секційних засіданнях завідувач кафедри фінансів Надія Давиденко, підвела підсумки конференції, відзначила про високий рівень підготовки студентів, цікава подача матеріалу та оголосила переможців конференції.

     За результатами обговорення були визначенні переможці:

І місце отримав Оліфер Дмитро, студент НУБіП України;
ІІ місце розділили Деревцова Катерина, студентка Черкаського державного бізнес-коледжу; Волков Андрій і Куруц Олександр, студенти НУБіП України; Кузьміч Віталіна з ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»; Ясентюк Анастасія, студентка Університету державної фіскальної служби України;
ІІІ місце отримали Берус Алла, студентка ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України»; Сорока Марія, студентка ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»; Гаркава Вікторія, студентка Черкаського державного бізнес-коледжу; Денисюк Анна, Журило Марина, Конончук Ніна, Мельник Ольга та Ткач Діана, студенти НУБіП України.

    

  

     На завершення конференції Надія Давиденко, привітала переможців, вручила грамоти і дипломи, побажала учасникам конференції подальших наукових здобутків, активно працювати та приймати участь у подальших заходах кафедри фінансів.

Галина Скрипник,
доцент кафедри фінансів

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook