Оновлені навчальні плани КСГІ на 1924-1925 н.р.

21 березня 2021 року
     Історія факультету (відділення) сільського господарства (агрономічного), а потім самостійного ЗВО – КСГІ – бере свій початок з дня заснування КПІ в 1898 р. У цьому ж році відповідною урядовою постановою було призначено на посаду директора В.Л. Кирпичова.

     1 вересня 1922 р. на базі агрономічного факультету було створено Київський сільськогосподарський інститут ім. Х. Раковського (КСГІ), який у 1923 р. став самостійним ЗВО (КСГІ). Його ректором став проректор КПІ проф. І.І. Касьяненко. Два інститути – політехнічний і сільськогосподарський, разом з їх робфаками, профкомами склали єдиний навчальний Комбінат. У 1922 р. до Інституту було зараховано 510 осіб, серед яких робітники, селяни, представники трудової інтелігенції та радянських службовців.
     Також після утворення КСГІ почалось обговорення над створенням Всеукраїнської сільськогосподарської академії в Києві. За створення даного закладу виступив і акад. Є.П. Вотчал. Ось що він писав у підтримку створення даного навчального закладу: «Всі науковці в академії повинні бути по’вязані з сільським господарством. Всі професори повинні бути в тій чи іншій мірі долученими до агрономії, хоч вони і будуть докторами зоології, ботаніки чи геології… Академія має знаходитись не в нетрях, а біля самого міста, аби студенти легко мали доступ до культурних місць міста». Проте дана ідея була реалізована лише в 50-х роках.
     Отже щодо навчальних планів. Завдяки декану агрономічного факультету І. Щоголіву ми маємо повну картину навчальних планів у 1924-1925 н.р. Розглянемо їх.

     Згідно з планом конструкції Вищої с.-г. школи, що було прийнято Головпрофосвітою, сільськогосподарські інститути повинні випускати не просто агрономів, а агрономів-організаторів.
     Після закінчення випускних іспитів і прилюдного захисту дипломної роботи студент одержує право на стажування для набуття кваліфікації (агронома-організатора) зі своєї спеціальності (агронома, зоотехніка, лісовода), що надається Губернською Стажовою Комісією.
     Згідно з цим новим завданням було відповідним чином переконструйовано навчальні плани для КСГІ. Оскільки раніш студенти підготовлялися на ступінь вченого агронома, а на їх організаційні здібності великої уваги не звертали, старі навчальні плани головну увагу скеровували на наукову підготовку. Дипломна самостійна робота, що завершувала знання студента й свідчила про остаточну його підготовку, мала своєю темою здебільшого питання методологічного характеру, виявляла придатність до оволодіння методами тієї чи іншої науки, уміння розібратися в методологічному підході до роботи, уміння оперувати з потрібними для неї матеріалами й комбінувати відповідним чином лабораторні засоби.
     Разом з новими вимогами від студента, що закінчує курс інституту, помітно змінилися й вимоги що до самостійної роботи студента – дипломної.
     При обранні теми дипломної роботи звертається увага на організаційний підхід до тієї галузі, з якої обирається тема. Теми методологічно-лабораторного характеру перейшли до порядку курсових робіт студента.
     При обранні дипломної роботи, студент повинен напряму контактувати з професором с.-г. економії й під його керівництвом складати план своєї роботи незалежно від того, з якої галузі він бере тему своєї роботи. Таким чином новий підхід до студента, що закінчує КСГІ, відбився на реорганізації постановки самостійної дипломної роботи.

     Поруч з цим нові плани навчання дають помітне збільшення годин для економічних дисциплін. В останніх планах ми бачимо: для с.-г. економії з організацією господарства – 12 годин зимових занять (4 год. у VII й 8 год. у VIII триместрах, при 28 год. літніх практичних); с.-г. статистика – 12 год. зимових занять (4 год. в II, 4 год. в IV і 4 год. в V триместрах, при 18 годинах літніх практичних); рахівництво – 4 год. у V трим. й 13 год. літніх занять.
     В нових планах введено нові дисципліни, що їх не було в попередньому плані, а саме: с.-г. кооперація й колективізація с.-г. (4 год. на ІV тр.); землеустрій (2 год. VIII тр.); земельна політика й законодавство (8 год. Х тр.); державні й громадські заходи до поліпшення хліборобства (2 год. X тр.) й скотарство (2 год. X тр.) для останнього курсу зоотехніків; вступ до вивчення с.-г. (1 год. І тр.). Для агрономів і зоотехніків є обов’язковою варіаційна статистика (3 год. VII тр.).
     Важливим моментом у нових планах навчання треба вважати поєднання теоретичних знань з практичними, які реалізувалися на підприємствах інституту. Перші спроби в цьому напрямі було зроблено на початку весни 1924 р. За неповним устаткуванням інших маєтків і віддаленістю їх від КСГІ, студенти працювали в ближчому до інституту хуторі «Грушин» з дослідним полем у районі «Караваєвих дач» (машинно-дослідна станція), а також і на катедральних ділянках в садибі інституту й по допоміжно-навчальних установах (молочній фермі, помологічному садку). У 1922-1924 рр. КСГІ отримав маєток «Глибока долина» в Переяславському районі на Київщині та Верховенський комбінат з агрошколою у Бердичівській окрузі та Сквирському повіті, де провадилися дослідницька і навчально-практична роботи. З 1926 р. функціонувала Голосіївська агробаза. На початку 1930-х рр. зазначені навчально-виробничі господарства були передані іншим організаціям і реорганізовані, а в КСГІ створено навчально-дослідне господарство, до якого увійшли хутори Руський, Теремки, Червоний трактир. Господарству належало 300 га орних земель. Згідно з новими планами навчання студенти відбуватимуть практику протягом літніх триместрів.

     У 1923 р. з ініціативи лісничого П.Ф. Круг-Веселовського в Голосієві закладено дендрологічний сад. Того ж року, коли відзначали 25-річчя створення сільськогосподарського відділення, в КСГІ функціонувало п’ять факультетів (організації сільського господарства, лісоінженерний, землевпорядний, інженерно-меліоративний, культурно-технічний), вищі триместрові педагогічні курси та робітфак. В інституті навчалися 1717 студентів.
     У 1928 р. в інституті відбувся перший випуск за радянської доби – 375 випускників. У 1929 р. у КСГІ створено факультет механізації сільського господарства, а в 1932 р. – факультет електрифікації сільського господарства, засновником якого став проф. С.І. Іноземцев.
     Відповідну кількість годин відведено й для екскурсій. Вважаючи їх за великий чинник в справах розпитку світогляду студента, а також ознайомленням з конкретним осягненням с.-г. науки, факультетська комісія визнала за потрібне влаштовувати обмежену кількість екскурсій, але добре підготовлених і організованих, і вважала за необхідне відправляти студентів на екскурсії в типові й зразкові радгоспи й досвідні установи.
     Останню свою форму плани КСГІ набули на початку 1922-1923 н.р., разом з переорганізацією його в інститут з агрономічним факультетом і двома відділами: лісовим і зоотехнічним. В подальшому обидва відділи мали стати окремими факультетами. На той час всі студенти КСГІ слухали спільно два курси (6 триместрів), а далі починався розподіл їх на відділи. Курс навчання зафіксовано розпорядженням Головпрофосвіти на 3 роки й, як тимчасовий, залишено X триместр до остаточного врегулювання планів. Кількість тижневих годин визначено в 36. Заняття в інституті було перенесено на другу половину дня, починаючи з 3 год. і закінчуючи о 9 год. вечора. Виняток було зроблено для занять, які краще проводити з ранку, як от з анатомії, морфології й систематики рослин й інші, де кілька груп перенесено на ранішні години навчання.
     Таким чином, разом зі скороченням часу перебування студента в інституті, (3 роки) зменшено й кількість тижневих годин (36), при чому один день на тиждень вважати «вихідним» – днем для студента, оскільки в цей день заняття припинялися о 3 год. дня.

     Приймаючи до уваги вищезазначене, треба відзначити, що при складанні планів навчання була пророблена чимала підготовча робота, аби з забезпеченням відповідної кількості годин для головних дисциплін вистачило часу й для дисциплін другого порядку. З іншого боку, бажаючи дати майбутньому агроному повний комплекс потрібного йому знання, доводилося дбати аби не переобтяжити його надмірною кількістю обов’язкових дисциплін.


Марія Поливач,
директор музею історії НУБіП України

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook